Хозяйственное право

ч.
цілісні майнові комплекси, на базі яких здійснюється діяльність, що є монополією держави (діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних

Перелік таких об'єктів затверджено Постановою Верховної Ради України від 17.06.1992 р.

«Про право власності на окремі види майна» // Відомості Верховної Ради України,- 1992,- № 35.- Ст. 517.

171

речовин і прекурсорів, виготовленням та реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобування бурштину, охороною найважливіших об'єктів права державної власності).

Як правило, суб'єкт права колективної власності сам використовує належне йому майно своєю владою і в інтересах його учасників (членів). При цьому він може використовувати такі правові форми реалізації права колективної власності:

право господарського відання при створенні суб'єктом права колективної власності унітарного підприємства-невласника, що має діяти з метою отримання прибутку на засадах самоокупності;

право оперативного управління щодо створеної суб'єктом права колективної власності юридичної особи, якщо діяльність останньої фінансується засновником;

оренда, на підставі якої об'єкти права колективної власності передаються в користування іншим особам.

ч. цілісні майнові комплекси, на базі яких здійснюється діяльність, що є монополією держави (діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних

Перелік таких об'єктів затверджено Постановою Верховної Ради України від 17.06.1992 р.

«Про право власності на окремі види майна» // Відомості Верховної Ради України,- 1992,- № 35.- Ст. 517.

171

речовин і прекурсорів, виготовленням та реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобування бурштину, охороною найважливіших об'єктів права державної власності).

Як правило, суб'єкт права колективної власності сам використовує належне йому майно своєю владою і в інтересах його учасників (членів). При цьому він може використовувати такі правові форми реалізації права колективної власності:

право господарського відання при створенні суб'єктом права колективної власності унітарного підприємства-невласника, що має діяти з метою отримання прибутку на засадах самоокупності;

право оперативного управління щодо створеної суб'єктом права колективної власності юридичної особи, якщо діяльність останньої фінансується засновником;

оренда, на підставі якої об'єкти права колективної власності передаються в користування іншим особам.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 2. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 3. 8.5. Управління внутрішніми справами1 - Административное право
 4. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 5. 2. Види та організаційно-правові форми підприємств - Хозяйственное право
 6. 3.3. Підприємства колективно/форми власності. Виробничі кооперативи - Хозяйственное право
 7. 3.5. Орендне підприємство - Хозяйственное право
 8. 2.1. Право державної власності: поняття, зміст, правові форми реалізації - Хозяйственное право
 9. 3.1. Право колективної власності та форми його реалізації - Хозяйственное право
 10. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 11. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 12. §1. Власність орендних і колективних підприємств - Гражданское право
 13. §2, Власність кооперативів - Гражданское право
 14. §1. Загальні положення про державну власність - Гражданское право
 15. §1. Поняття права спільної власності - Гражданское право
 16. § 3. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору - Гражданское право
 17. § 3. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб - Гражданское право
 18. § 3. Недійсність угод - Гражданское право
 19. § 1. Поняття права державної власності - Гражданское право
 20. Міжнародне право:5. Обставини, що виключають відповідальність держав - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002