Хозяйственное право

24
Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» та ст. 32 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Подання заяви не зупиняє виконання рішень да час розгляду справи в суді чи арбітражному суді, якщо судом чи арбі-тражним судом не винесено рішення про припинення дії вказаних актів.

Завдання та запитання на закріплення вивченого

1. Назвіть основні акти антимонопольного законодавства.

2. Дайте визначення поняття монопольного становища.

3. Які дії вважаються зловживанням монопольним становищем?

4. Які угоди між підприємцями визнаються неправомірними?

5. У чому полягає дискримінація підприємців органами влади і управління?

6. Назвіть основні функції Антимонопольного комітету.

7. Які заходи майнової відповідальності можуть застосовуватися за порушення антимонопольного законодавства?

8. Які оперативно-господарські санкції застосовуються за порушення антимонопольного законодавства?

9. Які органи і посадові особи розглядають справи про порушення антимонопольного законодавства?

10. Які рішення приймаються за результатами розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства?

11. В якому порядку оскаржуються рішення про порушення антимонопольного законодавства?

24 Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» та ст. 32 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Подання заяви не зупиняє виконання рішень да час розгляду справи в суді чи арбітражному суді, якщо судом чи арбі-тражним судом не винесено рішення про припинення дії вказаних актів.

Завдання та запитання на закріплення вивченого

1. Назвіть основні акти антимонопольного законодавства.

2. Дайте визначення поняття монопольного становища.

3. Які дії вважаються зловживанням монопольним становищем?

4. Які угоди між підприємцями визнаються неправомірними?

5. У чому полягає дискримінація підприємців органами влади і управління?

6. Назвіть основні функції Антимонопольного комітету.

7. Які заходи майнової відповідальності можуть застосовуватися за порушення антимонопольного законодавства?

8. Які оперативно-господарські санкції застосовуються за порушення антимонопольного законодавства?

9. Які органи і посадові особи розглядають справи про порушення антимонопольного законодавства?

10. Які рішення приймаються за результатами розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства?

11. В якому порядку оскаржуються рішення про порушення антимонопольного законодавства?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 3. § 1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним - Хозяйственное право
 4. § 2. Правове становище Антимонопольного комітету - Хозяйственное право
 5. § 4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства - Хозяйственное право
 6. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА - Административное право
 7. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 8. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 9. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 10. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 11. 9.3. Управління культурою - Административное право
 12. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 13. Глава 4. Майбутнє системи правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 14. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 15. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 16. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 17. § 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів - Хозяйственное право
 18. § 2. Державне мито - Гражданский процесс
 19. § 14. Класні чини працівників органів прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих - Правоохранительные органы
 20. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004