Гражданское право

О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с.
§1. Місце цивільного права в системі правових галузей
Радикальні економічні й політичні перетворення в суверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської системи.
Її фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб'єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, вирішальне значення належить цивільно-правовим законам, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.

В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб'єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти повинні створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити організаційні форми здійснення ними підприємницької

ДІЯЛЬНОСТІ.

, Посилюється роль цивільно-правового договору в самостійній організації господарської діяльності суб'єктів товарно-грошових відносин.

Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає його місце в системі правових галузей. Сучасне Право поділяється на окремі галузі в залежності від критеріїв, покладених в основу їх розмежування, і функціональних особ-йююстей кожної з галузей. До таких критеріїв належать: предмет, метод правового регулювання і функції даної галузі.

Взаємодія галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі.

г ч

Цивільне право як самостійна галузь права також має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання і функції.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. О.А.Підопригора. Цивільне право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі, 1995. — 416 с. - Гражданское право
 2. §1. Місце цивільного права в системі правових галузей - Гражданское право
 3. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 4. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці - Трудовое право
 5. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України - Трудовое право
 6. Норми права: поняття, ознаки та їх класифікація - Теория государства и права
 7. Розділ 1. Поняття міжнародного приватного права (предмет і система) - Международное право, европейское право
 8. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 9. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 10. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 11. Адвокатура Англії - Адвокатское право
 12. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 13. Адвокатура США - Адвокатское право
 14. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 15. 2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями - Административное право
 16. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 17. 6.1. Поняття адміністративного процесу - Административное право
 18. 7.1. Економіка як об´єкт адміністративно-правового регулювання - Административное право
 19. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 20. § 1. Формування юриста як професіонала - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Гражданское право:

  1. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 1. Учебник. 1994
  2. Е.А. Суханов. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник. 1994
  3. А.А. Пушкин В.М.Самойленко, Р.Б.Шишка и др. Гражданское право Украины: Учебник для вузов системы МВД Украины: В 2-х частях. Часть I. 1996
  4. О.А.Підопригора. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. 1997
  5. Ч. Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2000