Хозяйственное право

Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с
§ 5. Припинення договору оренди
Стаття 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» містить норму, згідно з якою одностороння відмова від договору оренди не допускається. Разом із тим законом встановлено вичерпний перелік підстав припинення договору оренди.
Такими підставами закон визнає:

• закінчення строку, на який було укладено договір оренди;

• приватизацію об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря). В разі переходу права власності на орендоване майно до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника;

• банкрутство орендаря;

• загибель об'єкта оренди.

Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду в разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України. Так, відповідно до ст. 269 Цивільного кодексу дострокове розірвання договору на вимогу наймодавця шляхом пред'явлення позову в суді, арбітражному суді можливе у випадках, якщо наймач:

• користується майном не відповідно до договору або призначення майна;

• навмисне або з необережності погіршує стан майна;

• не вніс плати протягом трьох місяців із дня закінчення строку платежу;

• не зробить капітального ремонту у випадках, коли за законом або за договором капітальний ремонт лежить на його обов'язку.

Дострокове розірвання договору на вимогу наймача (ст.

270 Цивільного кодексу) можливе шляхом пред'явлення позову до суду, арбітражного суду:

• якщо наймодавець не робить капітального ремонту, що лежить на його обов'язку;

• якщо майно в силу обставин, за які наймач не відповідає, виявиться в стані, непридатному для користування.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 5-93 «Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності» ддговори найму (оренди) з користувачами будинків і приміщень, що є в державній власності та належать підприємствам, установам і організаціям на праві повного господарського відання або оперативного управління, вважаються розірваними з моменту прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розміщення в них центральних державних органів, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. 3.5. Орендне підприємство - Хозяйственное право
 3. § 1. Поняття договору оренди. Об´єкти оренди - Хозяйственное право
 4. § 5. Припинення договору оренди - Хозяйственное право
 5. §1. Власність орендних і колективних підприємств - Гражданское право
 6. § 2. Оренда державного майна - Гражданское право
 7. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 8. § 6. Поняття безробітного і його правове становище - Трудовое право
 9. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 10. 8.1. Управління обороною - Административное право
 11. 8.4. Обмеження митного оформлення - Таможенное право
 12. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 13. Зразок позовної заяви про відведення земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства - Юридические документы
 14. 3. Фермерське господарство - Хозяйственное право
 15. 3. Інноваційні правовідносини - Хозяйственное право
 16. 3. Інші види спеціальних режимів господарювання - Хозяйственное право
 17. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 18. § 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності - Хозяйственное право
 19. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 20. § 4. Умови договору оренди - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004