Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
3.4. Приватні підприємства
Різновидом підприємств за ознакою форми власності, на базі якої функціонує підприємство, є приватні підприємства.
Особливості правового становища таких підприємств регламентується законодавством лише схематично.

Так, відповідно до ст. 113 ГК приватним підприємством є підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання -юридичної особи (дочірнє підприємство іншого приватного підприємства). Отже, основною особливістю такого підприємства є лише форма власності, на базі якої воно функціонує.

Відповідно до ч. 2 ст. 113 ГК порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим Кодексом (загальні положення щодо підприємств - статті 62-72 ГК) та іншими законами.

Приватні підприємства можуть бути двох типів - унітарного та корпоративного.

За підприємством унітарного типу майно може закріплюватися на будь-якому з основних правових титулів - праві власності, праві господарського відання, праві оперативного управління.

Приватне підприємство корпоративного типу має ту особливість, що майно за ним закріплюється на праві спільної часткової приватної с

• Різновидом приватного підприємства є фермерське rocrto-дарство, особливості правового становища якого розглядатимуться далі (п. 3.7).

94

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 2. Організаційні форми підприємницької діяльності - Правовая деонтология
 2. § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 3. 1. Поняття, ознаки та види суб´єктів господарських правовідносин господарського права) - Хозяйственное право
 4. 1. Поняття підприємства та його основні ознаки - Хозяйственное право
 5. 3.4. Приватні підприємства - Хозяйственное право
 6. §2. Зміст права власності - Гражданское право
 7. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право
 8. § 2. Умови виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 9. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 10. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. Адвокатура Китайської Народної Республіки - Адвокатское право
 12. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право
 13. § 3. Види масності - Правовая деонтология
 14. Глава 2. Недержавні правоохоронні організації - Правоохранительные органы
 15. Зразок договору про поставку товарів народного споживання - Юридические документы
 16. Зразок договору про купівлю-продаж майна з участю громадян - Юридические документы
 17. 1. Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської сфери суспільного життя - Хозяйственное право
 18. Додаткова література до розділу І - Хозяйственное право
 19. 2. Види та організаційно-правові форми підприємств - Хозяйственное право
 20. ВСТУП - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002