Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання
Специфіка господарських відносин, що виникають у певних галузях економіки, за участю певних суб'єктів, у процесі здійснення певних
видів господарської діяльності, на певних територіях, у незвичайних умовах потребує спеціального правового регулювання, таке регулювання здійснюється відповідно до певних принципів, а саме:

• врахування загальних засад господарювання, визначених у першому розділі ГК України;

• визначення особливостей: встановлення господарських відносин певного виду; правового становища їх суб'єктів; договірних відносин між ними; відповідальності за порушення вимог спеціального законодавства;

• визначення спеціально уповноваженого органу, що здійснює державне регулювання в певній сфері господарювання, на відповідній території та/або в незвичайних умовах, а також повноважень цього органу;

• встановлення спеціальних умов господарювання шляхом надання певних пільг та гарантій суб'єктам господарювання (зокре-

іа, щодо дотримання їх майнових прав) та покладення на них (суб'єктів) додаткових обтяжень (наприклад, щодо підтримання

іайнової бази на певному рівні або заборони здійснювати інші види діяльності, крім основної).

Специфіка правового регулювання певних видів господарських відносин здійснюється за допомогою відповідних положень Господарського кодексу, Цивільного кодексу, спеціальних законів («Про банки і банківську діяльність», «Про страхування», «Про аудиторську діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про правовий режим іноземного інвестування», «Про концесії», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про правовий режим воєнного стану», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ін.) та прийнятих відповідно до них підзаконних нормативно-правових актів (основні з них вказані у відповідних темах).

Особливості правового регулювання певних видів господарських відносин більш ґрунтовно розглядатимуться в наступних

405

темах цього розділу.

Проте особливості господарсько-торговельної діяльності, перевезення вантажів, капітального будівництва висвітлювалися в розділі IV «Господарські зобов'язання», зокрема в темі 15 «Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів».
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 2. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 3. 3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання - Хозяйственное право
 4. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 5. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 6. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 7. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 8. 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя - Хозяйственное право
 9. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 10. 1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин - Хозяйственное право
 11. 5. Питання вдосконалення господарського законодавства - Хозяйственное право
 12. 3. Господарське право як навчальна дисципліна - Хозяйственное право
 13. 2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність - Хозяйственное право
 14. 4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності - Хозяйственное право
 15. §2. Предмет, метод і функції цивільного права - Гражданское право
 16. § 1. Цивільне право як приватне право - Гражданское право
 17. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 18. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 19. § 1. Поняття основних принципів трудового права України - Трудовое право
 20. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002