Уголовное право

Кримінальне право України.
Загальна частина.
§ 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання.
§ 2. Система кримінального права України.
§ 3. Наука кримінального права, її зміст та завдання.
§ 4. Загальні та спеціальні принципи кримінального права.
§ 5. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси.
§ 6. Джерела кримінального права України.
§ 7. Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види.
§ 8. Тлумачення кримінально-правових норм та його види.
§ 8. Чинність кримінальних законів у просторі.
§ 9. Територіальний принцип чинності кримінального закону.
§ 10. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону.
§ 11. Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу вчинення злочину, зворотня сила).
§ 12. Поняття злочину та його ознаки.
§ 13. Відмінність злочинів від інших правопорушень.
§ 14. Класифікація злочинів.
§ 15. Кримінальна відповідальність (поняття, момент виникнення та припинення, форми реалізації).
§ 16. Поняття складу злочину та його значення.
§ 17. Елементи та ознаки складу злочину.
§ 18. Види складів злочинів.
§ 19. Кваліфікація злочинів (поняття та значення).
§ 20. Поняття об‘єкта злочину та його структура.
§ 21. Класифікація об‘єктів злочинів.
§ 22. Родовий та видовий об‘єкти злочинів (поняття, значення).
§ 23. Безпосередній об‘єкт злочину (поняття, значення).
§ 24. Предмет злочину.
§ 25. Об‘єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
§ 26. Суспільно небезпечні наслідки та їх види.
§ 27. Матеріальні та формальні склади злочинів.
§ 28. Причинний зв‘язок та його кримінально-правове значення.
§ 29. Триваючі, продовжувані та складні (складені) злочини.
§ 30. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.
§ 31. Місце, час, ситуація вчинення злочину.
§ 32. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).
§ 33. Неосудність: поняття, критерії визначення. Проблема обмеженої складності в теорії кримінального права.
§ 34. Вік, по досягненні якого особа може нести кримінальну відповідальність.
§ 35. Спеціальний суб‘єкт та його види.
§ 36. Суб‘єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
§ 37. Поняття вини та її форми.
§ 38. Умисел та його види, зміст умислу.
§ 39. Необережність та її види.
§ 40. Складна вина.
§ 41. Випадок (казус) та його характеристика.
§ 42. Мотив злочину та його види.
§ 43. Мета злочину та її значення для кваліфікації злочинного діяння.
§ 44. Юридична і фактична помилки та їх значення.
§ 45. Обставини, що виключають злочинність діяння (поняття, види).
§ 46. Необхідна оборона та умови її правомірності.
§ 47. Перевищення меж необхідної оборони.
§ 48. Крайня необхідність.
§ 49. Стадії вчинення умисного злочину (поняття, види).
§ 50. Закінчений злочин, момент закінчення окремих видів злочинів.
§ 51. Готування до злочину.
§ 52. Замах на злочин.
§ 53. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.
§ 54. Співучасть у злочину (поняття, об‘єктивні та суб‘єктивні ознаки).
§ 56. Види співучасників.
§ 57. Особливості кваліфікації дій співучасників та призначення їм покарання.
§ 58. Причетність до злочину та її форми.
§ 59. Множинність злочинів.
§ 60. Повторність злочинів та її різновиди.
§ 61. Реальна та ідеальна сукупність злочинів. Розмежування кваліфікації діяння за правилами сукупності та конкуренції норм.
§ 62. Суть і мета покарання.
§ 63. Перелік основних і додаткових покарань.
§ 64. Позбавлення волі (характеристика).
§ 65. Виправні роботи (характеристика, відповідальність за ухилення від відбування цього покарання).
§ 66. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (характеристика).
§ 67. Штраф, як міра покарання (характеристика).
§ 68. Конфіскація майна (характеристика).
§ 69. Загальні начала призначення покарання.
§ 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів.
§ 71. Призначення покарання за кількома вироками.
§ 72. Умовне засудження (суть, підстави, та порядок застосування).
§ 73. Відстрочка виконання вироку (суть, підстави, та порядок застосування).
§ 74. Види звільнення від кримінальної відповідальності.
§ 75. Види звільнення від покарань.
§ 76. Звільнення з передачею особи на поруки трудовому колективу чи громадській організації.
§ 77. Звільнення від подальшого відбування покарання (підстави, умови, порядок).
§ 78. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.
§ 79. Примусові заходи медичного характеру (суть, підстави, та порядок застосування).
§ 80. Примусові заходи виховного характеру (суть, підстави, та порядок застосування).

Релевантная научная информация:

 1. Уголовное право Учебники по праву
 2. Кримінальне право України. - Уголовное право
 3. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів - Уголовное право
 4. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 5. § 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. - Уголовное право
 6. § 2. Система кримінального права України. - Уголовное право
 7. § 3. Наука кримінального права, її зміст та завдання. - Уголовное право
 8. § 4. Загальні та спеціальні принципи кримінального права. - Уголовное право
 9. § 5. Поняття кримінального закону, його значення та основні риси. - Уголовное право
 10. § 6. Джерела кримінального права України. - Уголовное право
 11. § 7. Структура кримінального закону. Диспозиція і санкція та їх види. - Уголовное право
 12. § 8. Тлумачення кримінально-правових норм та його види. - Уголовное право
 13. § 8. Чинність кримінальних законів у просторі. - Уголовное право
 14. § 9. Територіальний принцип чинності кримінального закону. - Уголовное право
 15. § 10. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону. - Уголовное право
 16. § 11. Чинність кримінального закону в часі (принципи, поняття часу вчинення злочину, зворотня сила). - Уголовное право
 17. § 12. Поняття злочину та його ознаки. - Уголовное право
 18. § 13. Відмінність злочинів від інших правопорушень. - Уголовное право
 19. § 14. Класифікація злочинів. - Уголовное право
 20. § 15. Кримінальна відповідальність (поняття, момент виникнення та припинення, форми реалізації). - Уголовное право

Другие научные источники направления Уголовное право:

  1. Г.В. Андрусів, П.П. Андрушко, В.В. Бенювський та ін.. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів. 1997
  2. М. И. Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. Борисов. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак.. 1999