Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
ПЕРЕДНЄ СЛОВО
СКОРОЧЕННЯ
Зразок заяви

про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім без згоди батьків

Зразок заяви

про визнання громадянина обмеженим у дієздатності

Зразок заяв» яро скасування обмеження дієздатності громадянина
Зразок заяви про визнання громадянина недієздатним
Зразок заяви про поновлення громадянина у дієздатності
Зразок заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім
Зразок заяви про оголошення громадянина померлим
Зразок заяви

про виправлення неправильності запису у книзі актів громадянського стану

Зразок заяви

про реєстрацію переміни прізвища (імені, по батькові)

Зразок заяви про встановлення факту родинних відносин
Зразок заяви про встановлення факту перебування на утриманні
Зразок позовної заяви про стягнення боргу за договором позики
Зразок позовної заяви

про заміну товару неналежної якості

на аналогічний належної якості

Зразок договору про поставку товарів народного споживання
Зразок договору про купівлю-продаж майна з участю громадян
ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

І ВИКОНАННЯ

ЦИВІЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВНИКА

Зразок довіреності (генеральної)

на право управління і розпорядження

особистим майном

Зразок довіреності (генеральної)

на право представляти інтереси

підприємства

Зразок довіреності (спеціальної) на управління житловим будинком
Зразок довіреності (спеціальної) на ведення справи в суді
Зразок довіреності (спеціальної) на користування автомобілем
Зразок довіреності (спеціальної) на дарування частини житлового будинку
Зразок довіреності (разової) на одержання грошей
Зразок доручення на отримання грошових коштів, посвідченого організацією
Зразок посвідчення опікуна
Поняття і форми права власності. Підстави виникнення права

приватної власності.

Предмети, що можуть бути придбані лише з особливого дозволу

Зразок заяви для одержання дозволу на придбання гладкоствольное рушниці
Зразок позовної заяви

про витребування майна власником

від добросовісного набувача

Зразок заяви про встановлення факту прийняття спадщини
Зразки заповіту
Заповіт
Зразок заяви до нотаріальної контори про скасування заповіту
Зразок заяви до нотаріальної контори про зміну заповіту
Зразок позовної заяви про визнання заповіту недійсним
Зразок повідомлення нотаріальної контори спадкоємцю за заповітом
Зразок заяви спадкоємця до нотаріальної контори про прийняття спадщини

Зразок заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину
Зразок свідоцтва про право спадкування за заповітом
Зразок позовної заяви

про відшкодування матеріальної шкоди

від злочину

Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди, завданої

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Зразок заяви про відшкодування шкоди,

завданої громадянинові внаслідок

незаконного засудження

Зразок позовної заяви

про визнання авторства

(співавторства)

Зразок позовної заяви про стягнення авторської винагороди
Зразок позовної заяви про стягнення з автора виплачених йому сум
Зразок позовної заяви

про захист честі, гідності

та ділової репутації громадянина

Зразок заяви про реєстрацію шлюбу
Зразок шлюбного контракту
Зразок позовної заяви

про визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним

Зразок заяви про реєстрацію народження дитини
Зразок заяви про видачу повторного свідоцтва про народження дитини
Зразок заяви про розірвання шлюбу

в органах запису актів громадянського стану

Заяву прийнято

18 жовтня 1996р.

і зареєстровано у журналі

за № 52

ари взаємній згоді подружжя

Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу і подія майна
Зразок заяви про встановлення батьківства
Зразок позовної заяви

яро стягнення аліментів

на утримання дитини (дітей)

Зразок позовної заяви

про стягнення аліментів

на утримання батька (матері)

Зразок скарги

на дії органів (службових осіб) у зв'яжу з накладенням адміністративних

Зразок скарги

на неправомірні дії службових осіб, що ущемляють права громадян

Зразок позовної заяви

про визнання права користування

житловим приміщенням

Зразок позовної заяви

про визнання особи такою, що втратила право

користування житловим приміщенням

внаслідок того, що тривалий час

була відсутньою

Зразок позовної заяви

про повернення права на користування

житловим приміщенням громадянинові,

який втратив це право внаслідок

незаконного засудження

Зразок позовна! заяви про визнання ордера на житлове приміщення

недійсним, виселення громадян

та надання житлового приміщення,

що звільнилося у квартирі

Зразок позовної заяви

про зміну договору найму

житлового приміщення

Зразок позовної заяви

про примусовий обмін житлового приміщення в разі відмови у згоді на обмін членів сім'ї

Зразок позовної заяви

про визнання відмови у згоді на обмін

житлового приміщення недійсною

Зразок позовної заяви

про визнання відмови у видачі

ордера на житлове приміщення недійсною

Зразок позовної заяви

про визнання безпідставним виключення

із членів житлово-будівельного кооперативу

Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди,

завданої залиттям квартири

Зразок договору найму житлового приміщення
Зразок договору яро передачу квартири у власність громадян
Зразок свідоцтво про право власності на житло
Зразок договору купівлі-продажу квартири з участю громадян
Зразок позовної заяви

про розірвання договору

купівлі-продажу житлового будинку

з умовою довічного утримання продавця

Зразок договору аренд» жатлового яриміщення
Зразок акта здавання квартири орендареві
Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату

за час вимушеного прогулу

при звільненні працівника з ініціативи

власника або уповноваженого ним органу

у випадку прогулу (в тому числі відсутності

на роботі більше трьох годин

протягом робочого дня)

Зразок позовної заяви

про поновлення на роботі і оплату

за час вимушеного прогулу при звільненні

працівника у випадку невідповідності

його виконуваній роботі внаслідок

стану здоров'я

Зразок позовної заяв*

про поновлення на попередній роботі

при звільненні працівника у випадку скорочення

чисельності чи штату працівників

підприємств, установ, організацій

Зразок позовної заяви

яро поновлення на попередній роботі

і оплату вимушеного прогулу

в разі переведення працівника

без його згоди па іншу роботу

Зразок позовної заяви про зняття дисциплінарного стягнення
Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди, заподіяної

працівником при виконанні трудових

обов'язків

Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди, заподіяної

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

(у порядку регресу)

Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди працівнику

в разі ушкодження його здоров'я

Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди у разі смерті

годувальника

Зразок позовної заяви

про стягнення заробітної плати

за роботу у вихідні дні

Зразок позовної заяви

про стягнення заробітної плати

при звільненні працівника

Зразок позовної заяви

з приводу відмови у прийнятті

на роботу

Зразок позовної заяви

про поновлення на посаді громадянина

у зв'язку з незаконним притягненням його

до кримінальної відповідальності

Зразок контрактної форми трудового договору
Зразок трудової угоди
Зразок договору

про майнову відповідальність матеріально відповідальної особи

Зразок договору про повну матеріальну відповідальність
Зразок договору

про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Зразок позовної заяви

про відведення земельної ділянки

для ведення селянського (фермерського)

господарства

Зразок позовної заяви

про визначення порядку розпорядження

і використання земельної ділянки громадянами,

яким житловий будинок, господарські будівлі

та споруди належать на праві спільної

часткової власності

Зразок претензії про сплату неустойки за недопоставку продукції
Зразок відповіді на претензію
Зразок пропозиції про розірвання договору поставки
Зразок позовної заяви про стягнення боргу
Зразок відзиву на позовну заяву
Зразок заяви

про перевірку рішення арбітражного суду в порядку нагляду

ЛІТЕРАТУРА

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Юридические документы Учебники по праву
 3. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 4. ПЕРЕДНЄ СЛОВО - Юридические документы
 5. СКОРОЧЕННЯ - Юридические документы
 6. Зразок заяви про визнання недійсною угоди, укладеної неповнолітнім без згоди батьків - Юридические документы
 7. Зразок заяви про визнання громадянина обмеженим у дієздатності - Юридические документы
 8. Зразок заяв» яро скасування обмеження дієздатності громадянина - Юридические документы
 9. Зразок заяви про визнання громадянина недієздатним - Юридические документы
 10. Зразок заяви про поновлення громадянина у дієздатності - Юридические документы
 11. Зразок заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім - Юридические документы
 12. Зразок заяви про оголошення громадянина померлим - Юридические документы
 13. Зразок заяви про виправлення неправильності запису у книзі актів громадянського стану - Юридические документы
 14. Зразок заяви про реєстрацію переміни прізвища (імені, по батькові) - Юридические документы
 15. Зразок заяви про встановлення факту родинних відносин - Юридические документы
 16. Зразок заяви про встановлення факту перебування на утриманні - Юридические документы
 17. Зразок позовної заяви про стягнення боргу за договором позики - Юридические документы
 18. Зразок позовної заяви про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості - Юридические документы
 19. Зразок договору про поставку товарів народного споживання - Юридические документы
 20. Зразок договору про купівлю-продаж майна з участю громадян - Юридические документы

Другие научные источники направления Юридические документы: