Хозяйственное право

При
цьому фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна, до його укладення зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

Особливістю чинного Закону України «Про оренду державного та комунального майна» є те, що він не передбачає створення організації орендарів як майбутнього орендодавця.

Відтепер після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.

Рішення трудового колективу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу.

До реєстрації у встановленому порядку господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.

Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створено це товариство.

При цьому фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна, до його укладення зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

Особливістю чинного Закону України «Про оренду державного та комунального майна» є те, що він не передбачає створення організації орендарів як майбутнього орендодавця.

Відтепер після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.

Рішення трудового колективу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу.

До реєстрації у встановленому порядку господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.

Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створено це товариство.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Щербина В. С. Господарське право України. Навч. посібник-К.: Атіка, 1999,-336с - Хозяйственное право
 2. § 2. Сторони в договорі оренди - Хозяйственное право
 3. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 4. Адвокатура України - Адвокатское право
 5. 9.5. Лізингові угоди у зовнішньоекономічних відносинах - Таможенное право
 6. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 7. Зразок договору аренд» жатлового яриміщення - Юридические документы
 8. 3. Класифікація господарських договорів - Хозяйственное право
 9. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 10. § 4. Умови договору оренди - Хозяйственное право
 11. § 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні - Хозяйственное право
 12. §1. Поняття суміжних прав. - Гражданское право
 13. § 2. Система цивільно-правових договорів - Гражданское право
 14. § 3. Зміст і тлумачення договору - Гражданское право
 15. § 4. Укладення, зміна і розірвання договору - Гражданское право
 16. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 17. § 2. Оренда державного майна - Гражданское право
 18. § 4. Безоплатне користування майном - Гражданское право
 19. § 1. Поняття та основні види зобов´язань за спільною діяльністю - Гражданское право
 20. § 2. Договори про спільну діяльність (просте товариство) Поняття і юридична характеристика договорів про спільну діяльність. - Гражданское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002
  4. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій. 2004