Хозяйственное право

ч.
дослідження механізму дії певних груп норм, виявлення з наукових позицій їх зв'язків та залежностей між ними), характеру методів правового регулювання, а також виявлення прогалин, колізій, інших вад в системі правового регулювання господарських відносин);

• розробка способів вдосконалення господарсько-правової практики.

Завданнями

науки господарського права є:

- забезпечення обґрунтованості та ефективності нормотворчо-го процесу;

- визначення критеріїв оцінки відповідності господарського права (як галузі права) закономірностям і принципам правового регулювання;

- розробка найбільш оптимальних механізмів реалізації норм господарського права;

- створення єдиного понятійного апарату господарського права;

- пояснення правотворчих та правозастосовних рішень та прогнозування наслідків порушення закономірностей правового регулювання.

Для наукового забезпечення нормотворчого процесу в Україні створені наукові заклади при Верховній Раді (Інститут законодавства) та Кабінеті Міністрів України (Інститут нормотворчої діяльності).

47

ч. дослідження механізму дії певних груп норм, виявлення з наукових позицій їх зв'язків та залежностей між ними), характеру методів правового регулювання, а також виявлення прогалин, колізій, інших вад в системі правового регулювання господарських відносин);

• розробка способів вдосконалення господарсько-правової практики.

Завданнями

науки господарського права є:

- забезпечення обґрунтованості та ефективності нормотворчо-го процесу;

- визначення критеріїв оцінки відповідності господарського права (як галузі права) закономірностям і принципам правового регулювання;

- розробка найбільш оптимальних механізмів реалізації норм господарського права;

- створення єдиного понятійного апарату господарського права;

- пояснення правотворчих та правозастосовних рішень та прогнозування наслідків порушення закономірностей правового регулювання.

Для наукового забезпечення нормотворчого процесу в Україні створені наукові заклади при Верховній Раді (Інститут законодавства) та Кабінеті Міністрів України (Інститут нормотворчої діяльності).

47

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Загальна характеристика правознавства як юридичної науки: поняття, предмет, функції та структура - Теория государства и права
 2. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 3. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 4. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 5. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 6. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология
 7. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 8. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 9. 2. Господарське право як галузь правової науки - Хозяйственное право
 10. 3. Господарське право як навчальна дисципліна - Хозяйственное право
 11. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 12. §2. Предмет, метод і функції цивільного права - Гражданское право
 13. §4. Значення науки цивільного права в реалізації завдань економічної реформи - Гражданское право
 14. §3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян - Гражданское право
 15. § 1. Поняття і предмет цивільного права як науки - Гражданское право
 16. 2.1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ МИТНОГО ПРАВА, ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ - Таможенное право
 17. - Конституционное право
 18. Гражданское право Учебники по праву
 19. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 20. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002