Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
ВСТУП
Розділ І. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§ 1. Поняття та зміст підприємництва
§ 2. Умови здійснення підприємництва
§ 3. Підприємець і держава
Розділ II. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
§ 1. Предмет регулювання господарського права
§ 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
§ З. Методи господарського права
Розділ III. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
§ 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
§ 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види
§ 3. Система господарського законодавства
§ 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
Розділ IV. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
§ 1. Поняття суб'єкта господарського права
§ 2. Види суб'єктів господарського права
§ 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права
Розділ V. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ
§ 1. Поняття підприємства
§ 2. Організаційно-правові форми підприємств
§ 3. Створення підприємства
§ 4. Установчі документи підприємства
§ 5. Державна реєстрація підприємства
§ 6. Припинення діяльності підприємства
Розділ VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
§ 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
§ 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства
§ 3. Майно і майнові права в акціонерному товаристві
§ 4. Правовий режим акцій
§ 5. Правовий режим дивідендів
§ 6. Управління акціонерним товариством
Розділ VII. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНШИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
§ 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
§ 2. Повне товариство
§ 3. Командитне товариство
Розділ VIII. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ
§ 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання
§ 2. Види господарських об'єднань
§ 3. Функції та компетенція господарського об'єднання
§ 4. Правовий статус промислово-фінансових груп
Розділ IX. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
§ 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності
§ 2. Право державної власності
§ 3. Право колективної власності
§ 4. Право приватної власності
§ 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
Розділ X. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ
§ 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору
§ 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України
§ 3. Функції господарського договору
§ 4. Форма господарського договору
§ 5. Порядок укладання господарських договорів
§ 6. Виконання господарських договорів
Розділ XI. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 1. Поняття відповідальності в господарському праві
§ 2. Функції відповідальності
§ 3. Види відповідальності
§ 4. Підстави відповідальності
Розділ XII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА
§ 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства
§ 2. Підстави для застосування банкрутства
§ 3. Провадження у справах про банкрутство
§ 4. Наслідки визнання боржника банкрутом
§ 5. Черговість задоволення претензій кредиторів
Розділ XIII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
§ 2. Сторони в договорі оренди
§ 3. Порядок укладення договору оренди
§ 4. Умови договору оренди
§ 5. Припинення договору оренди
§ 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні
Розділ XIV. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
§ 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію
§ 2. Об'єкти приватизації
§ 3. Суб'єкти приватизації
§ 4. Приватизаційний процес
§ 5. Способи приватизації
§ 6. Договірні відносини приватизації
Розділ XV. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі
§ 3. Види біржових угод
§ 4. Правила біржової торгівлі
§ 5. Правовий статус фондової біржі
Розділ XVI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ
§ 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення
§ 2. Види цін та порядок їх встановлення
§ 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення
Розділ XVII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН
§ 1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір
§ 2. Порядок відкриття рахунків у банках
§ 3. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
Розділ XVIII. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
§ 1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним
§ 2. Правове становище Антимонопольного комітету
§ 3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
§ 4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства
Розділ XIX. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 30ВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
§ 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання
§ 2. Правовий режим іноземних інвестицій
§ 3. Правовий режим вільних економічних зон
Розділ XX. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АРБІТРАЖНОМУ СУДІ
§ 1. Правове становище арбітражних судів
§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ
§ 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
§ 4. Вирішення спорів арбітражним судом
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Релевантная научная информация:

 1. Хозяйственное право Учебники по праву
 2. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 3. ВСТУП - Хозяйственное право
 4. § 1. Поняття та зміст підприємництва - Хозяйственное право
 5. § 2. Умови здійснення підприємництва - Хозяйственное право
 6. § 3. Підприємець і держава - Хозяйственное право
 7. § 1. Предмет регулювання господарського права - Хозяйственное право
 8. § 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види - Хозяйственное право
 9. § З. Методи господарського права - Хозяйственное право
 10. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства - Хозяйственное право
 11. § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види - Хозяйственное право
 12. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 13. § 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 14. § 1. Поняття суб´єкта господарського права - Хозяйственное право
 15. § 2. Види суб´єктів господарського права - Хозяйственное право
 16. § 3. Завдання, права та обов´язки суб´єкта господарського права - Хозяйственное право
 17. § 1. Поняття підприємства - Хозяйственное право
 18. § 2. Організаційно-правові форми підприємств - Хозяйственное право
 19. § 3. Створення підприємства - Хозяйственное право
 20. § 4. Установчі документи підприємства - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004