Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§1. Україна як особливий суб'єкт цивільного права
Закон України <<Про власність» 1991 р. закріплює за Українською державою певне майно. Воно становить основу її участі у цивільно-правових відносинах. Однак держава порівняно з такими суб'єктами, як громадяни та юридичні особи, є менш. активним учасником цивільного обігу, оскільки більшість свого майна вона закріплює за державними підприємствами на правах повного господарського відання, а також за державними установами (організаціями) на правах оперативного управління.
Державні підприємства та установи діють у цивільному обігу як самостійні суб'єкти від свого імені, а не від імені держави.

Економічною передумовою виступу у цивільно-правовому обігу Української держави є не все майно, а лише та його частина, яка не розподілена між державними юридичними особами або не є власністю інших державних та адміністративно-територіальних утворень.

Завдання встановлення матеріальної основи (субстрату) Української держави передбачає необхідність визначити конк-

104

ретний склад її майнових фондів, що не розподілені між державними організаціями. До них повинні бути віднесені перш за все бюджетні кошти (державний бюджет). До нерозподілених фондів України входять також інші матеріальні цінності.

Грошова форма не є необхідною умовою включення майна до складу фонду України. Наприклад, конфісковане, реквізоване, визнане безхазяйним чи безгосподарно утримуване майно надходить до тієї частини фонду України, яка не розподілена між юридичними особами. Його наступна реалізація певною ланкою фінансової системи здійснюється від імені Української держави.

Українська держава як суб'єкт цивільного права, що має відокремлене від інших суб'єктів майно, несе також самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями. Держава не відповідає по зобов'язаннях державних організацій, які є юридичними особами, а ці організації не відповідають по зобов'язаннях держави (ст.ЗЗ ЦК України).

Держава як суб'єкт цивільного права володіє праводієздат-ністю. Але на відміну від праводієздатності юридичних осіб правосуб'єктність держави має універсальний характер. Держава як носій політичної влади сама за допомогою закону встановлює межі своєї участі у цивільних правовідносинах. Але це не означає, що правосуб'єктність держави носить безмежний характер. Держава може мати лише такі права і обов'язки, які дозволяє закон. Наприклад, вона не має права користуватися товарним знаком.

Держава реалізує правосуб'єктність через систему своїх органів, тому що поза їхньою діяльністю вона діяти не може.

Від імені держави — незалежної України — у відносинах, що регулюються цивільним законодавством, беруть участь органи управління державним майном, фінансові та інші спеціально уповноважені відповідною державою органи. Названі бюджетні установи, хоча і є юридичними особами, діють у майновому обігу у деяких випадках від імені держави. Наприклад, знайдений скарб здається фінансовому органу і переходить у власність держави (ст.140 ЦК України). Фінансовий орган у цьому випадку діє не як юридична особа, а від імені і в інтересах держави.

Від імені держави можуть виступати не тільки вказані, а й інші передбачені законом юридичні особи, наприклад Ощадний банк, який є госпрозрахунковою організацією.

Держава також виступає суб'єктом цивільного права і у випадках, коли її організації беруть участь у правовідносинах,

105

але самі не є юридичними особами (наприклад, Уряд України).

Особливістю держави як суб'єкта цивільного права у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом» є державний імунітет. Це означає, шо без згоди держави органи, шо її представляють, не можуть притягуватися як відповідачі в іноземному суді. Без згоди держави проти них не можна виносити рішення та звертати стягнення на майно.

Особливості відповідальності держави у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом» визначаються відповідним законом про імунітет держави та її власності.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §1. Україна як особливий суб´єкт цивільного права - Гражданское право
 3. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 4. § 1. Поняття трудового договору - Трудовое право
 5. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 6. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 7. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 8. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 10. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 11. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 12. 4.1. Методи державного управління - Административное право
 13. 4.3. Форми державного управління - Административное право
 14. 5.1. Адміністративне правопорушення - Административное право
 15. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 16. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 17. § 4. Захисна промова - Риторика
 18. § 3. Суб´єкти і об´єкте сімейних правовідносин - Семейное право
 19. 9.6. Особливості змісту деяких видів посередницьких угод - Таможенное право
 20. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000