Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§2. Система науки цивільного права
Система науки цивільного права в цілому збігається з системою цивільного права.
Разом з тим є певні відмінності, що випливають із змісту зазначених систем. Вона складається із таких елементів:

1.Вчення про предмет, метод, функції і систему цивільного права.

2.Вчення про цивільні закони, підзаконні нормативні акти. З.Загальне вчення про цивільне правовідношення. 4. Вчення про цивільну правосуб'єктність (правосуб'єктність громадян; правосуб'єктність організацій; правосуб'єктність суверенних держав). 5.Вчення про угоди.

6. Вчення про здійснення і захист цивільних прав. 7.Загальне вчення про право власності. Вчення про суб'єктів права власності і форми власності: право приватної власності, право колективної власності, право державної власності, право власності сумісних підприємств.

8. Вчення про особисті немайнові права.

9.Теорія авторського права.

Ю.Теорія винахідницького права.

11.Вчення про право на промисловий зв'язок і товарні знаки.

12.3агальна теорія зобов'язань.

Вчення про цивільний договір. Вчення про окремі види зобов'язань.

13. Вчення про спадкове право.

26

Система науки цивільного права є ширшою від системи самого цивільного права, бо вивченню цивільно-правових інститутів передує дослідження питань про те, що і як регулюють норми цивільного права, які його функціональні начала, порядок розташування цивільно-правових норм, форми їх вираження, зміст і особливості цивільно-правових відносин.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §2. Система науки цивільного права - Гражданское право
 3. §1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення - Гражданское право
 4. § 1. Поняття і предмет цивільного права як науки - Гражданское право
 5. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 6. Гражданское право Учебники по праву
 7. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 8. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 9. § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом - Трудовое право
 10. Список використаної літератури - Теория государства и права
 11. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 12. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 14. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 15. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 16. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 17. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 18. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 19. 8.1. Управління обороною - Административное право
 20. 11.2. Контроль та його види - Административное право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000