Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
26.2. Одержання інформації щодо сил і явищ природи, відображуваних у матеріальних слідах на місці події
Вогонь, обвал, вода відносяться до сил і явищ природи, які іноді використовуються для здійснення злочинів. Найчастіше в слідчій практиці зустрічається використання злочинцем вогню. Підпал як спосіб знищення майна і людей є найбільш небезпечним злочином.

Підпал є складною взаємодією суб'єкта, матеріальних предметів, пристроїв, механізмів, речовин і фізичних явищ, які викликають хімічну реакцію — горіння. Найпростішим з механічних взаємодій є тертя, що призводить до запалення.

Підпал і горіння як єдина дія, що використовується в злочинних цілях, утворюють поняття пожежі. Саме в цьому широкому смислі розуміють у криміналістиці сліди пожежі, маючи на увазі всі матеріальні утворення, що виникають унаслідок дії вогню.

Сліди пожежі поділяють на три групи: 1) сліди підпалу;

2) сліди горіння; 3) сліди сторонніх причинних взаємодій.

Сліди підпалу. Підпал — це діяльність суб'єкта (підпалювача) по застосуванню певних засобів для створення умов хімічної реакції, що супроводжується виділенням вогню.

Тому слідами підпалу є: а) сліди суб'єкта — це сліди рук, ніг, одягу, виділень, супутніх предметів, залишених на місці пожежі; б) сліди засобів підпалу, тобто предмети, речовини, механізми, пристосування, пристрої для створення фізичних явищ.

Під час огляду місця пожежі сліди рук можна виявити на металевих полірованих предметах, скляному посуді, віконному склі. При цьому маловидимі сліди на гладких поверхнях іноді стають видимими (проявляються) внаслідок обкопчування їх димом. Сліди пальних рідин можна винайти у вогнищі пожежі, де більш за все вигоріли підлога, стіни, стеля. Грунт золи з вогнища пожежі вилучається у скляну банку, яку герметично закупорюють. Так зберігаються сліди застосованої пальної речовини.

Засобами підпалу можуть бути побутові нагрівальні прилади (ліхтар, електроплитка, праска), спеціально виготовлені пристрої, хімічно активні речовини, які самозапалюються при доступі повітря, тощо.

Сліди горіння — це безпосередні зміни матеріальної обстановки, викликані хімічною взаємодією вогню. Горіння є процесом окислення, який може протікати повільно (папір на сонці вигоряє, жовтіє), з поступовим виділенням теплоти, і активно —

397

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

з бурхливім виділенням теплоти, що призводить до горіння. Наслідком горіння є низка слідів: а) нагрівання (підвищення температури об'єкта до моменту запалення); б) обкопчування продуктами горіння; в) опалення предметів; г) оплавлення при короткочасній дії високих температур; д) обвуглення; е) спопеління (зола, попіл); є) запаху. Сліди горіння несуть інформацію про взаємодіючі об'єкти і дають змогу встановити вид, рід, а іноді й конкретно згорілий об'єкт, визначити вогнище пожежі, напрямок поширення вогню, причину пожежі, температуру горіння та інші обставини.

Горіння супроводжується тепловим випромінюванням, що діє на відстані і викликає зміни, наприктад нагрівання, плавлення і, нарешті, запалювання.

Сліди нагрівання дають можливість судити про темпераруру у вогнищі пожежі і відстань до нього.

Сліди обкопчування утворюються внаслідок конденсації на предметах продуктів горіння. Так, у місці розташування вогнища пожежі внаслідок висхідних потоків продуктів горіння утворюється конусоподібне обкоіпчування на вертикальних стінах — вогнищевий конус, який вершиною повернений у бік вогнища пожежі.

Наявність обкопчування предмета під лежачою дошкою, стоячим відром свідчить про переміщення цих об'єктів після пожежі. Обкопчування поверхні навколо предмета утворює периферійний слід, іноді навіть придатний для ідентифікації.

Сліди плавлення утворюються на легкоплавких металах, склі та інших предметах, наприклад на кінцях електродротів при короткому замиканні; частки розплавленого металу у вогнищі горіння є майже завжди, як і оплавлені частки грунту в місці удару блискавки. Вони характеризують температурний режим утворення слідів, механізм утворення вогню.

Обвуглення є однією з характерних ознак горіння. За ступенем обвуглення визначають вогнище горіння. У міру приближения до нього глибина обвуглення збільшується, тріщини стають дрібними, вигоряння предметів збільшується, обвуглення переходить у спопеління (золу), інтенсивне утворення якого спостерігається у вогнищі вогню. Чим далі від джерела вогню розташований предмет, тим менше обвуглення і тим більші тріщини. На обвуглених дерев'яних предметах в глибині тріщин іноді зберігаються сліди пальних рідин. Тому такі предмети належить вилучати і герметично упаковувати.

Спопеління, тобто перетворення згорілого (обвугленого) предмета в попіл (золу), характеризує горіння з інтенсивним газообміном. Частіше за все спопеління утворюється у вогнищі пожежі.

398

Глава 26. Сліди фізичних явищ, отруйних речовин, сил природи

Первинне вогнище є місцем виникнення вогню. Там звичайно знаходять засоби підпалу (залишки паюгі, пальних рідин, предмети дтя запалення). Зола і попіл несуть інформацію про фізико-хімічний склад згорілих об'єктів.

Вогнище пожежі — це місце виникнення горіння, тобто місце підпалу, його слід відрізняти від вогнищ горіння, тобто місць інтенсивного зосередження вогню, високої температури та найбільших руйнувань (вигорання). Вогнище пожежі та вогнище горіння можуть збігатися або знаходитися на значній відстані одне від одного. При цьому вогнище пожежі може бути менш вигорілим, ніж вогнище горіння. Крім того, вогнище пожежі, як правило, одне, а вогнищ горіння може бути кілька.

В інформаційному плані вогнище є сукупністю слідів пожежі взагалі. Частіше за все у вогнищі пожежі знаходять сліди підпалу — залишки пальної рідини (під золою, у грунті під вигорілою підлогою), нагрівальні пристрої для запалювання на відстані і у певний час; дріт, залишки батарейки, вимикачі та ін.

Сліди підпалу в широкому розумінні — це матеріальні зміни, що утворюются внаслідок дії осіб і використовуваних ними об'єктів для виклику реакції горіння. Сліди рук, ніг, одягу і різних виділень є традиційними слідами людини, учасника будь-якої злочинної діяльності.

Окрім слідів підпалу і слідів горіння на місці події є сторонні сліди, що виникають унаслідок взаємодій суб'єктів з матеріальними предметами, предметів один з одним під дією температури і горіння-руйнування. Це сліди сторонніх причинних взаємодій, наприклад: транспортного засобу, на якому втік злочинець; вогнепальної, холодної зброї, якщо вона застосовувалась; знарядь злому — вони є причинно пов'язаними з подією пожежі, хоча безпосередньо дією вогню не викликані.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте характеристику сильнодіючих і отруйних речовин як засобу скоєння злочину.

2. Який механізм хімічної дії сильнодіючих речовин, які з'являються сліди?

3. Назвіть сліди дії кислот.

4. Що таке фізичне явище і які його види використовуються як засоби вчинення злочину?

5. Дайте характеристику слідів фізичної дії.

6. Назвіть сліди підпалу і сліди горіння, які необхідно дослідити на місці події.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 26.2. Одержання інформації щодо сил і явищ природи, відображуваних у матеріальних слідах на місці події - Кримминалистика
 3. § 3. Предмет злочину - Уголовное право
 4. 1.1. Поняття предмета криміналістики - Кримминалистика
 5. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 6. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 8. §2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ діяльності ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В ОСОБЛИВИХ (ЕКСТРЕМАЛЬНИХ) УМОВАХ - Административное право
 9. Адвокатура України - Адвокатское право
 10. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 11. 4.4. Правові акти державного управління - Административное право
 12. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 13. 6.3. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні - Кримминалистика
 14. 10.2. Загальні положення щодо збирання криміналістичної інформації технічними засобами - Кримминалистика
 15. 13.1. Ознаки зовнішності людини та механізм їх відображення при вчиненні злочину - Кримминалистика
 16. 14.6. Сліди локомоційних навиків людини - Кримминалистика
 17. 18.3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів - Кримминалистика
 18. 18.4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 19. 22.5. Прийоми одержання інформації для розшуку знарядь злому, інструментів і предметів за їх слідами - Кримминалистика
 20. 24.7. Сліди холодної зброї та їх використання для одержання інформації щодо події злочину і злочинця - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: