Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
5. Благодійні та інші неприбуткові організації (НО)
Особливість правового статусу таких суб'єктів полягає у такому: • спеціальне правове регулювання: ст.
131 ГК України; низка законів: від 17.09.1997 р. «Про благодійництво та благодійні організації», від 23.04.1991 р. «Про свободу совісті та релігійні організації»,

126

від 16.06.1992 р. «Про об'єднання громадян», від 19.12.1992 р. «Про адвокатуру», від 23.05.1991 р. «Про освіту», від 17.01.2002 р. «Про вишу освіту», від 29.06.1995 р. «Про музеї та музейну справу», від 15.09.1999 р. «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ін.;

• діють на підставі статуту (положення), що затверджується вищим органом благодійної або іншої неприбуткової організації;

• порядок створення та реєстрації передбачається спеціальним законом про певний вид неприбуткової організації;

• вправі здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання статутних цілей та завдань неприбуткової організації;

• можливість чи заборона створення підприємницьких організацій та участь у таких організаціях передбачається спеціальним законом про певний вид неприбуткових організацій;

• у разі здійснення (відповідно до закону) діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законом порядку.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 2. 5. Благодійні та інші неприбуткові організації (НО) - Хозяйственное право
 3. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 4. 3.3. Підприємства колективно/форми власності. Виробничі кооперативи - Хозяйственное право
 5. 1.2. Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства - Хозяйственное право
 6. 1.2. Договір поставки - Хозяйственное право
 7. §2. Власність громадських та релігійних організацій - Гражданское право
 8. § 2. Класифікація юридичних осіб - Гражданское право
 9. § 3. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб - Гражданское право
 10. § 2. Суб´єкти права власності юридичних осіб - Гражданское право
 11. § 1. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження - Правоохранительные органы
 12. - Конституционное право
 13. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с. - Трудовое право
 14. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 15. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 16. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 17. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 480 с. - Гражданское право
 18. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 19. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 20. § 4. Метод правового регулювання трудових відносин - Трудовое право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002