Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство
Першою судовою процедурою, що застосовується до боржника після порушення провадження у справі про банкрутство, є розпорядження його майном.

Розпорядження майном боржника — обов'язкова судова процедура у будь-якій справі про банкрутство. Вона є системою заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника, що застосовується з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища.

Здійснення її покладається на розпорядника майном боржника — призначеної суддею після порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи (це може бути і суб'єкт підприємницької діяльності), яка отримала в установленому порядку ліцензію арбітражного керуючого і не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів.

До функцій розпорядника майном боржника належать:

• вжиття заходів щодо захисту майна боржника;

• аналіз фінансового становища боржника та розробка рекомендацій, спрямованих на його фінансове оздоровлення;

• розгляд разом з посадовими особами боржника заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли у зв'язку з порушенням справи про банкрутство та повідомлення заявників про результати розгляду;

386

• ведення реєстру визнаних боржником вимог кредиторів за вказаними вище заявами;

• скликання зборів кредиторів та участь в них з правом дорадчого голосу;

• виконання інших функцій, передбачених Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Після призначення розпорядника майна повноваження органів управління боржника обмежуються шляхом встановлення заборони приймати рішення про:

- реорганізацію та ліквідацію боржника;

- створення боржником юридичних осіб або про його участь в інших юридичних особах;

- створення боржником філій та представництв;

- виплату дивідендів;

- проведення боржником емісії цінних паперів;

- вихід із складу учасників боржника юридичної особи;

- придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.

За згодою розпорядника майна органи управління боржника:

• приймають рішення про участь боржника в господарських об'єднаннях;

• укладають угоди щодо: нерухомого майна боржника; одержання та видачі позик (кредитів); поручительства та видачі гарантій; уступки вимоги; переведення боргу; передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Розпорядник майна призначається на строк до шести місяців, який може бути продовжений чи скорочений судом за клопотанням самого розпорядника, комітету кредиторів чи власника майна боржника.

При проведенні даної процедури боржник може одночасно задовольнити вимоги усіх кредиторів відповідно до реєстру повністю або частково в однаковому для всіх пропорційному відношенні до вимог кожного кредитора (за згодою комітету кредиторів та розпорядника майна). Проведення таких розрахунків свідчить про відновлення платоспроможності боржника і господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство. У всіх інших випадках процедура розпорядження майном боржника завершується однією з подальших судових процедур банкрутства, кожна з яких не є обов'язковою сама по собі, однак принаймні одна з них має бути застосована.

387

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство - Хозяйственное право
 2. 2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство - Хозяйственное право
 3. 3. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство - Хозяйственное право
 4. 5. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство - Хозяйственное право
 5. Нормативні акти - Хозяйственное право
 6. §3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб - Гражданское право
 7. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 8. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 9. § 3. Провадження у справах про банкрутство - Хозяйственное право
 10. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 11. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 12. 4. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство - Хозяйственное право
 13. § 4. Наслідки визнання боржника банкрутом - Хозяйственное право
 14. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 15. § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав - Гражданский процесс
 16. § 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ - Гражданский процесс
 17. § 1. Суть і значення окремого провадження - Гражданский процесс
 18. § 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 19. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 20. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002