Курсовые работы по праву

Правові проблеми кредитування в сучасних умовах
Вступ
1. Поняття та види кредиту
2. Кредитні зобов'язання
2.1 Поняття кредитних зобов'язань.
2.2 Правова природа кредитного договору.
2.3 Поняття, сторони та форми кредитного договору.
2.4 Форма кредитного договору.
3. Порядок отримання і забезпечення кредиту
3.1 Порядок отримання кредиту
3.2 Забезпечення кредиту
4. Основні проблеми кредитування
4.1 Правові та економічні проблеми кредитування
4.2 Проблема злочинів у сфері банківського кредитування
Закінчення
Література

Релевантная научная информация:

 1. Курсовые работы по праву Учебники по праву
 2. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 3. Вступ - Курсовые работы по праву
 4. 1. Поняття та види кредиту - Курсовые работы по праву
 5. 2.1 Поняття кредитних зобов´язань. - Курсовые работы по праву
 6. 2.2 Правова природа кредитного договору. - Курсовые работы по праву
 7. 2.3 Поняття, сторони та форми кредитного договору. - Курсовые работы по праву
 8. 4.1 Правові та економічні проблеми кредитування - Курсовые работы по праву
 9. 4.2 Проблема злочинів у сфері банківського кредитування - Курсовые работы по праву
 10. Закінчення - Курсовые работы по праву
 11. Правові проблеми кредитування в сучасних умовах - Курсовые работы по праву
 12. § І. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України - Трудовое право
 13. Вступ - Теория государства и права
 14. Типологія держав. Історичні типи держав: сутність, характеристика рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної держав, держави соціальної демократії - Теория государства и права
 15. Об´єктивна необхідність права і його взаємозв ´язок з державою - Теория государства и права
 16. Список використаної літератури - Теория государства и права
 17. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 18. § 5. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини - Адвокатское право
 19. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 20. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право

Другие научные источники направления Курсовые работы по праву:

  1. Курсовая работа. Банкротство, как условие прекращение деятельности юридических лиц. 2001
  2. Курсовая работа. Вещественные доказательства в гражданском процессе: понятие, виды, особенности исследования и оценки. 2001
  3. Курсовая работа. Гражданские процессуальные правоотношения. 2001
  4. Курсовая работа. Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав . 2001
  5. Курсовая работа. Співучасть у злочині. 2009
  6. Курсовая работа. Організація роботи в районному (міському) суді. 2009