Экологическое право

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с.
Передмова
РозділІ. ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

УКРАЇНИ

§ 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права
§ 2. Юридична природа екологічної безпеки
§ 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки
Розділ II. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

§ 1. Правові засади національної екологічної безпеки
§ 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки
§ 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки
Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
§ 1. Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки
§ 2. Органи загальної компетенції, їхні спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки
§ 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки
§ 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації
Розділ IV. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ
§ 1. Поняття та особливості суб'єктивного права громадян на екологічну безпеку
§ 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку
§ 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку
§ 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку
§ 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Экологическое право Учебники по праву
 3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с. - Экологическое право
 4. Передмова - Экологическое право
 5. § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права - Экологическое право
 6. § 2. Юридична природа екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки - Экологическое право
 8. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 9. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 10. § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 11. § 1. Теоретичні засади структурно-правової організації забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 12. § 2. Органи загальної компетенції, їхні спеціалізовані структури та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 13. § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки - Экологическое право
 14. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 15. § 1. Поняття та особливості суб´єктивного права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 16. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 17. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 18. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 19. § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 20. Нормативно-правові акти - Хозяйственное право

Другие научные источники направления Экологическое право: