Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про відшкодування шкоди у разі смерті

годувальника

До Харківського районного суду м. Києва

позивач: Онішенко Антоніна Йосипівна, яка мешкає за адресою... відповідач: Комбінат залізобетонних виробів, юридична адреса...

Позовна заява

Мій чоловік Оніщенко Василь Петрович працював на Комбінаті залізобетонних виробів електрозварником. 4 жовтня 1996 р. він загинув. Нещасний випадок стався .з наступних обставин: при підключенні електрозварювального апарату до електромережі перед початком робочого дня він випадково доторкнувся до струмопровідної частини і був вражений електрострумом, від чого настала смерть.

Вважаю, що загибель пов'язана з виконанням трудових обов'язків.

На утриманні чоловіка перебували діти:

син — Оніщенко Олександр Васильович, який народився 25 жовтня 1989 p.,

донька — Оніщенко Оксана Василівна, яка народилась 5 квітня 1991 р.

Наказом директора Комбінату визнана вина відповідача на 50 % і визначено виплачувати на мою користь для відшкодування шкоди по 86 (вісімдесят шість) грн.

щомісячно.

У тому, що стався нещасний випадок, повністю винний відповідач, в зв'язку з чим відшкодування шкоди повинно виплачуватися з розрахунку 2/3 середнього заробітку чоловіка до загибелі, який становив 172 (сто сімдесят дві) грн.

Відповідно до ст. 173 КЗпП України, ст. 456 ЦК України

237

Прошу:

1. Стягувати з відповідача на мою користь відшкодування шкоди в зв'язку з смертю годувальника по 114 (сто чотирнадцять) грн. щомісячно.

2. Викликати у судове засідання свідків:

— Кочуренка Миколу Семеновича, який мешкає за адресою..,

— Дашка Сергія Мартиновича, який мешкає за адресою...

Додаток:

1. Акт про нещасний випадок.

2. Копія свідоцтва про смерть чоловіка.

3. Копії свідоцтв про народження дітей.

4. Довідка про зарплату чоловіка.

5. Довідка про призначення пенсії.

6. Довідка житлово-експлуатаційної організації про те, що діти перебувають на утриманні позивача.

7. Копії наказу адміністрації та постанови профспілкового комітету.

8. Копія позовної заяви.

1 грудня 19% р.

Підпис (Оніщенко А. Й.)

Коментар

Цивільним законодавством (ст. 456 ЦК України) і «Правилами відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. № 472 (зі змінами і доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1994 р. № 492), передбачається, що в разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди (одержання частини втраченого заробітку) мають особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася після його смерті.

238

Такими особами є:

1. Діти, які не досягай 18 років, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

2. Жінки, старші 55 років і чоловіки, старші 60 років.

3. Інваліди на час інвалідності.

4. Один із батьків або дружина (чоловік) померлого чи інший член сім'ї, якщо він не працює і доглядає дітей, братів, сестер або онуків померлого, які не досягли 8 років.

Неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти, вважаються такими, шо перебували на його утриманні.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не менше п'ятирічного заробітку і, крім того, не менше однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця, а також на його дитину, яка народилась після його смерті.

Витрати на поховання потерпілого від нещасного випадку несе власник.

Розмір відшкодування шкоди (частина втраченого заробітку) у разі смерті годувальника особам, які мають на це право, визначається із середньомісячного заробітку з вирахуванням частки, яка припадає на нього і працездатних осіб, які були на його утриманні, але не мали права на відшкодування (частини втраченого заробітку).

Для визначення розміру відшкодування шкоди кожній особі, яка має право на це, частка заробітку годувальника, що припадає на зазначених осіб, ділиться на число цих осіб.

Відшкодування шкоди особам, які втратили годувальника, виплачується в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів.

Заява про відшкодування шкоди у разі втрати годувальника подається власнику підприємства або уповноваженому ним органу, з вини якого заподіяна шкода.

До заяви додаються:

1. Копія свідоцтва органу ЗАГСу про смерть годувальника.

2. Довідка житлово-експлуатаційної організації або сільської (селищної) Ради народних депутатів чи інші документи про склад сім'ї, у тому числі тих, що були на його утриманні, або копія відповідного рішення суду.

239

3. Довідка навчального закладу про навчання осіб віком до 23 років, які мають право на відшкодування шкоди.

4. Довідка житлово-експлуатаційної організації або сільської (селищної) Ради народних депутатів про батьків або інших членів сім'ї померлого, які не працюють і доглядають дітей, братів, сестер або онуків померлого віком до 8 років.

Суми відшкодування шкоди виплачуються особам, які мають на це право, у разі втрати годувальника, з дня його смерті, але не раніше, ніж з дня настання права на відшкодування шкоди.

Одноразова допомога у разі смерті потерпілого виплачується у місячний термін з дня його смерті особам, які мають на це право.

Виплати провадяться:

— дітям — до досягнення ними 18-річного віку;

— вихованцям, учням, студентам, слухачам, курсантам, стажистам — до закінчення навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

— чоловікам віком понад 60 років і жінкам віком понад 55 років — довічно;

— інвалідам — протягом періоду інвалідності;

— матері (батьку), членам сім'ї, які не працюють і доглядають дітей, братів, сестер, онуків померлого годувальника до досягнення ними 8 років.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 3. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров´я - Юридические документы
 4. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди у разі смерті годувальника - Юридические документы
 5. Зразок позовної заяви про поновлення на посаді громадянина у зв´язку з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності - Юридические документы
 6. § 2. Повноваження суду, пов´язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень - Гражданский процесс
 7. § 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів - Трудовое право
 8. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 9. Адвокатура України - Адвокатское право
 10. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 11. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 12. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 13. Зразок позовної заяви про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості - Юридические документы
 14. Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди від злочину - Юридические документы
 15. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди - Юридические документы
 16. Зразок позовної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації громадянина - Юридические документы
 17. Зразок позовної заяви про повернення права на користування житловим приміщенням громадянинові, який втратив це право внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 18. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири - Юридические документы
 19. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов´язків - Юридические документы
 20. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу) - Юридические документы

Другие научные источники направления Юридические документы: