Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

яро поновлення на попередній роботі

і оплату вимушеного прогулу

в разі переведення працівника

без його згоди па іншу роботу

До Старокиївського районного суду м. Києва

позивач: Жильський Михайло Михайлович, який мешкає за адресою... відповідач: Київський завод побутової техніки юридична адреса...

Позовна заява

Я працював на Київському заводі побутової техніки економістом планового відділу з 15 квітня 1986 р. Наказом № 23 від 3 лютого 1995 р.

я переведений без моєї згоди на посаду економіста заводу.

Таке переведення вважаю безпідставним і незаконним, оскільки змінюється характер і обсяг роботи і вона не обумовлена трудовим договором.

Комісія по трудових спорах заводу мою скаргу на безпідставне переведення мене на іншу роботу не задовольнила.

З 4 лютого 1995 р. не працюю.

На підставі ст. 32, 231 КЗпП України

Прошу:

1. Поновити мене на попередній роботі на посаді економіста планового відділу Київського заводу побутової техніки.

2. Стягнути з Київського заводу побутової техніки на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 4 лютого 1995 р. по день поновлення на попередній роботі.

Додаток:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Копія наказу про переведення на іншу роботу.

218

3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

4. Довідка про заробітну плату позивача за два останні місяці.

15 лютого 1995 р.

5. Копія позовної заяви.

Підпис (Жильський М. М.)

Коментар

Відповідно до ст. 32 КЗпП України переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника.

Згоди працівника на переведення його на іншу роботу не потребується в разі виробничої потреби для підприємства, установи, організації. Коли власник або уповноважений ним орган відповідно до ст. 33 КЗпП України має право переводити працівників на строк до одного місяця на необумовлену трудовим договором роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації або іншому підприємстві, в установі, організації, але в тій самій місцевості з оплатою праці за виконуваною роботою, але не нижчою від середнього заробітку за попередньою роботою. Таке переведення допускається для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення її наслідків: для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування державного або громадського майна та інших виняткових випадках, а також для заміни відсутнього працівника.

Не потребується також згоди працівника і вважається порушенням трудової дисципліни відмова працівника без поважних причин від переведення на іншу роботу в разі простою. Тобто в разі простою відповідно до ст. 34 КЗпП України працівники переводяться з урахуванням їхньої спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

Не вважається переведення на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому самому

219

підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.

Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

У зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше, ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України.

Законодавством про працю України (ст. 170, 178 КЗпП) передбачено переведення на легшу роботу із збереженням попереднього середнього заробітку працівників, які потребують відповідно до медичного висновку за станом здоров'я надання легшої роботи, вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви яро поновлення на попередній роботі і оплату вимушеного прогулу в разі переведення працівника без його згоди па іншу роботу - Юридические документы
 3. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 4. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) - Юридические документы
 5. § 5. Переведення на іншу роботу - Трудовое право
 6. § 7. Гарантії і компенсації - Трудовое право
 7. § 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів - Трудовое право
 8. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі - Трудовое право
 9. Зразок позовної заяв* про поновлення на попередній роботі при звільненні працівника у випадку скорочення чисельності чи штату працівників підприємств, установ, організацій - Юридические документы
 10. § 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог - Гражданский процесс
 11. § 8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин - Гражданский процесс
 12. § 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - Трудовое право
 13. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 14. Адвокатура України - Адвокатское право
 15. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 16. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 17. § 3. Режим роботи і облік робочого часу - Трудовое право
 18. § 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами - Трудовое право
 19. § 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку - Трудовое право
 20. § 4. Повна матеріальна відповідальність - Трудовое право

Другие научные источники направления Юридические документы: