Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяв*

про поновлення на попередній роботі

при звільненні працівника у випадку скорочення

чисельності чи штату працівників

підприємств, установ, організацій

До Харківського районного суду м. Києва

позивач: Макаренко Лариса Олександрівна, яка мешкає за адресою... відповідач: виробниче об'єднання «Електропобуптрилад», юридична адреса...

Позовна заява

Я працювала бухгалтером фінансово-планового відділу виробничого об'єднання «Електропобутпри-лад» з 15 березня 1979 р.

Наказом № 75 від 3 квітня 1996 р.

я звільнена з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв'язку із скороченням штату.

Звільнення вважаю назаконним, позаяк у мене на утриманні троє неповнолітніх дітей, у зв'язку з чим я маю переважне право на залишення на роботі.

З 3 квітня 1996 р. я не працюю.

Відповідно до ст. 42, 232 КЗпП України

Прошу:

Поновити мене на роботі бухгалтером у виробничому об'єднанні «Електропобутприлад».

Додаток:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Копія наказу про звільнення.

3. Виписка з протоколу засідання профспілкового комітету про згоду на звільнення.

4. Копії свідоцтв про народження дітей.

215

10 квітня 1996 р.

5. Довідка про розмір заробітної плати за останні два календарні місяці.

Підпис (Макаренко Л. О.)

Коментар

Відповідно до ст. 49-1 КЗпП України, працівники можуть бути вивільнені з підприємств, установ, організацій у випадках змін в організації виробництва і праці, при скороченні чисельності або штату.

Ст. 42 КЗпП України передбачає, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

А при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним — при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;

5) інвалідам війни, учасникам бойових дій і особам, на яких Іґоширюеться дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) винахідникам і раціоналізаторам;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, установі, організації, трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України.

Перевага у залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України.

Згідно зі ст. 49-2 КЗпП України, про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

216

Водночас з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в організації, установі.

При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також в разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в організації, установі, працівник на свій розсуд звертається за допомогою в орган по працевлаштуванню або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома органу по працевлаштуванню про на--ступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

Орган по працевлаштуванню пропонує працівникові роботу в тій самій чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи.

Працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ при розірванні трудового договору у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (пункт 1 ст. 40), відповідно до ст. 49-3 КЗпП України, зберігається середня заробітна плата на період працевлаштування, але не більше як на три місяці з дня звільнення з урахуванням виплати вихідної допомоги.

Виплата вихідної допомоги і середнього заробітку, що зберігається, провадиться за попереднім місцем роботи. За зазначеними працівниками зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва у роботі після звільнення не перевищила трьох місяців.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяв* про поновлення на попередній роботі при звільненні працівника у випадку скорочення чисельності чи штату працівників підприємств, установ, організацій - Юридические документы
 3. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) - Юридические документы
 4. § 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ - Гражданский процесс
 5. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 6. § 7. Гарантії і компенсації - Трудовое право
 7. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 8. Зразок позовної заяви яро поновлення на попередній роботі і оплату вимушеного прогулу в разі переведення працівника без його згоди па іншу роботу - Юридические документы
 9. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов´язків - Юридические документы
 10. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 11. 15.3. РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ СКАРГ, ЗАЯВ, ІНШИХ ЗВЕРНЕНЬ ПРИ ЇХ НАДХОДЖЕННІ ДО МИТНИХ ОРГАНІВ І СУДОВИХ ІНСТАНЦІЙ - Таможенное право
 12. § 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 13. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 14. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі - Трудовое право
 15. Адвокатура США - Адвокатское право
 16. 8.3. Управління закордонними справами - Административное право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на утримання батька (матері) - Юридические документы
 19. Зразок позовної заяви про стягнення заробітної плати при звільненні працівника - Юридические документы
 20. §4. ОБОВ´ЯЗКИ ДОБОВОГО НАРЯДУ ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ - Административное право

Другие научные источники направления Юридические документы: