Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про поновлення на посаді громадянина

у зв'язку з незаконним притягненням його

до кримінальної відповідальності

До Мінського районного суду м. Києва

позивач: Павленко Микола Іванович, який мешкає за адресою... відповідач: фірма «Меблі», юридична адреса...

Позовна заява

Я працював заступником директора магазину № 23 фірми «Меблі» з 18 вересня 1990 р.

21 грудня 1994 р. Дарницьким РУ ГУВС у м. Києві стосовно мене було порушено кримінальну справу за ст.

155 КК України і, згідно з постановою слідчого від З березня 1995 p., наказом № 15 від 4 березня 1995 р. я був відсторонений від займаної посади.

10 квітня 1995 р. Дарницьким районним судом м. Києва при розгляді справи винесений виправдувальний вирок і я визнаний невинним у скоєнні злочину.

15 квітня 1995 р. я звернувся до фірми «Меблі» про поновлення мене на колишній посаді, але мені було відмовлено у зв'язку з призначенням на цю посаду іншого працівника.

Відмову у поновленні мене на колишній посаді вважаю незаконною.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р.

Прошу:

Поновити мене на колишній посаді заступника директора магазину N° 23 фірми «Меблі».

Додаток:

1. Копія наказу про прийняття на роботу. 253

2. Копія наказу про відсторонення від займаної посади.

3. Копія вироку суду.

4. Копія постанови слідчого.

5. Письмова відмова адміністрації у поновленні на посаді.

6. Копія позовної заяви.

20 квітня 1995 р.

Підпис (Павленко М. І.)

Коментар

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. громадянин, звільнений з роботи (посади) у зв'язку з незаконним засудженням або відсторонений від посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, має бути поновлений на колишній роботі (посаді), а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади, а також наявність інших передбачених законом підстав, що перешкоджають поновленню на посаді) — йому має бути надано державною службою зайнятості іншу підходящу роботу. Робота (посада) надається громадянинові не пізніше місячного терміну з дня звернення, якщо воно надійшло протягові трьох місяців з моменту набрання законної сили виправдувальним вироком або винесенням постанови (ухвали) про закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину.

У цих випадках запис про звільнення з роботи (посади), зроблений у трудовій книжці, визнається недійсним. На вимогу громадянина власник або уповноважений ним орган у триденний термін видає йому дублікат трудової книжки без запису, який визнано недійсним.

Цим самим Законом (ст.

7.8) встановлено, що термін перебування під вартою, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), зараховується як до загального трудового стажу, так і до стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, безперервного стажу.

254

Трудовий стаж робітників і службовців, а також стаж роботи осіб, які працювали на підставі членства (в кооперативі, колгоспі тощо), обчислений із зарахуванням терміну перебування під вартою, терміну відбуття покарання, часу, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), враховується при наданні робітникам, службовцям і особам, які працюють на підставі членства, різних пільг і переваг, в тому числі при призначенні пенсій і допомоги по державному соціальному страхуванню. Робітникам і службовцям цей стаж враховується також при призначенні пенсій на пільгових умовах і за вислугу років, при встановленні розмірів місячних ставок (службових окладів) залежно від тривалості роботи за спеціальністю, а також при виплаті разової винагороди або відсоткових надбавок за вислугу років.

При визначенні пенсії за віком на пільгових умовах термін перебування під вартою, термін відбуття покарання, час, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним відстороненням від роботи (посади), на вибір громадянина, який звернувся за пенсією, прирівнюються або до роботи, яка передувала незаконному засудженню чи незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, або до роботи, яку він має після звільнення від кримінальної відповідальності чи після відбуття покарання.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про поновлення на посаді громадянина у зв´язку з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності - Юридические документы
 3. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 4. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 5. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 6. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов´язків - Юридические документы
 7. § 3. Принципи, закріплені Конституцією України - Гражданский процесс
 8. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 9. Адвокатура США - Адвокатское право
 10. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 11. § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 12. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника у випадку невідповідності його виконуваній роботі внаслідок стану здоров´я - Юридические документы
 13. § б. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду - Гражданское право
 14. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право
 15. § 2. Державне мито - Гражданский процесс
 16. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 17. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 18. § 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів - Правоохранительные органы
 19. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 20. 15.2. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ - Таможенное право

Другие научные источники направления Юридические документы: