Хозяйственное право

Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004.- 624 с
Нормативно-правові акти
осподарський кодекс України.

Цивільний кодекс України.

Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВР УРСР.- 1991-№ 29.- Ст. 377 (з наступними змінами).

Закон України від 18.06.1991 р. «Про цінні папери та фондову біржу» // ВВР УРСР.-1991.-№38.-Ст. 508.

Закон України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 41.- Ст. 546.

Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про товарну біржу» // ВВР України.- 1992.-№10.-Ст. 139.

Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР України.-1991.-№ 47.-Ст. 646.

Закон України від 4 листопада 1991 р. «Про Державний кордон України» // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 2- Ст. 5.

Закон України від 10.12.1991 р. «Про дію міжнародних договорів на території України» // ВВР України.- 1992.- № 10.- Ст. 137.

Закон України від 10.12.1991 р. «Про товарну біржу» //ВВР України- 1992.-№ 10.-Ст. 139.

Митний кодекс України: Схвалений Законом від 12.12.1991 р. // ВВР України.-1992.-№ 16.-Ст. 203.

Закон України від 04.03.1992 р. «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону від 19.02.1997 р.) // Голос України.- 1997- 20.03.

Закон України від 08.10.1992 р. «Про основи містобудування» // ВВР У країни.-1992.- № 52.- Ст. 683 (з наступними змінами).

Закон України від 13.10.1992 р. «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон // ВВР України.- 1992.- № 50.- Ст. 676.

Закон України від 22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України» // ВВР України.-1994.-№10.-Ст.45.

Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» // ВВР України.-1993.-№ 23.-Ст. 243.

Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. //ВВР України.- 1993.-№ 25.-Ст. 274.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // ВВР України.- 1994.- № 7.- Ст. 36.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (в редакції Закону від 01.06.2000 р.) // ВВР України.- 2000.- № 37.- Ст. 307.

Закон України від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки» // ВВР України- 1994-№ 1.-Ст. 34.

Закон України від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11.07.2001 р.)// ВВР України.- 2001,- № 43.- Ст. 214.

Закон України від 04.02.1994 р. «Про правовий статус іноземців» // ВВР України.-1994.-№ 23.-Ст. 162.

Закон України від 24.02.1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж» // ВВР України.- 1994- № 25.- Ст. 198.

Закон України від 14.10.1994 р. «Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» // ВВР України.- 1994.- № 46.- Ст. 411.,

Закон України від 28 грудня 1994 р. «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 4.- Ст. 28.

Закон України від 15 лютого 1995 р. «Про статус гірських населених пунктів в Україні» // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 9.- Ст. 58.

Закон України від 16 травня 1995 р. «Про виключну (морську) економічну зону України» // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 21.- Ст. 152.

594

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. // ВВР України.- 1995.-№ 47.- Ст. 349.

Закон України від 15.09.1995 р. «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України.- 2002-№ 6.- Ст. 40.

Закон України від 07.03.1996 р. «Про страхування» (в ред. Закону від 04.10.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- № 7.- Ст. 50.

Закон України від 19.03.1996 р. «Про режим іноземного інвестування» // ВВР України- 1996.-№ 19-Ст. 80.

Закон України від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР України.- 1994.- № 7.- Ст. 34.

Закон України від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» //ВВР України.- 1996-№51.-Ст. 292.

Закон України від 3 квітня 1997 р. «Про податок на додану вартість» // ВВР України.-1997.-№ 21.-Ст. 156.

Закон України від 05.11.1997 р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» // // ВВР України,- 1998- № 8.- Ст. 28.

Закон України від 02.12.1997 р. «Про торгово-промислові палати в Україні» // Голос України.- 1998- 5 січня.

Закон України від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» // ВВР України,- 1998.- № 15.-Ст. 67.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну // ВВР України,- 1999.- №11.- Ст. 78.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» // ВВР України,- 1999,- № 9-10.- Ст. 65.

Закон України від 22.12.1998 р. «Про захист національного виробника від субсидованого імпорту» // ВВР України.- 1999.- Х° 12-13.-Ст. 80.

Закон України від 24.12.1998 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності в Закарпатській області» // Урядовий кур'єр.- 1999.- 19 січня.

Закон України від 23.12.1998 р. «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Урядовий кур'єр.- 1999.-21 січня.

Закон України від 15.01.1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Яворів» // Урядовий кур'єр,- 1999.- 17 лютого.

Закон України від 18.03.1999 р. «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс-Трускавець» // Урядовий кур'єр,- 1999.- 7 квітня.

Закон України від 9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України.- 1999,- № 20-21- Ст. 190.

Закон України від 3 червня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Славутич» // Відомості Верховної Ради України.- 1999- № 32- Ст. 263.

Закон України від 15 липня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Луганській області» // ВВР України.- 1999.- № 38,-Ст.351.

Закон України від 20.05.1999 р. «Про архітектурну діяльність» // Урядовий кур'єр.-1999- 1 липня.

Закон України від 06.06.1999 р. «Про охорону прав на зазначення походження товарів (із змінами від 21.12.2000 р.) // ВВР України.- 1999.- №. 32.- Ст. 267.

Закон України від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» // Урядовий кур'єр.- 1999.- 1 вересня.

Закон України від 16.07.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» // ВВР України.- 1999.- № 40.- Ст. 363.

Закон України від 14 серпня 1999 р. «Про угоди про розподіл продукції» // Голос України,- 1999.- 12 жовтня.

595

Закон України від 7 вересня 1999 p. «Про концесії» // Голос України.- 1999.- 22 вересня.

Закон України від 18.11.1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Луганській області» // Урядовий кур'єр.- 1999.— 7 грудня.

Закон України від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво автомобільних доріг» // Голос України.- 2000.- 11 січня.

Закон України від 17.02.2000 р. «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та грошових коштів вітчизняного походження» // Голос України.- 2000.- 25 лютого.

Закон України від 10.02.2000 р. «Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» // ВВР України.- 2000.- № 13.-Ст. 100.

Закон України від 16.03.2000 р. «Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» // Урядовий кур'єр.- 2000.-12 квітня.

Закон України від 16.03.2000 р. «Про правовий режим надзвичайного стану» // Урядовий кур'єр-2000- 14.06 (Орієнтир- С 8-14).

Закон України від 23.03.2000 р. «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту» // Урядовий кур'єр.-2000.-17 травня.

Закон України від 23.03.2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Рені» // Урядовий кур'єр.- 2000- 17 травня.

Закон України від 06.04.2000 р. «Про правовий режим воєнного стану» // Урядовий кур'єр-2000- 14.06 (Орієнтир- С 7-8).

Закон України від 06.04.2000 р. «Про майнову відповідальність за порушення умов договору (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів» // Урядовий кур'єр.-2000.- 14 червня.

Закон України від 20.04.2000 р. «Про планування і забудову територій» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 7 червня.

Закон України від 11.05.2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території м. Харкова» // Урядовий кур'єр.- 2000.- З червня.

Закон України від 08.06.2000 р. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» // ВВР України.- 2000.- № 40.-Ст. 337.

Закон України від 13.07.2000 р. «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв» // Урядовий кур'єр.-2000-6 вересня.

Закон України від 13.07.2000 р. «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» // ВВР України.- 2000.- № 42.- Ст. 348.

Закон України від 01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // Урядовий кур'єр.- 2000.- 2 серпня.

Закон України від 5 вересня 2000 року «Про затвердження Указу Президента України «Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» // ВВР України.- 2000.- № 43.- Ст. 365.

Закон України від 07.12.2000 р. «Про банки і банківську діяльність» // ВВР України- 2001.

Закон України від 21.12.2000 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку і спеціальну економічну зону «Порт Крим в Автономній Республіці Крим» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 31 січня. <

Закон України від 15.03.2001 р. «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // ВВР України.- 2001.- № 21.- Ст. 103.

Закон України від 22.03.2001 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» // ВВР України.- 2001.- № 23.- Ст. 111.

596

Закон України від 05.04.2001 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області» // ВВР України.- 2001.- № 23.-Ст. 113.

Закон України від 05.04.2001 р. «Про Митний тариф України» // Урядовий кур'єр.-2001- 16 квітня.

Закон України від 11.07.2001 р. «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 48.- Ст. 253.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» // ВВР України.- 2001.- № 47.- Ст. 251.

Закон України від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // ВВР України.- 2002.- № 1.- Ст. 1.- Ст. 10.

Закон України від 04.10.2001 р. «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // ОВУ.- 2001.- № 43.

Земельний кодекс України: Затверджений Законом від 25.10.2001 р. // ВВР України.-2001- № 3-4- Ст. 27.

Закон України від 29.11.2001 р. «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 16 січня.

Закон України від 04.07.2002 р. «Про зерно та ринок зерна в Україні» // ВВР України.- 2002-№ 35-Ст. 258.

Закон України від 04.07.2002 р. «Про інноваційну діяльність України» // Офіційний вісник України- 2002-№ 36- Ст. 266.

Закон України від 21.11.2002 р. «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Урядовий кур'єр.-2002.- 18.12 (Орієнтир.-С 1-5).

Закон України від 28.11.2002 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 11 грудня.

Закон України від 16.01.2003 р. «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»// ВВР України.- 2003.- № 13.- Ст. 93.

Закон України від 20.02.2003 р. «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» // ВВР України.- 2003.- №17.- Ст. 140.

Закон України від 03.04.2003 р. «Про Державну прикордонну службу» // ВВР України.- 2003.-№ 27.- Ст. 208.

Закон України від05.06.2003 р. «Про іпотеку» // ВВР України-2003.-№ 38.- Ст. 313.

Закон України від 19.06.2003 р. «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // ВВР України.- 2004.- № 1.- Ст. 1.

Закон України від 19.06.2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // ВВР України- 2003.- № 52.-Ст. 377.

Закон України від 18.11.2003 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області» // Урядовий кур'єр.- 2003.-17 грудня.

Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. «Про перелік видів майна, яке може знаходитися у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України» // ВВР України.- 1992.- № 35.-Ст.517.

Постанова Верховної Ради України від 19.12.1992 р. «Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності» // ВВР України.-1993.-№ 9-Ст. 66.

t Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» // ВВР України.- 1999.- № 37.- Ст. 336.

Декрет Кабінету Міністрів України від 18.12.1992 р. «Про державне мито» // ВВР України.- 1992.-№ 12.-Ст. 170.

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» // ВВР України.- 1993.-№ 17-Ст. 184.

597

Указ Президента України від 04.04.1994 p. № 567 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» // Урядовий кур'єр.- 1994.- 20 квітня.

Указ Президента України від 7.11.1994 р. № 659/94 «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» // Урядовий кур'єр.- 1994.- № 185-186 (з наступними змінами).

Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене Указом Президента України від 7.11.1994 р. № 659/94 // Там само.

Указ Президента України від 27.02.1995 р. «Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах» // Урядовий кур'єр.- 1995.-№ 33-34 від 02.03.1995.

Указ Президента України від 11.06.1998 р. № 615/98 «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу» // Офіційний вісник України.- 1998,- № 24.- Ст. 870.

Указ Президента України від 18 червня 1998 р. «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» // Урядовий кур'єр.-1998-25 червня.

Указ Президента України від 18 червня 1998 р. «Про спеціальну економічну зону «Славутич» // Урядовий кур'єр,- 1998.- 25 червня.

Указ Президента України від 9 грудня 1998 р. «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» // Урядовий кур'єр,- 1998.- 17 грудня.

Указ Президента України від 22 червня 1999 р.

«Про спеціальну економічну зону «Ін-терпорт Ковель» // Урядовий кур'єр.- 1999.- 26 вересня.

Указ Президента України від 27 червня 1999 р. «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим // Урядовий кур'єр.- 1999.- 15 липня.

Указ Президента України від 28 червня 1999 р. «Про спеціальну економічну зону «Миколаїв» // Урядовий кур'єр.- 1999.- 5 вересня.

Указ Президента України від 28 червня 1999 р. «Про вільну економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту» // Урядовий кур'єр.-1999.-5 вересня.

Положення про Міністерство фінансів України: Затверджено Указом Президента України від 26.08.1999 р. № 1081/99 // Офіційний вісник України.- 1999.- № 35 (від 17.09.1999).

Основні напрямки розвитку фондового ринку в Україні в 2000 p., затверджені Указом Президента України від 30.10.1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999,- № 44.

Указ Президента України від 14.09.2000 р. № 1072 «Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 39.- Ст. 1648.

Положення про Міністерство економіки України: Затверджено Указом Президента України від 23.10.2000 р. № 1159/2000 // КПС «НАУ».

Указ Президента України від 26.03.2001 р. «Про додаткові заходи щодо розвитку Фондового ринку України» // Урядовий кур'єр.- 2001.- 04.04 (Орієнтир.- С 6-8).

Указ Президента України від 05.09.2001 р. «Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі» // Офіційний вісник України.- 2001.- № 37.- Ст. 1684.

Програма заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі: затверджена Указом Президента України від 05.02.2002 р. № 104/2002 // Офіційний вісник України.- 2002.- № 6.- Ст. 242.

Указ Президента України від 14.02.2002 р. № 123/2002 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади з іноземними інвесторами» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 20.02.- Орієнтир,- С. 8.

Указ Президента України від 05.03.2002 р. № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх відносин Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 19.03,- С 10.

598

кур'єр.- 2002.- З липня.

Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури, затверджене Указом Президента України від 20.08.2002 р. № 725 // ОВУ.- 2002.- № 34.-Ст. 1564.

Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Затверджене Указом Президента України від 25.09.2002 р. «Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» // Урядовий кур'єр.-2002-2.10 (Орієнтир.- С 2-6).

Указ Президента України від 11.12.2002 р. «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 18.12 (Орієнтир.- С 16).

Указ Президента України від 07.07.2003 р. «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України» // Урядовий кур'єр.- № 129 (16.07.2003).

Указ Президента України від 20.04.2004 р. № 454/2004 «Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави» // Офіційний вісник України.- 2004.-№ 16- Ст. 1094.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08.1992 р. № 449 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення» // Зібрання постанов Уряду України- 1992.- № 9- Ст. 213.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225 «Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.1995 р. № 253 // Зібрання постанов Уряду України.-1995.-№ 7.-Ст. 166.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 р. № 709 «Про створення Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» // КПС «НАУ».

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.1994 р. № 167 «Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні» // Урядовий кур'єр.- 1994.-26 квітня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.1994 р. № 166 «Про питання Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю» // ЗП України.- 1994.- № 7.- Ст. 170.

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 р. № 444 «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» // Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин: Збірник норм, актів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України (вид-во «Юрінком Інтер»).- 2001.- № 7- С 121-141.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1995 р. № 916 «Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку» // КПС «НАУ».

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26.12.1995 р. № 1044 «Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю» // Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин: Збірник норм, актів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України (вид-во «Юрінком Інтер»).-2001.-№ 7-С. 70-74.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.1996 р. № 425 «По Державну комісію з питань організації біржового сільськогосподарського ринку» // КПС «НАУ».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 549 «Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів» // Українська інвестиційна газета.- 2003- № 12 (від 25.03.2003).

Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 р. № 813 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2002.-С. 296-298.

599

Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 928 // ЗПУ України.- 1996.-№17.-Ст.439.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 937 «Про порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна» // ЗП України.- 1996.- № 16.- Ст. 356.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1061 «Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями»//ЗП України- 1996-№ 17-Ст. 477.

Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 р. № 1175 // ЗП України.- 1996.- № 18-Ст. 510.

Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1996 р. № 1523 // Урядовий кур'єр.- 1997.-№ 10 (від 21.01.1997).

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.- 1997.-№ 4.- С 55-57.

Тимчасове положення «Про товариство взаємного страхування»: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.1997 р. № 132 // Урядовий кур'єр.- 1997.— №35 (від 25.02.1997).

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим» // Урядовий кур'єр.- 1998.- № 159-160 (20.08.1998).

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 507 «Про затвердження Типового концесійного договору і Порядку переведення наданої у концесію дороги у розряд платних» // Офіційний вісник України,- 1999.- № 14.

Положення «Про впорядкування діяльності страхових брокерів»: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. № 747 // ОВУ- 1999- № 18 (від 21.05.1999 р.).

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 756 «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1493) // Офіційний вісник України.- 1999.- № 18.- Ст. 781; Урядовий кур'єр.- 2002.-30 жовтня.

Перелік товарів (робіт, послуг), експорт яких за бартерними (товарообмінними) операціями забороняється; Перелік товарів (робіт, послуг), імпорт яких за бартерними (товарообмінними) операціями забороняється; Перелік високоліквідних товарів, у разі експорту яких за бартерним договором термін ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинен перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 756 // Там само.

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 982 «Про порядок затвердження і реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони «Яворів» // Офіційний вісник України.- 1999.- № 23.-Ст. 1052.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 1999 р. № 1065 «Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області, для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, та порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області» // Офіційний вісник України.- 1999.- № 25.- Ст. 1165.

600

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні» // Офіційний вісник України- 1999.- № 27- Ст. 1333.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 р. № 1441 «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» // Офіційний вісник України.- 1999.- № 32- Ст. 1672.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. № 1756 «Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності» // Зібрання урядових нормативних актів України-2000-№ 8.

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1999 р. № 1860 «Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони «Славутич» // Офіційний вісник України.- 1999.- № 41.-Ст. 2042.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1999 р. № 1199 «Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку в спеціальній (вільній) економічній зоні» // Офіційний вісник України.-1999.-№27.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів» // Офіційний вісник України-1999-№47.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. № 2145 «Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету» // Урядовий кур'єр,- 1999.- 22 грудня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2293 «Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію» // Офіційний вісник України.- 1999.-31 грудня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 9.-Ст. 344 (з наступними змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2000. № 72 «Про реєстр концесійних договорів» // Урядовий кур'єр.- 2000.- З лютого.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 643 «Про затвердження Типового концесійного договору» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 13.- Ст. 626.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної та комунальної власності, що надаються у концесію» // Офіційний вісник України- 2000- № 15- Ст. 625.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 639 «Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів // Урядовий кур'єр.- 2000.- 17 травня.

Статут Української державної інноваційної компанії: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2000 р. № 979 «Питання Української державної інноваційної компанії» // ОВУ.- 2000- № 25- Ст. 1048.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1114 «Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії, концесіонерам яких можуть надаватися пільги по концесійним платежам, дотаціям, компенсаціям та умов їх надання» // Урядовий кур'єр,-2000.- 13 вересня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 р. № 1345 «Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту» // Офіційний вісник України.- 2000.- № 35.- Ст. 1497.

• Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1401 «Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації» // ОВУ.- 2000.- № 36 (від 22.09.2000 p.).

601

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. № 1S07 «Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» // Офіційний вісник України.- 2000.-№ 40.- Ст. 1720.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 184 «Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності» // Офіційний вісник України.- 2001.- № 9.- Ст. 362.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 р. № 327 «Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна» // Урядовий кур'єр.- 2001.-11 квітня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1371 «Про Порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» // Урядовий кур'єр.- 2001,-24 жовтня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. № 1691 «Про порядок укладення договорів про спільну діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів» // ОВУ.- 2002.- №51.- Ст. 2296.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2001 р. № 1801 «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки» // Офіційний вісник України.- 2001.- № 12.- Ст. 564.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» // ОВУ.- 2002.-Jft52.-CT.2374.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 155 «Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 15 березня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 р. № 445 «Про затвердження порядку віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 23 квітня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. № 483 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи»//ОВУ.-2002-№ 15-Ст. 800.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2002 р. № 1106 «Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів» // УК.- 2002.- 21.08; ОВУ- 2002.- 23.08 (№32).-Ст. 1500.-С.9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2002 р. № 1244 «Про реалізацію пілотного інноваційного проекту розроблення та виробництва новітніх автономних інтегрованих систем з використанням сонячних організаційних енергетичних систем, вітро-установок та енергонакопичувачів на базі міжнародної науково-промислової корпорації «Веста» // Інформаційний бюлетень НКРЕ.- 2002.- № 9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1855 «Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)» // Урядовий кур'єр.-2002.- 19.12.-С 19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1861 «Про затвердження Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України» // Урядовий кур'єр,-2002.-19.12.-С 19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. Ла 1862 «Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками» // Урядовий кур'єр,- 2002,- 19.12,- С 19-20.

602

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1863 «Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» // Урядовий кур'єр.- 2002,- 19.12.- С. 20.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1864 «Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, переміщується через митний кордон України» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 19.12.- С 20.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 p. № 186S «Про порядок ведення спеціальної митної статистики» // Урядовий кур'єр.- 2002.- 19.12.- С 20.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. Ха 1094 Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності // ОВУ,- 2003,- Хі 30.- Ст. 1536.

Постанова KM від 6 серпня 2003 р. № 1219 «Про затвердження Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів» // ОВУ.- 2003.- № 32.- Ст. 1706.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. Ха 1474 «Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» // ОВУ-2003.-Ха 38.- Ст. 2031.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1540 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» // Офіційний вісник України.- 2003.- X» 40.- Ст. 2100.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. Ха 124 «Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента» // ОВУ.- 2004,- X» 5.- Ст. 242.

Перелік офшорних зон: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. Ха 77 р // Урядовий кур'єр.- 2003.- Ха 42 (05.03.2003).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. № 459-р «Про схвалення Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності» // ОВУ.- 2003.- №31.- Ст. 1632.

Відомчі нормативно-правові акти

Міністерство транспорту України (МТ):

Наказ МТ України від 17.05.1994 р. Хе 247 «Умови і правила здійснення агентування і фрахтування морського торговельного флоту та контроль за їх дотриманням» // КПС «НАУ».

Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу: Затверджені наказом МТ України від 25.07.2003 р. № 568 // ОВУ.- 2003.-Ха 36.- Ст. 1958. ! Національного банку України:

Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затверджено постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. НІ 119 // ОВУ- 1998- № 15 (30.04.1998).

Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті: Затверджене постановою Правління Національного банку України від 22.12.1999 p. Hs 602 (з наступними змінами та доповненнями) // ОВУ.-2000.-Ха 2 (21.01.2000).

Положення про валютний контроль: Затверджене постановою Правління Національного банку України від 08.02.2000 р. Х° 49 (з наступними змінами та доповненнями) // ОВУ.- 2000.- Ха 14 (21.04.2000).

Постанова Правління НБУ від 11.04.2000 р. X» 135 «Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності» //ОВУ-2000.- X^ 18 (від 19.05.2000 p.).

Положення про порядок видачі банком банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затверджене постановою Правління НБУ ВІД 17.07.2001 р.Х8 275//ОВУ.-2001.-Ха34.-Ст. 1601.

603

Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджене постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №375//ОВУ.-2001.-№44.-Ст. 1991.

Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань: Затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 р. № 377 // ОВУ.-2001.-№43.-Ст. 1936.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 // ОВУ.- 2003.- № 51.- Ст. 2707.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 // ОВУ.- 2004- № 13.-Ст. 908.

Фонду державного майна України (ФДМУ):

Типова Генеральна угода про передачу повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади: Затверджена наказом ФДМУ від 25.05.2000 р. № 1067 // Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів-К.: Юрінком Інтер, 2002-С. 108-112.

Наказ Фонду державного майна України від 21.09.2000 р. № 1971 «Про анулювання біржових контрактів, що укладені на фондових біржах» // КПС «НАУ».

Наказ Фонду державного майна України від 31.07.2001 р. № 1378 «Про затвердження Положення про порядок здійснення конкурсного відбору агентів з розміщення депозитарних розписок на державні акції на міжнародних фінансових ринках» // ОВУ.- 2001.— №35.-Ст. 1643.

Типовий договір доручення на здійснення представником Фонду державного майна України функцій з управління акціями (частками) господарських товариств, які перебувають у державній власності: Затверджений наказом ФДМУ від 11.09.2001 р. № 1695 // ОВУ.- 2001.- № 40.- Ст. 1822.

Типова форма договору доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належать державі: Затверджено наказом ФДМУ від 01.03.2004 p. № 383 // ОВУ.-2004.-Х» ІЗ.-Ст. 926.

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР):

Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах: Затверджені наказом ДКЦПФР від 23 грудня 1996 р. № 331 // Українська інвестиційна газета-2002-№45 (від 12.11.2002 p.).

Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних систем: Затверджене рішенням ДКЦПФР від 15.01.1997 р. № 9 (в ред. рішення ДКЦПФР від 04.09.2003 р.) // КПС «НАУ».

Рішення ДКЦПФР від 15.01.1998 р. № 2 «Щодо приведення організаційно-правової форми Української міжбанківської валютної біржі у відповідність з вимогами чинного законодавства» // Збірник законодавства з підприємницького права України / Укладачі Грущинський І. М., Цікало В. І.- К.: Атіка, 2000.- С 1035-1036.

Рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 08.05.2001 р. № 144 «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем» // ОВУ.- 2001.- № 25,- Ст. 1129.

Рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 19.06.2001 р. № 173 «Про впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку України» // ОВУ.- 2001.- № 28.- Ст. 1270.

Положення про подання звітності фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами: Затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 11.06.2002 р. № 212 // ОВУ- 2002- № 35- Ст. 1670.

Рішення ДКЦПФР від 09.01.2003 р. № 3 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів спіліного інвестування» // ОВУ.-2003.- № 6.- Ст. 270.

604

Рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 04.09.2003 № 364 «Про затвердження «Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем»//ОВУ.-2003-№49-Ст. 2580.

Міністерство сільського господарства і продовольства України (МСГП); Міністерства агропромислового комплексу України:

Наказ МСГП України від 19.01.1995 № 12 «Про організацію біржової торгівлі» // КПС «НАУ».

Наказ МСГП України від 10.11.1995 р. № 302 «Про Перелік бірж та порядок обліку продукції» // Збірник законодавства з підприємницького права України / Укладачі Гру-щинськийІ. М., ЦікалоВ. І-К.: Атіка, 2000-С 1017-1018.

Наказ Міністерства сільського господарства та продовольства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 03.04.1996 р. № 103/44/62 «Про затвердження Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.1996 р. за № 184/1209) // Збірник законодавства з підприємницького права України / Укладачі Грущинський І. М., Цікало В. /.-К.: Атіка, 2000.- С 1018-1024.

Наказ Міністерства агропромислового комплексу України від 16.12.1999 р. № 372 «Про затвердження переліку товарних бірж» // КПС «НАУ».

Державна митна служба України (ДМС):

Наказ ДМС від 31.12.1996 р. № 592 «Про затвердження Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів» // КПС «НАУ».

Наказ ДМС України від 19 жовтня 2000 р. № 579 «Про затвердження Порядку прийняття Держмитслужбою об'ктів митної інфраструктури на територіях спеціальних (вільних) економічних зон, на яких запроваджується режим спеціальної митної зони (спеціальний митний режим)» // ОВУ- 2000- № 46 (від 01.12.2000).

Порядок здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту: Затверджений наказом ДМС від 23.01.2001 р. № 26 // ОВУ- 2001- № 6 (від 23.02.2001).

Держбуду України:

Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины: Утверждены научно-техническим советом Министерства Украины по делам строительства и архитектуры. Протокол от 15.12.93 г. № 9 // Организация контрактных отношений в строительстве: Сборник научно-методических документов.- К., 1994.

Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 112/182 від 13.09.2001 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)» // ОВУ.- 2002.- № 46.- Ст. 2047.

Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 16.07.2003 р. № 112 « Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України» // ОВУ.- 2003.-№32.-Ст. 1734.

Міністерства освіти і науки України (МОН):

Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затверджений наказом МОН України від 25.12.2001 р. № 808 // Офіційний вісник України- 2002- № 3- Ст. 118.

Наказ МОН України від 11.12.2002 № 696 «Про затвердження Порядку державної реєстрації несекретних завершених технологій» //Офіційний вісник України-2003 .-№ 15.-Ст. 686.

Наказ МОН України від 17.04.2003 № 245 «Про затвердження Положення про порядок здійснення моніторингу виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків» // Офіційний вісник України.- 2003- № 29.-Ст. 1516.

605

Державна податкова адміністрація України (ДПА):

Наказ ДПС України від 31.03.1999 р. № 162 «Про затвердження Порядку визначення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної економічної зони «Яворів», та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності»//ОВУ.- 1999.-№ 15 (від 30.04.1999).

Наказ ДПС України від 07.96.1999 р. № 290 «Про затвердження Порядку обчислення прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець», та складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності» // Офіційний вісник України.-1999.-№26.

Наказ ДПС України від 29.05.2000 р. № 266 «Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони «Рені», одержаного від реалізації інвестиційного проекту» // ОВУ- 2000,- № 24.- Ст. 1024.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДКРРФП):

Розпорядження ДКРРФП від 28.08.2003 р. № 40 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» // Офіційний вісник України.- 2003.- № 38.-Ст. 2047.

Розпорядження ДКРРФП від 02.12.2003 р. № 146 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» // Офіційний вісник України.- 2003.- № 52.-С. 2840.

Розпорядження ДКРРФП від 27.01.2004 р. № 28 «Про затвердження порядку Ліцензування діяльності тимчасової адміністрації фінансової установи» // Офіційний вісник України.- 2004.- № 7.- С 410.

Інших відомств та спільні:

Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю:

Положення «Про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків»: Затверджене наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12.03.1994 р. № 13 // КПС «НАУ».

Порядок ведення Державного реєстру технопарків та інноваційних структур інших типів: Затв. Міністерством у справах науки і технологій від 30.10.1999 р. № 281 // ОВУ.-1998- № 46 (від 03.12.1998).

Наказ Держкомспорту України від 28.10.1998 р. № 2120 «Про затвердження правил розповсюдження державних лотерей»//ОВУ- 1999.-№ 1 (від 22.01.1999).

Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі: Затверджене спільним наказом Фонду державного майна, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Антимонопольного комітету від 16.11.1998 р.№ 2141/297/9 //ОВУ.- 1999.-№31 (від 20.08.1998).

Положення про організацію органами виконавчої влади прикордонної та прибрежної торгівлі: Затверджене наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 13.09.1999р. №689//Урядовий кур'єр- 1999- 17 листопада.

Наказ Міністерства економіки України, державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України від 20 вересня

1999 р. №114/600/496/221 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотримання умов спеціальних режимів їх діяльності» // ОВУ України.- 1999.-№41.

Наказ Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 14 березня

2000 р. № 28/51 «Про затвердження Положення про критерії визначення пріоритетних видів економічної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності і порядок їх застосування) // ОВУ. 2000.-№14.-Ст. 583.

Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України від 20.09.1999 р.

606

№ 114/600/496/221 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.1999 р. за № 677/3970) «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотримання умов спеціальних режимів їх діяльності» // КПС «НАУ».

Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136 «Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» // ОВУ.- 2000.- № 30.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 р. № 201 // ОВУ.-2001.-№ 39-Ст. 1784.

Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 17.01.2001 р. № 7/62 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності» // ОВУ.-2001.-№6.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: Затверджені наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та рішенням ДКЦПФР від 14 березня 2001 р. № 49/60 // КПС «НАУ».

Локальні нормативно-правові акти:

Правила Української фондової біржі: Затверджені рішенням Біржової ради AT «Українська фондова біржа» 21 квітня 1994 р. // Фондовий ринок України.- К.: УФБ, «Скарбниця», 1994.

Правила проведення торгів на Валютній секції Української Міжбанківської Валютної біржі: Затверджені Біржовим комітетом УМВБ 16 липня 1997 р. // КПС «НАУ».

Статут акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа»: Затверджений рішенням загальних зборів акціонерів 11.09.1997 p., протокол № 3; погоджено з Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (рішення ДКЦПФР від 13.10.1997 р. №35)//КПС «НАУ».

Судова практика:

Рішення Конституційного Суду України від 26.11.1998 р. № 16-рп/98 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Лубнифарм» щодо офіційного тлумачення положень частини 2 ст. 6 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» і статті 154 Цивільного кодексу Української РСР (справа про підписання зовнішньоекономічних договорів) // ОВУ.- 1998.- № 48- Ст. 1767.

Рішення Конституційного Суду України від 29.01.2002 р. у справі № 1-17/2002 Про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями // Вісник господарського судочинства.- 2002.- № 2.- С 26-31.

Ухвала Конституційного Суду України від 14.03.2002 р. про редакційне уточнення тексту рішення Конституційного Суду України від 29.01.2002 р. у справі № 1-17/2002 про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями // Вісник господарського судочинства.- 2002.- № 2.- С 32-33.

Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених в порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: Постанова Пленуму Верховного Суду •України від 24.12.1999 р. № 12 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України (вид-во «Юрінком Інтер»).- 2001.- № 7: Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин: Збірник нормативних актів.- С. 372-289.

Деякі проблеми розрахунків векселями у зовнішньоекономічній діяльності // Вісник господарського судочинства,- 2002.-№ 2,- С. 159-161.

Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій: Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України.- 2002.- № 3.-С. 98-105.

Судовий розгляд спорів, пов'язаних з розрахунками у зовнішньоекономічних контрактах: постанова Вищого господарського суду України від 23.01.2004 р. у справі № 28/261 // Вісник господарського судочинства- 2004- № 2- С 153-158.

607

Збірники нормативних актів Науково-практичні коментарі

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. Маму-товаВ. К-К.: Юрінком Інтер, 2004-688 с

Внешнеэкономическая деятельность: нормативная база / Сост. С. Филатов, В. Кузнецов.- X.: Фактор, 2003-348 с.

Задыхайло Д. В. Инвестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями по состоянию на 10.04.2002 г.-Х.: Эспада, 2002.- 751 с.

Збірник нормативних актів з питань промислової власності.- К.: Вища школа, 1998.

Експертизи в Україні // Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні.-2002.-№6.-446 с

Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: Научно-практ. издание. В 4-х томах / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого.- К.: Ин Юре, 1999.

Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общей ред. И. Г. Побирченко- Научно-практ. издание.- К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

Митна справа в Україні: Збірник нормативних актів // // Бюлетень законодавства і юридичної практики України (вид-во «Юрінком Інтер»).- 2002.- № 9.- 448 с

Нормативно-правові документи з питань будівництва / Збірник (станом на 15 квітня 2003 р.) / Упорядник Кошик М.

І- К.: Атіка, 2003.- 524 с

Офіційні типові форми договорів / Уклад.: Стефанчук Р. О., Стефанчук М. О- К.: Юрінком Інтер,2003-640с

Правове регулювання туристської діяльності в Україні: 36. норм, актів станом на 1 травня 2002 р. / За заг. ред. проф. в К. Федорченка.- К.: Юрінком Інтер, 2002.- 640 с

Практичний посібник для аудиторів: Збірник законодавчих та нормативних актів / УкладачКамликМ. /.-К.: Атіка, 2002- 560 с

Додаткова література

Авилов Г. Е. Агентирование (глава 52) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая, текты, комментарии, алфавитно-предметный указатель.- М., 1996.— С. 525-526.

Андрейцев В. В. Поняття та види цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуски45-48.-2002-№45.-С 68-74.

Ашурков О. О. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних відносин купівлі-продажу. Автореферат дис__канд. юрид. наук.-Донецьк, 1999.- 19 с

Баймуратов М. О. Міжнародне право: Підручник.- X.: Одісей, 2002.- 672 с

Бек Ю. Поняття суб'єкта спеціальної економічної зони України // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№ 7- С 57-59.

Бек Ю. Договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту у спеціальній (вільній) економічній зоні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.).- Львів.-С. 237-238.

Беляева А. П. Свобода укладення зовнішньоекономічного контракту за законодавством України // Вісник Хмельницького інституту J

Бентлі Ф., Оніщук О. В., Осика С. Г., Покрещук О. О., Стенбрук К. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно- правові та економічні питання): Навч. посіб. / Українська академія зовнішньої торгівлі.- К.: УАЗТ, 1999.

608

Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие.- М: ИНФРА-М,2003.-278с.

Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой. Р. В. Корнеевой, В. А. Галанова.-М.: Финансы и статистика, 1995.- 240 с.

Бланк И. А. Торгово-посредническое предпринимательство. Экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности.- К.: АО «Украинская финансовая группа», 1992.-231 с.

Близнюк О. С. Правова природа договору банківського рахунку // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002.- № 2.- С. 176-178.

Богатырев А. Г. Инвестиционное право.- М., 1992.- 272 с

Богун В. П. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999-№ 8-С. 26-29.

Богун В. П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії і практики // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- № 1.

Богун В. Міжнародне право з питань розрахунків за експортно-імпортними операціями та перспективи розвитку законодавства у цій сфері // Підприємництво, господарство і право.- 2000.- № 2- С 37-43.

Богун В. 77. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04/НАН України; Інститут економіко-правових досліджень.- Донецьк, 2001.

Богуславский М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование.- М., 1996.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг.- М.: Статут, 2003.- 1055 с.

Бринцее О. До питання про право іноземного інвестора на гарантії від змін законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 8.- С. 19-22.

Брунцева Е. В. Международный коммерческий арбитраж: Учебное пособие для высших учебных заведений.- СПб.: Издательский дом «Сентябрь», 2001.- 368 с.

Буткевич О. В. Органи управління вільних економічних зон України // Вісник господарського судочинства.- 2003- № 2.- С 170-175.

Буткевич О. В. Сторони в договорі (контракті) на реалізацію інвестиційного проекту у вільній економічній зоні // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2003- № 10.-С. 70-77.

Буткевич О. В. Комплексні виробничі зони в Україні як один з типів ВЕЗ // Підприємництво, господарство і право.- 2004.-№ 2.- С 50-51.

Василенко В. К, Зельдина Е. Р. Реализация специального режима хозяйствования в регионе.- Донецк: ИЭПИ НАН Украины.- Східний видавничий дім, 2000.- 168 с.

Васильева В. А. Договір консигнації.- Івано-Франківськ: Плай, 2002.

Васильєва В. А. Правове регулювання відносин за договором консигнації: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника.- Івано-Франківськ, 2000.

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий-М.: Юр. лит., 1994.

Вершинин А. П. Внешнеэкономическое право: Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. курс.- М.: Изд-во Норма, 2001.

Вінник О. Правові засоби захисту інтересів інвесторів в сфері будівництва // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України.- 1996.- № 3.-С. 310-314.

Шнник О. М. Інвестиційне право: Курс лекцій. Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2000.- 260 с

Виноградова Г. Іноземне інвестування в позиковій формі: його правова природа // Право України-2000-№6-С 66.

Виноградова А. Проблемы реализации гарантий для иностранных инвесторов в случае изменения законодательства Украины // Підприємництво, господарство і право.- 2001.— №2.-С. 14-16.

Винокурова Л. Ф. Практика разрешения споров // Международный коммерческий

609

арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И. Г. Побирченко.-Научно-практическое издание.- К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.- С. 22-54.

Вознесенская Н. Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий).- М: Инфра-М, 2001.

Вступ до права Європейського Союзу / Р. А. Петров, 3. Й. Опейда, Д. Е. Федорчук та ін.- Донецьк, 2001.- 244 с.

Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ.- К.: Знання України, 2004-338 с.

Гарасюк О. А. Передумови та економічна доцільність формування офшорних зон в Україні. Автореферат дис.... канд. екон. наук.- К., 2001.- 19 с.

Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Под ред. Е. А. Васильева- М.: Международные отношения, 1993.- 560 с.

Грачев Ю. Внешнеэкономическая деятельность.- М.: ИНТЕЛ-СИНТЕЗ, 2000.- 544 с.

Громова Н. Внешнеторговый контракт. Учебное пособие.- М.: Юристь, 2000,- 141с.

Грошовик Ю. Зовнішньоекономічний документообіг як об'єкт тіньових відносин та засіб організації державного і корпоративного контролю за експортно-імпортними угодами //Право України-2004.-№ 4.-С 73-77.

Гурков И. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Развитие российских предприятий-М.: Теис, 2003.-236 с.

Дегтярева О. Внешнеэкономическая деятельность. Учебное пособие- М.: Дело, 2000.-320 с.

Дегтярева О. Биржевое дело: Учебник для вузов. (Переизд.).- М.: Юнити, 2001.- 680 с.

Джунь В. В. Принцип номіналізму у грошових зобов'язаннях. Валютне застереження // Вісник господарського судочинства.- 2002.- № 2- С 183-186.

ДрішлюкА. І. Агентський договір у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право.-2003-№ 3.-С 37-39.

Дудорова К. Б. Українське законодавство про товарну біржу: Історія та сучасність // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Випуск 32.- К., 1993.- С 49-57.

Дудоров А., Дудорова Е. Сделки с недвижимостью на биржах: вопросы гражданско-правового и налогового регулирования // Предпринимательство, хозяйство и право.-1998- №6.- С. 15-17.

ЗавидовБ. Д. Посреднические договоры.- М.: Экзамен, 2001.- 96 с.

Загнітко О. П. Національні інтереси України у зовнішньоекономічній діяльності та їх економіко-правове забезпечення // Правничий часопис Донецького держуніверситету.-1997.-№1.-С 39^5.

Загнітко О. П. Проблеми правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Право України.- 1997.- № 7- С 94-97.

Захарченко Т. Г. Исполнение в Украине решений международных коммерческих арбитражей // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И. Г. Побирченко.- Научно-практическое издание.- К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.- С. 65-74.

Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання на територіальному та галузевому рівнях// Право України-2000-№ 7-С. 25.

Зельдіна О., Цуканов О. Спеціальні (вільні) економічні зони: світова практика і досвід Донецької області // Правовий часопис Донецького університету.- 2000.- № 1.

Зельдина Е. Особенности управления в условиях специального режима инвестиционной деятельности // Предпринимательство,

Зельдина Е., Сорокин Б. Особенности налогообложения в условиях специального режима хозяйствования в <>

Ещенко А. В. К вопросу об определении понятия оффшорной компании // Рыночная экономика: Современные теории и практика управления: Сб. научных трудов / Под ред. Э. А. Кузнецова.- Одесса: АО БАХВА, 1998.- С. 317-322. і

610

Іолкін Я. Деякі аспекти правового регулювання договору франтшизи // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 10.- С. 27-29.

Использование зарубежного опыта в практике создания и функционирования свободных экономических зон. Научн. доклад Макогон Ю., Хахулина К- Донецк, 2000.- 64 с.

Казаков А. Біржова електронна торгова система КМФБ - перші місяці роботи // Цінні папери України.- 2001.- № 41 (1 листопада).- С. 24.

Каменева Н. Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.- 303 с.

Капелюшник Е. Особенности осуществления иностранного инвестирования, не связанного с созданием юридического лица // Предпринимательство, хозяйство и право.-1997.- №8.- С. 7-Ю.

Каркачева А. Правовой режим территорий приоритеного хозяйственного развития в контексте евроазиатских интеграционных процессов // Юридичний вісник України.-2000.-№3.

Касир Л. С. Организация оффшорного бизнеса- М.: Финансы и статистика, 2002.-144 с.

Кашинцева О. Щодо необхідності правового регулювання франчайзингу // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№ 1.-С. 13-14.

Килимник И. Договор франчайзинга: анализ содержания // Предпринимательство, хозяйство и право-2000.-№ 9.-С. 21-23.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навчальний посібник. Пер. з англ.-К.: ТОВ «Знання», КОО, 2001.- 381 с

Кетов А. X. Режим свободной экономической зоны: международно-правовые и национально-правовые аспекты. Автореферат дис__канд. юрид. наук.- М., 2001.- 20 с.

Кибенко Р. Інвестиційна діяльність: визначення, суб'єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю // Вісник Університету внутрішніх справ.- 1999.-№6.-С 217-221.

Килимник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). Автореф. дис.... канд. юрид. наук.- X., 2003.- 22 с

Кирьяков А. Основы инновационного предпринимательства.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002- 160 с.

КокуринД. И. Инновационная деятельность.- М: Экзамен, 2001.- 576 с.

Кожевников В., Гончарова И. Пределы экономической свободы в свободных экономических зонах // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 3.- С. 11-15.

КозикВ. В., Ланкова Л. А., Карп'якЯ. С. Зовнішньоекономічні комерційні операції та контракти.-Львів, Оксарт, 1998.

Комаров А. С. Ответственность в коммерческом обороте.-М.: Юр. лит., 1991.-208 с.

Комаров А. С. Правовые вопросы товарообменных сделок.- М: LAW, 1994.

Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).- П.: Центр Європи, 1996.-215 с.

Коссак В. М. Розмежування виплати компенсації і відшкодування збитків при здійсненні іноземних інвестицій (методологічні аспекти) // Проблеми методології сучасного правознавства. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. 9-10 жовтня 1996 p.-К., 1996.- С 124-125.

Коссак В. Проблеми правового регулювання транскордонного співробітництва // Проблеми транскордонного співробітництва в регіоні. Ч. 1.-Львів, 1995.- С 10-25.

Коссак В. М. Правові засади іноземного інвестування в Україні.- Львів: Центр Європи, 1999.

Коссак В. М., Бек Ю. Б., Чабан О. М. Науково-практичний коментар до Закону України «Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трус-кавець».- Львів., 2000.- 144 с

Коссак В. М. Удосконалення правового статусу іноземного інвестора як умова попередження економічних правопорушень // Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения: Сб. материалов «Круглого стола» (Донецк, 1 ноября 2001 г.).- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 11-14.

611

Кочергіна О. М. Головні недоліки Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів.- Івано-Франківськ, 2003- С 141-144.

Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник,- К.: ЦУЛ, 2003.- 264 с

Красько И. Агентский договор // Предпринимательство, хозяйство и право- 1999.-№ 10.- С. 30-32.

Крупа Л. Содержание специального правового режима в свободных экономических зонах Украины (концептуальный подход) // Підприємництво, господарство і право.-2001.-№9.-С. 7-9.

Крупа Л. В. Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження). Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- X., 2000.- 20 с

Крупчан А. Д. Оспаривание решений международных арбитражных судов по национальному и международному законодательству // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И. Г. Побирченко.- Научно-практическое издание.- К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.- С. 55-64.

Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве.-К., 1983.-160 с.

Кузнецова Н. С, Назарчук I. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування.- К.: Юрінком Інтер, 1998- 526 с

Курс международного торгового права / Тынелъ А., Функ Я., Хвалей В.- Минск.: Ама-лфея, 1999.-703 с

Лабин Д. К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.- М., 2001.-380 с.

Лилин В. Ценные бумаги и фондовая биржа.- М.: Филинъ, 1998.- 232 с.

Лісова О. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в України // Підприємництво, господарство і право.- 2002.- № 6.- С. 12-14.

Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 1999- 560 с

Лысенков Ю. М, Рымарук А. И., Педь И. В., Поважний А. С. Участники фондового рынка: функции, организация деятельности.- К.: Вісник фондового ринку, 1998.- 287 с.

Ляшенко В., Хахулін В., Боярчук П. Про необхідність створення правової бази розвитку франчайзингу в Україні // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- № 10.-С. 22-26.

Малиновська В. Захисне застереження як особлива умова зовнішньоекономічного контракту // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 3.- С 7-9.

Малиновська В. Проблеми використання форс-мажорного застереження у зовнішньоекономічному контракті // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 5.- С 41-44.

Мамутов В. К., Хахулін В. В., Філімонов С. М., Загнітко О. П., Ковалевська Е. 17. Правове забезпечення соціальних та державних інтересів у зовнішньоекономічній господарській діяльності та попередження правопорушень в цій сфері / Питання боротьби зі злочинністю: 36. наук. пр.-Х.: Право, 1999-Випуск З-С 35-61.

Мамутов В., Зельдина Е. Развитие законодательства о специальном режиме хозяйствования // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № !.— С. 9-12.

Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И. Г. Побирченко- Научно-практическое издание- К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.

Мельник О. Ю. Концесійні угоди: досвід правового регулювання в СРСР // Вісник господарського судочинства.- 2002.- № 2.- С. 219-224.

Мережко А. А. Транснациональное торговое право.- К.: Таксон, 2002.- 464 с.

Мілаш В. С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі: Монографія.-Полтава, 2004- 180 с.

612

Мозговий О. Ф. Фондовий ринок: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1999.-316 с.

Моисеев Ю. А. Правовой обычай как источник регулирования торгово-биржевой деятельности // Проблеми вдосконалення господарського законодавства України: Тези виступів учасників «Круглого столу» (17-18 квітни 2001 p., м. Київ).- С. 97-99.

Монтано Д. Биржи и банки XXI столетия: новая волна. Перевод с англ.- К.: Издательский дом «Амадей», 2002.

Морозов Т. Наукоемкие технологии и технопарки - высший этап реформирование экономики государства и регионов //'Підприємництво, господарство і право.- 2001.-№11.

Нидерхоффер В. Практика биржевых спекуляций.- М.: Альпина Паблишер, 2003.-560 с.

Носік В. В. Правове регулювання земельних відносин на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та пріоритетного розвитку // Право України.- 1999.- № 6.-С. 49-54.

Носік В. В. Проблеми здійснення права власності на землю у вільних економічних зонах України // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки.- 2001.- № 43.- С 12-17.

Омелъченко А. В. Інвестиційне право: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 1999.- С. 176.

Орлюк О. П. Правові аспекти кредитної діяльності банків // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуски 45-48.- 2002- № 45.-С. 30-34.

Орлюк О. П. Проблеми законодавчого забезпечення банківського кредитування // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуски 45-48.- 2002.- № 46.- С 108-111.

Орлюк О. П. Банківська система: поняття, структура, функції // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуски 45-48.- 2002.-№47.- С 172-176.

Пащенко Е. Г. Порядок заключения внешнеэкономических контрактов // Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под общ. ред. И. Г. Побирченко- Научно-практическое издание.- К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000.-С. 18-22.

Попов А. А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности- X.: Каравелла, 2001.

Подцерковний О. П. Організаційно-правові основи розрахункових відносин у господарському комплексі України. Автореферат дис.... канд. юрид. наук- Донецьк, 1999.-20 с

Подцерковний О. П., Рябко Л. Г. Правова природа договору банківського рахунку // Право України- 1999-№ 7-С 46-49.

Поєдинок В. В. Гарантії для інвесторів у разі примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства.- 2004.- № 2- С. 236-244.

Порфирьева Е. К. Унификация правового регулирования условий внешнеэкономических контрактов в международном частном праве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03.-X., 2000.

Послання Президента України до Верховної Ради України: Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки //Урядовий кур'єр-2002.- 04.06-С 5-12.

Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник / В. М. Гайворонський, В П. Жушман (ред.).- X.: Право, 2000.- 288 с

Правове регулювання іноземних інвестицій / За ред. В. М. Коссака.- К.: Українська правнича фундація, 1999.- 176 с.

Програма розвитку страхового ринку в Україні на 2001-2004 роки // Страхова справа.-2001.-№1.-С 48-55.

Резго Г. Биржевое дело: Учебник.- М.: ФиС, 2003.- 272 с.

Розенберг М. Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров.- Изд. 2-е, испр. (2-1 завод).- М.: Статут, 2004.- 352 с.

613

Рябко Л. Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.-X., 2002.- 19 с

Сандровский К. К. Международное таможенное право: Учебник. 2-е изд., испр,- К.: О-во «Знання», 2001.-461 с.

Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама.- К.: А.С.К., 2001.-704 с.

Святадух В. Використання векселя у зовнішньоекономічній діяльності // Баланс-2000.- №34.- С 41-45.

Святоцький О. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні.- К.: Ін-Юрс, 2003.- 80 с

Северин О. «Самозахист» підприємств з іноземними інвестиціями: правові підстави // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- Ni 12.- С. 17-20.

Семерок О. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах // Право України,- 2000.- № 10.- С 34.

Семерак О. С. Правове регулювання та захист іноземних інвестицій (за законодавством України, Угорщини, Польщі та Словаччини).- Ужгород,- 2000.- 164 с

Сеульская конвенция 1985 г. Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций // Международное частное право. Сб. нормативных актов,- М.: Манускрипт-1994,-С. 127.

Сіваченко І, Ю., Кухарська Н. О,, Левщька М. А, Вільні економічні зони: навчальний посібник,- К.: Дакор; Алерта, 2001,- 480 с

Сімсон О. Е. Правові особливості договорів інвестиційного характеру. Автореферат дис.... канд. юрид. наук.- X., 2001.- 20 с

Смаровоз М. Деякі особливості інвестиційних договір, укладених у сфері спеціального режиму інвестиційної діяльності // Підприємництво, господарство і право.- 2001- Jfc 1,-С. 19-21.

Солодкий М. Біржовий ринок (2-ге вид.).- К.: Джерела, - М., 2002,- 336 є.

Сорочииський Ю. В. Інноваційна діяльність як правова категорія // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права,- 2002,- Ха 2,- С. 187-191.

Сохацька О, Біржова справа: Підручник.- Тернопіль: Карт-Бланш, 2003.- 602 с

Тарабия Хассан. Правовое регулирование страхования во внешнеэкономических связях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. Институт международных отношений.- К., 1998.

Теория и практика торговли на фондовом рынке: Учеб. курс лекц.- М.: Интернет-трейдинг, 2004- 296 с.

Терещенко С. С. Основи митного законодавства України. Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник.- К.: ЗАТ «Август», 2001.

Тынель А., Функ, В. Хвалей. Курс международного торгового права.- Минск: Амал-фея, 1999.-704 с

Україна і світова організація торгівлі (Аналітична доповідь Центру Разумкова) // Національна безпека і оборона,-2002-№ 6.- С.2-47.

Устименко В. А., Поппавская Т. Л. О некоторых вопросах создания органов развития специальных экономических зон в Донецкой области // Специальные экономические зоны и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Материалы международного научно-практического семинара. Донецк, 28-30 октября 1998 г.- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1998.-С. 116-120.

Федорчук Д. Э. Оффшорное инвестирование: хозяйственно-правовые средства предупреждения правонарушений // Сборник матер «Круглого стола» «Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения».- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО «Юго-Восток, Лтд», 2002.- С. 79-83.

Федорчук В. Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження). Автореферат дис. ... канд. юрид. наук.- Донецьк, 2003.- 19 с

Фінансове право: Підручник/Відп. ред. Л. К. Воронова- X.: Консум, 1999.-496 с.

Хахулин В. В., Ляшенко С. В. Особенности государственного регулирования предпринимательской деятельности в СЭЗ // Специальные экономические зоны и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Материалы международного научно-практического семинара. Донецк, 28-30 октября 1998 г.- Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1998.— С. 116-120.

Хеда С. М. Поняття та обсяг цивільної правосуб»єктності іноземних юридичних осіб за законодавством України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2002.-№ 2.-С 48-50.

Царев В. Выбор применимого права во внешнеэкономических контрактах // Бухгалтерия.- 1999.- X» 46.- С. 98-103.

Циглик І. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник,- К.: ЦУЛ, 2004,- 128 с.

Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж: Навчальний посібник.- К.: Істина, 2002.-304 с.

Чабан О. М. Договори (контракти) про виробничу кооперацію // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.- 2002- Лі 2- С 191-194.

Чаадаева Л. Фондовая биржа. Организационно-управленческие структуры,- М.: Экзамен, 2002.- 320 с.

Черкес М. Ю. Міжнародне право: Підручник. 2-ге вид., випр,- К.: Т-во «Знання», КОО, 2001,-380 с.

Чернов Є. Агентські угоди в експортно-імпортних операціях // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України,-1995,- Мі 1.- С. 166-169.

Чернов Є. Застава в зовнішньоекономічних контрактах // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України,- 1996,- Лі 1.- С. 211-213.

Чернов Є. Про деякі правові питання розрахунків в іноземній валюті при здійсненні зовнішньоекономічних операцій // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України.- 1997.- № 1.- С. 324-325.

Чернов Є. В. Особливості розгляду справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про зовнішньоекономічну діяльність за участю податкових та митних органів // ВВАС України.-1999.- №4.- С 166-171.

Чижмар Ю. Правове регулювання торгових операцій на товарних біржах в Україні // Право України.- 1999.-№12.-С 49-51, 69.

Чижмар Ю. Правовий статус посередників на товарних біржах // Право України-2000.-№1.-С 27-33.

Швыдак Н. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в свободных экономических зонах // Право и экономика.- 2001.-№ 1.- С. 81-85; № 5,- С. 67-72.

Шканова О. М. Инфраструктура товарного ринку: Навч. посіб,- К.: МАУП, 2004.-180 с.

Юдін. С. О. Міжнародний договір купівлі-продажу,-Харків, 1994.

Янсен Ф. Эпоха инноваций,- М.: Инфра-М, 2002.- 308 с

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Теория государства и права Учебники по праву
 3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 247с. - Теория государства и права
 4. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 5. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право
 6. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки - Теория государства и права
 7. Правовий статус особи: поняття, види. Конституційне закріплення прав людини в Україні - Теория государства и права
 8. Конституція України, її основні риси, місце і роль у системі нормативно правових актів України - Теория государства и права
 9. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види. Тенденції розвитку законодавства в Україні - Теория государства и права
 10. Поняття закону, його основні ознаки та види. Закони України - Теория государства и права
 11. Підзаконні нормативно´Правові акти України: поняття, види, їх значимість у правовому регулюванні - Теория государства и права
 12. Дія нормативно -правових актів за територією, за колом осіб і у часі. Зворотна сила закону - Теория государства и права
 13. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства - Теория государства и права
 14. Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення і застосування права - Теория государства и права
 15. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 16. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 17. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 18. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 19. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 20. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Хозяйственное право:

  1. Лаптев В.В.. Предмет и система хозяйственного права. 1969
  2. Мартемьянов В.С.. Хозяйственное право. Том 1.Общие положения.. 1994
  3. Щербина В. С.. Господарське право України. Навч. посібник. 1999
  4. Бакшинскас В.Ю.. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 2002