Хозяйственное право

5 с
т. 55, статті 138 і 132 ГК України; ст. 95 ЦК України; закони: «Про господарські товариства» (ст. 9), «Про банки і банківську діяльність» (статті 23-25) та ін.;

- наявність у ВП статусу суб'єкта господарювання без прав юридичної особи і залежного від організації, до структури якої входить і за рішенням якої створюється; разом з тим господарська організація, що створює ВП, повинна мати права юридичної особи;

- територіальна відокремленість ВП від господарської організації, до структури якої він входить;

- діє на підставі положення, що затверджується організацією, складовою якої є і за рішенням якої створюється ВП;

- правовий титул майна - право господарського використання, зміст якого визначається в положенні про ВП; відтак, господарська

127

організація, що створює ВП, визначає його повноваження і контролює його діяльність;

- здійснення господарської діяльності ВП від імені господарської організації, до структури якої він входить;

- відповідальність за зобов'язаннями ВП несе зазвичай господарська організація, до структури якої входить ВП;

- ліквідація ВП здійснюється за рішенням господарської організації, до структури якої він входить.

5 ст. 55, статті 138 і 132 ГК України; ст. 95 ЦК України; закони: «Про господарські товариства» (ст. 9), «Про банки і банківську діяльність» (статті 23-25) та ін.;

- наявність у ВП статусу суб'єкта господарювання без прав юридичної особи і залежного від організації, до структури якої входить і за рішенням якої створюється; разом з тим господарська організація, що створює ВП, повинна мати права юридичної особи;

- територіальна відокремленість ВП від господарської організації, до структури якої він входить;

- діє на підставі положення, що затверджується організацією, складовою якої є і за рішенням якої створюється ВП;

- правовий титул майна - право господарського використання, зміст якого визначається в положенні про ВП; відтак, господарська

127

організація, що створює ВП, визначає його повноваження і контролює його діяльність;

- здійснення господарської діяльності ВП від імені господарської організації, до структури якої він входить;

- відповідальність за зобов'язаннями ВП несе зазвичай господарська організація, до структури якої входить ВП;

- ліквідація ВП здійснюється за рішенням господарської організації, до структури якої він входить.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 2. 6. Відокремлений підрозділ господарської організації (ВП) - Хозяйственное право
 3. Контрольні запитання - Хозяйственное право
 4. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 5. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 6. 10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності - Административное право
 7. 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя - Хозяйственное право
 8. 1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин - Хозяйственное право
 9. 1. Поняття, ознаки та види суб´єктів господарських правовідносин господарського права) - Хозяйственное право
 10. 2. Основи правового статусу суб´єктів господарювання - Хозяйственное право
 11. 1. Індивідуальні підприємці як суб´єкти господарського права - Хозяйственное право
 12. 3. Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності - Хозяйственное право
 13. § 1. Поняття суб´єкта господарського права - Хозяйственное право
 14. §1, Поняття та ознаки юридичної особи - Гражданское право
 15. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 16. § 7. Система трудового права України - Трудовое право
 17. § 2. Умови виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 18. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 19. § 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 20. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002