Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
3.5. Види криміналістичної ідентифікації
Криміналістична ідентифікація є процесом (процедурою) спеціального дослідження для встановлення тотожності конкретного об'єкта. Вона має свою методику і структуру, аналогічну структурі загального методу ідентифікації.

Ідентифікацію як загальний метод у криміналістиці прийнято поділяти за різними ознаками: за рівнем досягнутої індивідуальності — на родову, видову, qiynoay та індивідуальну, тобто криміналістичну; за природою ідентифікуючих об'єктів — на сигнальну і знакову; за способом відображення ідентифікаційної інформації - на ідентифікацію цілісних структур, розділеного цілого та ідентифікацію д^чела пошкодження.

Існують й інші

28

/ ':шва 3. Кріімінсиїспіичнії юеїттфікація і груїюфіксщія

(змішані) іденгифікації. серед яких найбільш поїшірсні такі: а) за матеріально зафіксованими відображеннями; б) за ознаками загального походження; в) за уявним образом; г) за особливостями зовнішньої будови; л) за особливостями внутрішньої будови та складу; е) за функціонально-динамічними особливостями.

Сутність будь-якого виду ідентифікаційного процесу полягає в порівнянні ідентифікаційних ознак і властивостей ідентифікованого об'єкта з відображенням їх на ідентифікуючому. Порівнянню можуть бути піддані: 6e3nocq')eJ]Hbo ідентифікований предмет з відображеннями його ознак, наприклад взуття, з його слідом, знаряддя злому — з об'ємним слідом тиснення; безпосередньо ідентифікований об'єкт з його уявним образом — слідом пам'яті, наприклад, при пізнанні людей і речей; нарешті, порівнюватися можуть тільки відображення ознак ідентифікованого об'єкта, як це трапляється при ототожненні людини за слідами пальців рук, ідентифікації цілого за його частинами.

Неважко помітити, що в усіх випадках ідентифікації <^ігу-рують тільки матеріальні або ідеальні відображення.

Порівняльне дослідження матеріальних та ідеальних відображень розрізняється засобами, методами і процесуальними формами, що застосовуються. Ідентифікація за матеріальними слідами-відображеннями, як правило, здійснюється спеціалістом із застосуванням різшіх технічних засобів і методів у формі судової експертизи. Ідентифікація за ідеальними відображеннями — слідами пам'яті — здійснюється джерелом ідеального відображення, тобто суб'єктом, який сприймав ідентифікований предмет (особу, річ тощо), і провадиться в хода слідчої дії — представленні для пізнавання. У кожному виді ідентифікації встановлюють тотожність об'єкта або його класифікаційну належність.

Тому криміналістичну ідентифікацію, на відміну від ідентифікації як загального методу, доцільно класифікувати за видами відображення: 1) за матеріально фіксованим відображенням; 2) за ідеальними слідами-відображеннями (уявленими образами, слідами пам'яті).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 3.7. Методика ідентифікації та групофікації - Кримминалистика
 2. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 3. 3.2. Криміналістична ідентифікація — окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 4. 3.5. Види криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 5. 3.6. Групофікація як окремий метод науки криміналістики - Кримминалистика
 6. 11.1. Поняття слідів злочину та їх властивості - Кримминалистика
 7. 11.2. Сліди злочину як джерела криміналістичної інформації - Кримминалистика
 8. 23.9. Дослідження матеріалів документів та засобів письма - Кримминалистика
 9. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК - Кримминалистика
 10. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 3.3. Об´єкти криміналістичної ідентифікації - Кримминалистика
 13. 5.2. Зв´язок криміналістики з юридичними науками - Кримминалистика
 14. 5.3. Зв´язок криміналістики з іншими науками - Кримминалистика
 15. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 16. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 17. 9.2. Методи польової криміналістики - Кримминалистика
 18. 12.2. Слідоутворення при механічному русі - Кримминалистика
 19. 13.1. Ознаки зовнішності людини та механізм їх відображення при вчиненні злочину - Кримминалистика
 20. 13.2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: