Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§4. Роль судової і арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства
Важливого значення набувають постанови Пленуму Верховного Суду України, в яких на підставі аналізу і узагальнення судової практики містяться керівні роз'яснення судам з питань застосування діючого цивільного законодавства при розгляді різних категорій цивільних справ. Вони є обов'язковими для всіх судів України і публікуються у відповідних збірниках.

Судова практика, яка закріплюється в окремих рішеннях по цивільних справах, на відміну від керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, не має обов'язкового значення для судів країни.

Рішення з конкретних справ є обов'язковими лише для учасників спорів, а також для громадян і організацій, до яких пред'явлені вимоги судового виконавця по виконанню судових рішень (ст. 348—352 ЦП К України). Разом з тим вивчення судової практики необхідне для з'ясування змісту цивільних законів та їх правильного застосування. Судова практика враховується також законодавцем в процесі удосконалення діючого законодавства і видання нових нормативних актів. Зазначені моменти характерні для арбітражної практики.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §4. Роль судової і арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні і застосуванні цивільного законодавства - Гражданское право
 3. §1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення - Гражданское право
 4. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 5. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 6. § 5. Значение судебной и арбитражной практики, правил я норм морали при применении гражданского законодательства - Гражданское право
 7. Особливості розвитку англо-американської правової системи - Теория государства и права
 8. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 9. § 2. Походження адвокатури - Адвокатское право
 10. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 11. § 4. Службовий етикет юриста - Правовая деонтология
 12. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 13. §1. Необхідність вивчення зарубіжного цивільного права - Гражданское право
 14. § 1. Поняття і предмет цивільного права як науки - Гражданское право
 15. § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій - Гражданский процесс
 16. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 17. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 18. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 19. Список використаної літератури - Теория государства и права
 20. ПЕРЕДМОВА - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000