Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
25.7. Прийоми одержання інформації для розшуку й ототожнення машин і механізмів виробничого та побутового призначення за їх слідами на місці події
Безпосередньо машини і механізми виробничого і побутового призначеня рідко використовуються як знаряддя скоєння злочинів. Частіше за все вони досліджуються як джерела походження предметів масового виготовлення (цвяхи, скріпки, ґудзики, сигарети, цигарки тощо).

При розслідуванні крадіжки на місці події було виявлено ножове полотно, яким злочинець очевидно розпечатував контрольний замок без пошкодження контрольного паперового вкладиша ("контрольки"). У подальшому у підозрюваного було виявлено вісім схожих ножових полотен. Вимагалося встановити, чи на одному верстаті були виготовлені ці полотна, чи одну партію утворюють полотна, вилучені у підозрюваного, і полотно, знайдене на місці події? Трасологічна експертиза показала, що всі ножові полотна були виготовлені на одному й тому ж верстаті, тобто було встановлено єдине джерело їх походження.

Крім того, слідчий встановив, що ножові полотна надійшли в цех, де працював підозрюваний, за тиждень до події.

При розшуку предметів масового виробництва належить визначати різні форми зв'язків між джерелами інформації, зокрема субстанціональний, виробничо-трасологічний, часовий.

Субстанціональний зв'язок полягає у рівності об'єктів за кількісно-якісними ознаками, що визначається в ході судової експертизи різноманітними методами (спектрографія, хроматографія, атомо-адсорбційний аналіз та ін.).

Виробничо-трасологічний зв'язок встановлюють збиранням інформації про виготовлення предметів масового виробництва на одному верстаті, агрегаті; про те, що предмети походять з однієї партії (упаковка, склад, цех), зберігаються в одному місці, ящику і т.п.

Часовий зв'язок встановлюється шляхом збирання інформації про час руху об'єкта з момент) виготовлення до використання

392

Глава 25. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв

його як знаряддя зброї і виявлення на місці події.

Індивідуальність предметів масового виробництва не викликає сумнівів, будь-який матеріальний предмет є тотожним собі самому і може бути видалений із маси йому подібних. Але не для всієї такої продукції" може бути встановлено джерело її походження. Криміналісти активно розробляють методику встановлення ідентифікації предметів масового виробництва. Складність полягає передусім у відмінності таких предметів від звичайних об'єктів ототожнення. Предмети масового виробництва виготов-люються за єдиною технологією, з однакового матеріалу, на однакових верстатах (однаковими інструментами). Тому їх зовнішні ознаки і внутрішні властивості відповідають технологічним умовам і носять характер групових. Природно, вони можуть варіюватися у межах допусків, передбачених технічними умовами, що створює певні можливості для їх ідентифікації в конкретних ситуаціях.

Встановлено, що на цигарках і сигаретах залишаються тра-сологічні сліди машин-автоматів, що дає змогу їх ідентифікувати, визичити єдине джерело їх походження. Недокурок несе й іншу шформацію про особу. Спосіб залому і тримання в зубах сигарети, наявність слини, губної помади дають змогу встановити стать особи, а при застосуванні методу ДНК-дактилоскопії — ідентифікувати людину.

У криміналістиці розроблені методи встановлення загального джерела походження гумового взуття на литій підошві (М.Я. Сегай), дробу (B.C. Митричева), цвяхів, пилок по металу і багатьох інших предметів масового виробництва. Тому виявлений на місці події такий предмет має два види слідів: виробничо-технічні і виробничо-експлуатаційні. Перші відображають ознаки виготовлення самого предмета (верстата, інструмента), а другі — ознаки його застосування за цільовим призначенням (як інструменту, знаряддя праці) і як засобу здійснення злочину.

У трасологічному аспекті — це сліди тиснення, ковзання, тертя, розпилу, свердлення, які знаходяться на предметах у різноманітних сполученнях.

Їх фіксація має першорядне значення для наступного моделювання слідоутворювального об'єкта, встановлення джерела походження, а тоді й ототожнення.

Сліди машин і механимів залишаються безпосередньо на тілі потерпілого при розслідуванні випадків злочинного порушення правил техніки безпеки, нещасних випадків на виробництві і в побуті.

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

Встановлення джерела походження об'єктів масового виробництва є ідентифікаційним процесом визначення тотожності машини, механізм}', інструмента, здійснюваним слідчим і експертним шляхом. У тактичному плані встановлення джерела походження — це тактична операція, яку проводить слідчий і яка складається з комплексу слідчих дій, оперативно-розшукових заходів і організаційних дій, результати яких відбиваються в процесуальних документах (протоколах, обвинувальному висновку).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть слідоутворювальні об'єкти, що входять до класу "Джерела підвищеної небезпеки".

2. Назвіть основи для класифікації транспортних засобів і види транспортних засобів.

3. Які сліди транспортних засобів входять до поняття "слідова" обстановка на місці пригоди (ДТП)?

4. Як класифікуються сліди транспортних засобів за джерелом походження? Назвіть їх.

5. Які завдання розв'язує слідчий на місці ДТП?

6. Розкрийте заходи встановлення місця ДТП, часу пригоди і напрямку руху транспорту.

7. Назвіть заходи встановлення виду транспортного засобу на місці ДТП за слідами транспорту.

8. Як виміряти ширину колії? Що таке ширина бігової доріжки?

9. Назвіть ознаки, за якими на місці ДТП визначають напрямок руху транспорту.

10. Розкрийте методику розшуку транспортного засобу за його слідами:

наприклад, по сліду протектора, за слідами металізації на бампері, осколків фарного скла і т.п.

11. Транспорт переїздить калюжу на великій швидкості: куди летять бризки — вперед чи назад? (поясніть).

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 25.7. Прийоми одержання інформації для розшуку й ототожнення машин і механізмів виробничого та побутового призначення за їх слідами на місці події - Кримминалистика
 3. 18.4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів - Кримминалистика
 4. 24.7. Сліди холодної зброї та їх використання для одержання інформації щодо події злочину і злочинця - Кримминалистика
 5. 25.4. Прийоми встановлення і ототожнення транспортного засобу за слідами на місці ДТП - Кримминалистика
 6. 13.1. Ознаки зовнішності людини та механізм їх відображення при вчиненні злочину - Кримминалистика
 7. 13.5. Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини для її розшуку і ототожнення - Кримминалистика
 8. 22.5. Прийоми одержання інформації для розшуку знарядь злому, інструментів і предметів за їх слідами - Кримминалистика
 9. 25.1. Транспортні засоби та їх сліди - Кримминалистика
 10. 25.5. Прийоми одержання інформації для визначення напрямків руху транспортних засобів по їх слідах на місці ДТП - Кримминалистика
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 13. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 14. 8.2. Управління безпекою - Административное право
 15. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 16. 9.1. Управління охороною здоров´я - Административное право
 17. 7.2. Класифікація засобів криміналістичної техніки - Кримминалистика
 18. 8.1. Технічні засоби слідчого - Кримминалистика
 19. 14.5. Основи методики дактилоскопічної експертизи - Кримминалистика
 20. 15.3. Виявлення слідів шкірного покриву ГОЛОВИ і прийоми їх використання для одержання інформації про особу та подію - Кримминалистика

Другие научные источники направления Кримминалистика: