Кримминалистика

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с.
24.3. Деякі відомості щодо ручної вогнепальної зброї та боєприпасів
Вогнепальна зброя — це механічний пристрій багаторазової дії, призначений для ураження цілі снарядом, що викидається енергією газів, які утворюються при згоранні вибухової речовини. Головною ознакою вогнепальної зброї є вогнепальні сть, тобто надання снаряду кінетичної енергії пороховими газами при згоранні пороху. Проте виштовхнути снаряд із ствола і передати йому достатню убоину силу можна й без вогню (горіння), наприклад стисненим повітрям, електромагнітною енергією. Нарешті, стріляти і уражати ціль можна й без снаряда — фізичною дією, наприклад рентгенівським, лазерним або нейтронним випромінюванням, — це зброя іншого класу, не вогнепальна.

Сучасна ручна вогнепальна стрілкова зброя може бути одно- і багатозарядною, автоматичною і неавтоматичною. Для пострілу потрібний заряд, який являє собою вибухову речовину і снаряд (куля, дріб). Однозарядну зброю після кожного пострілу слід перезарядити вручну. Багатозарядна зброя має спеціальний пристрій (магазин, барабан), в якому міститься кілька готових зарядів, що прискорює стрільбу.

Зброя, в якій перезарядження здійснюється енергією газів, що утворюються при згоранні вибухової речовини, називається автоматичною (автомати, пістолети-кулемети, гвинтівки). Зброя, в якій перезарядження здійснюється м'язовою силою, називається

349

Роздуі 5. Сліди засобів вчинення злочину

неавтоматичною (гвинтівки, револьвери, обрізи, самопали).

Судова балістика вивчає бойову вогнепальну зброю, кустарну і саморобну, виготовлену на зразок бойової (револьвери, пістолети, пістолети-кулемети і автомати), основні відомості про які корисно знати для одержання балістичної інформації для розслідування злочинів.

Револьвери. Револьвер — це короткоствольна (довжина ствола від 57 до 267мм), багатозарядна неавтоматична вогнепальна зброя з обертальним барабаном, який одночасно є патронником. Револьвер системи "Наган" (винахідник —бельгійський зброяр Л. Наган) зразка 1895 — 1905 pp. (див. мал. 100) є семизарядним, а револьвери Сміта-Вессона (США), Велодог (Франція) — п'ятизарядними.

Відмінною особливістю револьверів є наявність у них барабана, який заряджають патронами. При натисненні на спусковий гачок барабан повертається і таким чином зброя перезаряджується. Після стрільби стріляні гільзи виймаються вручну шомполом або всі одночасно заміною барабана. Ударно-спусковий механізм може бути відкритим або закритим. На базі бойового револьвера виготовляють спортивні револьвери калібру 5,6 мм, цільові.

Пістолети. Пістолет — це ручна короткоствольна (довжина ствола від 93 до 250 мм) багатозарядна автоматична вогнепальна зброя. Калібр зброї коливається від 2,7 до 11,45 мм. Усі пістолети мають змінні магазини. Найбільш поширені моделі пістолетів таких калібрів: 6,35 мм — ТК; 7,62 — TT; 9 мм — ПМ (див. мал. 101); 9мм автоматичний пістолет Стєчкіна (АПС); 5,45мм малокаліберний пістолет (ПСМ) і спортивні малокаліберні пістолети. Відрізняються пістолети від револьверів автоматичною перезарядкою, відсутністю барабана та тим, що мають магазин, який розміщений, як правило, у рукоятці. Ствол знаходиться всередині кожуха, котрий вільно рухається. Ударно-спусковий механізм відкритого або закритого типу. Для стрільби з пістолета необхідно кожух затвора відвести назад і відпустити. Під час руху затвора у переднє положення відбудеться досилання патрона у патронник і ударний механізм буде поставлений на бойовий звід. Таким чином, у пістолеті, який знаходиться на бойовому зводі, патрон знаходиться в патроннику. Достатньо натиснути на спуск — і виникне постріл. Тому для запобігання виникненню випадкових пострілів пістолети мають пристрій, який названо запобіжником.

Гвинтівки і карабіни. Гвинтівка — це двоствольна (довжина ствола від 600 до 800 мм) одно- або багатозарядна неавтоматична вогнепальна зброя.

350

Глава 24. Дослідження зброї та слідів пострілу

Найкращим конструктивним розв'язанням задач піхотної зброї (конструктор C.I. Мосін) була 7,62 мм гвинтівка зразка 1891 p. Гвинтівка Мосіна в Першу та Другу світові війни вистояла, наприклад, проти німецьких гвинтівок Маузера, Манліхера.

Безпосередньо гвинтівки для скоєння злочину використовуються рідко, через їх громіздкість. Найчастіше злочинці з бойових гвинтівок виготовляють обрізи шляхом скорочення довжини ствола і приклада (див. мал. 102).

Карабін — це середньоствольна (довжина ствола варіюється до 600 мм) одно- або багатозарядна неавтоматична вогнепальна зброя, виготовлена в заводських умовах на основі гвинтівки за рахунок скорочення ствола і приклада.

Останнім часом гвинтівки і карабіни виготовляють автоматичними — 7,62 мм автоматична гвинтівка Токарева (АГТ), самозарядний карабін Симонова (СКС). З'явились і самозарядні та мисливські рушниці МЦ-21.

Пістолети-кулемети. Пістолет-кулемет — це сучасна багатозарядна автоматична, проміжна між пістолетами і автоматами зброя. Довжина ствола у пістолетів-кулеметів, що коливається від 112 до 360 мм, коротша, ніж в автоматів, і довша, як у пістолетів. Відмінність пістолетів-кулеметів від пістолетів полягає в автоматичній стрільбі і солідному магазині, котрий вміщує до 70 і більше патронів.У готового до стрільби пістолета-кулемета патрон знаходиться в магазині, а не в патроннику, як у пістолетів. Для стрільби слід відвести масивний затвор назад і затримати його на бойовому зводі. Після натискання на спуск затвор спрямує вперед, дошле патрон в патронник і розіб'є капсуль — відбудеться постріл. Затвор під дією порохових газів відійде назад, при цьому викине стріляну гільзу і стане на бойовий звід. Якщо спуск знаходився в натиснутому стані, то цикл стрільби автоматично повторюється, поки натиснутий спуск.

Пістолети-кулемети ПКШ, ПКД, ПКС іноді помилково називають автоматами (мал. 103). Самі винахідники називали їх пістолетами-кулеметами. Для них застосовувалися стандартні 7,62 мм пістолет-кулеметні патрони зразка 1930 року.

Зарубіжні моделі пістолетів-кулеметів мають різні розміри і калібри, наприклад (мал. 103): 9 мм "Узі" (Ізраїль), 9 мм "Інгрем" (США), 7,65 мм "Скорпіон" (Чехія).

У слідчій практиці нерідко зустрічаються саморобні пістолети-кулемети під 5,6 мм патрон.

Автомати. Автомат — це ручна середньоствольна (довжина ствола коливається від 225 до 530 мм) багатозарядна автоматична вогнепальна зброя, призначена дая ведення вогню як одиноч

351

Роздуі 5. Сліди засобів вчинення злочину

Мал. 103. Пістолети-кулемети:

/ - ПКС (колишній СРСР); 2 - "Інгрем" (США); 3 - "Скорпіон" (Чехія)

шми, так і серіями пострілів. Автомат є багатозарядною автоматичною гвинтівкою, що використовується для штурму. Тому в деяких країнах автомати називають штурмовими гвинтівками, наприклад: "фолькс-штурм ФТ-45" (Німеччина), "Гаранд МІ" (США), "Клерон ФА МАС" (Франція).

У штурмових гвинтівках СКС, АК, АК-47 зі складеним прикладом, АКМ і АКМС використовується проміжний (полегшений) 7,62мм патрон зразка 1943 року. В АК-74 використовується малокаліберний 5,45 мм патрон (мал. 104).

Автомати відрізняються від пістолетів-кулеметів прицільні-стю і дальністю ведення вогню (до 2000 м), конструкцією затвора і механізмом пострілу. Перезарядження в автоматах здійснюється також енергією газів, що утворюються при пострілі, шляхом відводу LX в спеціальний пристрій. Для пострілу слід відвести затвор назад і відпустити. Під дією пружини він повернеться у переднє положення, при цьому дошле патрон у патронник, замкне ствол і поставить ударно-спусковий механізм на бойовий звід. Для пострілу досить натиснути на спуск, капсуль запалиться і підпалить пороховий заряд. Порохові гази приведуть кулю в рух, але затвор не буде рухатися, оскільки він щільно замикає патронник. Коли куля промине відвідний отвір у стволі, порохові гази потраплять у газову камеру і приведуть у рух поршень зі штоком.

Останній відведе назад затвор, який попутно викине стріляну гільзу, повернеться назад і здійснить перезарядження.

352

Глава 24. Дослідження зброї та слідів пострілу

Мал. 104. Автомати АК (J) та АКМ-74 (2)

Якщо спуск не був натиснути, то цикл припиниться і автомат стане на бойовий звід. При натиснутому спуску цикли повторюються, тобто здійснюватиметься автоматична стрільба, поки натиснули спуск.

Боєприпаси — це боєзаряди, без яких не може бути пострілу. Боезаряд складається з вибухової речовини, снаряда, пижа і гільзи для з'єднання заряда в єдине ціле. Старовинні і деякі саморобні зразки вогнепальної зброї є дульно-зарядними, тобто зарядження здійснюється через дульну частину ствола: спочатку засипають порох, потім закладають пиж, на останній кладуть снаряд (дріб, кулю) і знову прикривають його пижом. Для пострілу слід через затравочний отвір, який є в казенній частині ствола, запалити порох — і тоді відбудеться постріл. Таку запальну зброю нерідко виготовляють неповнолітні. У практиці її називають самопалом.

Усі складові частини сучасного заряда об'єднані в одному пристрої, який називається патроном. Патрон — це боезаряд, який з'єднує yd елементи, необхідні для пострілу. Такий патрон називають унітарним. Патрони мають різні форму, розміри, наприклад, неоднакове розташування ініціювальної речовини для запалення порохового заряда. У цьому зв'язку розрізняють патрони центрального і бокового запалення.

Патрони до бойової вогнепальної зброї показано на мал. 105. Сучасні гільзи виготовляють зі сталі, плакіруюють міддю і покривають антикорозійним лаком. Форма гільз - пляш-

12,

353

Розділ 5. Сліди засобів вчинення злочину

гільза бойового патрона:

/ - дульце; 2 - скат; 3 - корпус;

4 - проточка; 5 - закроїна;

6 -денце; 7-капсуль;

мисливський патрон:

/ - денце; 2 - капсуль; 3 -шляпка;4 - порох;5 - корпус;

б - пиж; 7 - дріб; куля:

9 - оживальна частина;

10— циліндрична;

11 - хвостова конічна

кова, конічна або циліндрична. Гільзи старих зразків (гвинті-вочні), мисливських і малокаліберних спортивних патронів на денці мають головку, а гільзи нових зразків — кільцеву проточку (канавку). У центрі денця є капсульне гніздо, в яке вставлено капсуль.

Снаряд (куля) кріпиться в дульці гільзи шляхом обтискання (7,62мм гвинтівковий, пістолетно-кулеметний патрон зразка 1943 р; 5,6 мм спортивний патрон; 5,45 мм бойовий патрон), кер-нення (7,62мм револьверний та пісто-летно-кулеметний патрон зразка 1930р.) і щільної посадки (9 мм патрон).

9

Мал. 105. Загальний вигляд патронів:

/ - 7,62-міліметровий гвинтівковий:

2 - 7,62-міліметровий револьверний:

3 - 7,62-міліметровий пістолетний зразка 1930-1931 pp.;

4 - 7,62-міліметровий проміжний зразка 1944 p.; 5 - 7,62-міліметровий проміжний; 6 - 9-міліметровий пістолетний;

7,8 - 5,6-міліметрові спортивні;

9 - 5,4-міліметровий пістолетний

Глава 24. Дослідження зброї та слідів пострілу

Патрони для мисливської рушниці (мал. 106) мають циліндричні металеві або картонні гільзи багаторазового користування. Після першого пострілу гільзу можна спорядити вручну, використовуючи для цьо-го спеціальні пристосування, наприклад "Діана".

Кулі бойових зразків зброї за формою оживальної частини можуть бути гостроконечними, ту-поконечними і овальними. Хвостова частина у деяких куль є конічною (важкою, бронебійною). За конструкцією розрізняють кулі оболонкові та безобо-лонкові. Оболонкові кулі мають стальну оболонку всередині, де міститься свинець, або стальне осердя для посилення пробивної спроможності. Безоболонкові кулі — це моноліт з металу (свинець, чавун). Вони використовуються в спортивних і мисливських патронах. При виготовленні боєзапасів злочинці частіше за все використовують безоболонкові кулі.

Спеціальні безоболонкові кулі застосовуються для поря-дження патронів для мисливських рушниць. Іноді спеціальні кулі використовують і злочинці для стрільби з обрізів мисливських рушниць.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1. — X.: КонCУM, Основа, 1999. — 416 с. - Кримминалистика
 2. 24.3. Деякі відомості щодо ручної вогнепальної зброї та боєприпасів - Кримминалистика
 3. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 4. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 5. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 6. § 1. Поняття та зміст підприємництва - Хозяйственное право
 7. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 8. §1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ДРІБНИМ ХУЛІГАНСТВОМ - Административное право
 9. §1. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ, ЇХ ЗАВДАННЯ ЩОДО ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ - Административное право
 10. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 11. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 12. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 13. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 14. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 15. 24.2. Поняття вогнепальної зброї та ´ц класифікація - Кримминалистика
 16. 24.7. Сліди холодної зброї та їх використання для одержання інформації щодо події злочину і злочинця - Кримминалистика
 17. Загальні положення до розділу - Правоохранительные органы
 18. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 19. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 20. §2. Об´єкти права приватної власності громадян - Гражданское право

Другие научные источники направления Кримминалистика: