Хозяйственное право

ч.
засоби виробництва, виготовлена продукція, транспортні засоби, цінні папери, гроші, за винятком майна, вилученого з обороту, а також цілісних майнових комплексів, на базі яких здійснюється діяльність, що належить до монополії держави.

Суб'єкт права колективної власності зазвичай сам використовує належне

йому майно своєю владою і у власних інтересах, однак може застосовувати такі правові форми реалізації права приватної власності, як:

право господарського відання при створенні унітарного підприємства-невласника з найманим працівником, яке має діяти з метою отримання прибутку на засадах самоокупності;

право оперативного управління щодо створеної суб'єктом права приватної власності юридичної особи, якщо діяльність останньої фінансується засновником;

оренда, на підставі якої об'єкти права приватної власності передаються в користування іншим особам.

172

ч. засоби виробництва, виготовлена продукція, транспортні засоби, цінні папери, гроші, за винятком майна, вилученого з обороту, а також цілісних майнових комплексів, на базі яких здійснюється діяльність, що належить до монополії держави.

Суб'єкт права колективної власності зазвичай сам використовує належне

йому майно своєю владою і у власних інтересах, однак може застосовувати такі правові форми реалізації права приватної власності, як:

право господарського відання при створенні унітарного підприємства-невласника з найманим працівником, яке має діяти з метою отримання прибутку на засадах самоокупності;

право оперативного управління щодо створеної суб'єктом права приватної власності юридичної особи, якщо діяльність останньої фінансується засновником;

оренда, на підставі якої об'єкти права приватної власності передаються в користування іншим особам.

172

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 2. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 3. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 4. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 5. § 3. Види масності - Правовая деонтология
 6. § 1. Історичні форми сім´ї та шлюбу - Семейное право
 7. Поняття і форми права власності. Підстави виникнення права приватної власності. Предмети, що можуть бути придбані лише з особливого дозволу - Юридические документы
 8. 1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки - Хозяйственное право
 9. 2.1. Право державної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації - Хозяйственное право
 10. 2.2. Право комунальної власності на засоби виробництва та правові форми його реалізації - Хозяйственное право
 11. 3.2. Право приватної власності на засоби виробництва - Хозяйственное право
 12. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 13. § 4. Право приватної власності - Хозяйственное право
 14. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 15. § 1. Поняття договору оренди. Об´єкти оренди - Хозяйственное право
 16. § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію - Хозяйственное право
 17. §3. Форми власності - Гражданское право
 18. §1. Загальні поняття права приватної власності громадян - Гражданское право
 19. §2. Об´єкти права приватної власності громадян - Гражданское право
 20. §3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян - Гражданское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002