Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства
Цивільне законодавство за своїм змістом є галуззю законодавства. Воно містить в собі норми цивільного права. Одним з показників галузі законодавства, адекватної галузі права, слід вважати наявність зведеного нормативного акта, який охоплює переважну більшість інститутів даної галузі.
Такий нормативний акт повинен бути активним центром системи законодавства, управляти нею шляхом розмежування компетенції між нормотворчими органами в регулюванні конкретних відносин і встановленні загальних положень, які підлягають відтворенню в інших нормативних актах, що видаються на базі і на розвиток всього зведеного акта. Для цивільного законодавства таким зведеним нормативним актом є Цивільний кодекс. Проте у практиці немає «чистих» галузей законодавства, тобто таких, які б містили норми виключно однієї галузі. Нормативні акти відображають функціональні зв'язки між нормами різних галузей права, а тому галузь цивільного законодавства, яка відповідає галузі цивільного права, складається не лише з цивільно-правових актів, а й охоплює нормативні матеріали з цивільного права, що містяться в нормативних актах інших галузей права. Так, в Законі «Про підприємства в УРСР» від 27 березня 1991 р. відповідні статті передбачають цивільно-правові норми поряд з іншими статтями, які містять норми трудового, фінансового і адміністративного права. З іншого боку, в цивільно-правових актах містяться норми інших галузей права. У ЦК України є норми адміністративного права:

ст.105 передбачає право виконкому місцевої Ради народних депутатів винести рішення про знесення самовільно зведених жилого будинку, господарських і побутових будівель та споруд.

ЦК України (ст.226) виходить з того, що у випадку відчуження або придбання громадянином жилого будинку, який підлягає знесенню у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб, необхідний дозвіл виконкому місцевої Ради народних депутатів.

Отже, в системі сучасного законодавства є нормативні акти, які містять норми різних галузей права. Вони належать до комплексних нормативних актів. Сукупність комплексних нормативних актів становить комплексне законодавство. На-

20

явність галузевих і комплексних нормативних актів необхідно враховувати в практичній діяльності по застосуванню норм права. Не менш важливо враховувати цю-обставину в роботі по удосконаленню діючого законодавства, бо в цьому випадку досить чітко вимальовуються шляхи можливої консолідації норм, згрупування їх в самостійні рубрики, скорочення множинності й усунення суперечностей.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §2. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства - Гражданское право
 3. §1. Система курсу «Цивільне право» — науково-методична база його вивчення - Гражданское право
 4. Порівняльне правознавство як напрямок сучасної юридичної науки - Теория государства и права
 5. Система законодавства: поняття, структура. Співвідношення системи права і системи законодавства - Теория государства и права
 6. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 7. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право
 8. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 9. 2.1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ МИТНОГО ПРАВА, ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ - Таможенное право
 10. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 11. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні - Трудовое право
 12. § 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці - Трудовое право
 13. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 14. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 15. 1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади - Административное право
 16. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 17. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 18. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 19. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 20. 4.2. Адміністративний примус - Административное право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000