Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§5. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі
Переміщення матеріальних благ у суспільстві супроводжується переходом права власності від одних осіб до інших. Тому

228

практичного значення набуває питання про момент виникнення права власності у набувача. З .цим пов'язані важливі правові наслідки, насамперед про долю плодів і доходів, ризик випадкової загибелі речі, можливе звернення стягнень за рішенням суду чи арбітражу на конкретне майно та ін.

Відповідно до ст.128 ЦК України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передачі речі, якщо інше не передбачено законом або договором.

У силу диспозитивного характеру наведеної норми і спеціальний закон, і самі учасники майнових відносин можуть розв'язати це питання інакше.

Наприклад, пов'язати перехід права власності з іншими обставинами: укладенням договору або повної оплати речі. Щодо позиції законодавства, то можна навести ст.227 ЦК України, якою встановлено обов'язковий порядок укладення договору купівлі-продажу жилого будинку з нотаріальним посвідченням і наступною реєстрацією у виконкомі місцевої Ради народних депутатів. За таких умов можливості сторін у використанні диспозитивного характеру ст.128 ЦК України дещо обмежені, оскільки вони (сторони) не можуть визначити момент переходу права власності обставиною чи фактом, який передує нотаріальному посвідченню договору або його реєстрації — така угода сторін буде недійсною, оскільки суперечить закону. А от, наприклад, у ЦК Росії (ст.135) це питання розв'язано більш конкретно: якщо договір про відчуження речі підлягає реєстрації, право власності виникає у момент реєстрації.

Передачею речі відповідно до ст.128 ЦК України визнається вручення речі набувачеві, а також інші способи, наприклад, здача майна транспортній організації для відправки набувачеві, здача на пошту для пересилки йому при умові відчуження речей без зобов'язання доставки. Нарівні з наведеними способами передачею речі визнається і передача коносаменту або іншого розпорядчого документа на річ.

Характеризуючи вручення речі набувачеві як один з найпоширеніших способів передачі, зауважимо, що не завжди вручення відповідає буквальному фактичному переданню «з рук в руки». Поняття «вручення» має ширший зміст і охоплює всі випадки переходу майна безпосередньо від попереднього власника до набувача.

Якщо договір не містить зобов'язання доставити річ набувачеві, то попередній власник може передати річ іншим способом — шляхом укладення договору з органами залізничного, водного, автомобільного або повітряного чи морського транс-

229

порту, або з органами зв'язку на доставку відповідних речей набувачеві, який з моменту передачі майна транспортними організаціями або органам зв'язку і стане новим власником.

Випадкова загибель речі — це знищення її при відсутності вини з боку будь-яких осіб шодо обставин, які сприяли загибелі речі.

Правові наслідки випадкової загибелі полягають у тому, шо всі збитки від цього покладаються на власника речі. Саме так вирішується це питання у законі: ризик випадкової загибелі або випадкового зіпсування відчужуваних речей переходить на набувача одночасно з виникненням у нього права власності, якшо інше не встановлено законом чи договором (ст.130 ЦК України). І це правило також носить диспозитивний характер, тобто надає сторонам право інакше вирішити це питання.

Відповідно до ч.2 ст.130 ЦК України, якщо має місце прострочення з боку відчужувача або набувача у передачі або прийнятті речі, то ризик випадкової загибелі або випадкового зіпсування несе сторона, шо прострочила передачу.

Отже, пов'язуючи момент виникнення права власності саме з передачею речі набувачеві, чинне цивільне законодавство має на меті забезпечити охорону матеріальних цінностей суспільства. Під загрозою ризику випадкової загибелі або зіпсування речі до її передачі набувачеві відчужувач зацікавлений у забезпеченні умов, за яких виключається випадкова загибель або пошкодження відчужуваного майна.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §5. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі - Гражданское право
 3. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. 1. Борисова та ін.]; За ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. — Харків: Право, 2000. — 368 с. - Гражданское право
 4. § 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення - Гражданское право
 5. § 7. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі речі - Гражданское право
 6. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 7. § 1. Майновий найм - Гражданское право
 8. § 2. Оренда державного майна - Гражданское право
 9. § 1. Поняття і значення договору підряду - Гражданское право
 10. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 11. § 1. Історичні форми сім´ї та шлюбу - Семейное право
 12. Глава6. Міжнародні умови поставок - Таможенное право
 13. §4. Забезпечення виконання обов´язків - Гражданское право
 14. §4. Способи набуття і припинення права власності - Гражданское право
 15. §3. Умови виникнення і припинення права приватної власності громадян - Гражданское право
 16. §3. Право спільної сумісної власності подружжя - Гражданское право
 17. § 1. Сторони в зобов´язанні - Гражданское право
 18. § 4. Зобов´язання по обов´язковому страхуванню - Гражданское право
 19. § 4. Договір схову - Гражданское право
 20. § 6. Підстави виникнення права власності. Припинення права власності - Гражданское право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000