Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про поновлення на роботі і оплату

за час вимушеного прогулу при звільненні

працівника у випадку невідповідності

його виконуваній роботі внаслідок

стану здоров'я

До Залізничного районного суду м. Києва

позивач: Андрієнко Максим Петрович, який мешкає за адресою... відповідач: Київське автотранспортне підприємство № 128023, юридична адреса...

Позовна заява

Я працював водієм автобуса у Київському автотранспортному підприємстві № 128023 з 10 січня 1985 р. Наказом № 21 від 17 лютого 1996 р.

я звільнений за п. 2 ст. 40 КЗпП України, позаяк згідно з висновком МСЕК робота водія мені протипоказана за станом здоров'я. Я учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інвалід третьої групи.

Звільнення вважаю незаконним, позаяк я став інвалідом у зв'язку з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і адміністрація АТП зобов'язана надати мені іншу роботу, яка б, згідно із висновками МСЕК, не була б протипоказана за станом здоров'я.

Із 17 лютого 1996 р. я не працюю.

Відповідно до ст. 232 КЗпП України

Прошу:

1. Поновити мене в Київському автотранспортному підприємстві № 128023 на роботі, яка б згідно із висновками МСЕК не була б протипоказана мені за станом здоров'я.

2. Стягнути з Київського автотранспортного підприємства № 128023 на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 17 лютого 1996 р.

212

по день поновлення на роботі з урахуванням виплаченої мені вихідної допомоги.

Додаток:

1. Копія наказу про прийняття на роботу.

2. Копія наказу про звільнення.

3. Виписка з протоколу засідання профспілкового комітету про згоду на звільнення.

4. Довідка про розмір заробітної плати за останні два календарні місяці.

5. Копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

6. Копія висновку МСЕК (медико-соціальної експертної комісії).

9 березня 1996 р.

7. Копія позовної заяви.

Підпис (Андрієнко М.П.)

Коментар

Ст. 17 Закону України «Про основи соціальної захи-щенності інвалідів» передбачає, що звільнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності безпідставне. Це дозволяється лише у випадках, коли за висновком МСЕК стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна4 її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів. А ст. 25 цього закону передбачає, що за інвалідами внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, які проходять професійну реабілітацію, у тому числі професійну підготовку і перепідготовку згідно з індивідуальною програмою реабілітації, якщо з моменту встановлення інвалідності минуло не більше року, зберігається середній місячний заробіток за попереднім місцем роботи із зарахуванням пенсії по інвалідності протягом строку, передбаченого програмою. У цьому разі відшкодовування витрат з урахуванням сплачених сум пенсій здійснює підприємство тоді, коли настала інвалідність.

Згідно з цим самим законом власник або уповноважений ним органу зо-

213

бов'язаний вжити заходів, спрямованих на відновлення працездатності інвалідів. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка громадян організовуються державною службою зайнятості через навчальні заклади, підприємства, установи і організації згідно з укладеними договорами.

Відповідно до п. 7 ст. 20, п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» громадянам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС і належать до 1-ї та 2-ї категорії, у разі вивільнення їх у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, або перепрофілюванням підприємства, гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх побажань чи можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої зарплати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

Пунктом 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6.11.1992 р. № 9 визнано правильним припинення трудового договору за п. 2 ст. 40 КЗпП України в тому разі, якщо звільнення проведено на підставах фактичних даних, які підтверджують, що через стан здоров'я (стійке зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов'язки чи їх виконання протипоказане йому за станом здоров'я тощо і його неможливо перевести за його згодою на іншу роботу.

Відповідно до ст. 44 КЗпП України, працівникам, звільненим у випадку виявленої невідповідності їх займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, виплачується вихідна допомога розміром не менше середнього місячного заробітку.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника у випадку невідповідності його виконуваній роботі внаслідок стану здоров´я - Юридические документы
 3. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 4. Зразок позовної заяви яро поновлення на попередній роботі і оплату вимушеного прогулу в разі переведення працівника без його згоди па іншу роботу - Юридические документы
 5. § 8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин - Гражданский процесс
 6. § 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку - Трудовое право
 7. § 7. Гарантії і компенсації - Трудовое право
 8. § 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів - Трудовое право
 9. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі - Трудовое право
 10. Зразок позовної заяви про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу при звільненні працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) - Юридические документы
 11. § 3. Об´єднання і роз´єднання позовів - Гражданский процесс
 12. § 5. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив - Гражданский процесс
 13. § 5. Переведення на іншу роботу - Трудовое право
 14. § 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - Трудовое право
 15. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 16. § 4. Повна матеріальна відповідальність - Трудовое право
 17. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 18. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 19. Зразок позовної заяви про поновлення на посаді громадянина у зв´язку з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності - Юридические документы
 20. §3. Позовна давність - Гражданское право

Другие научные источники направления Юридические документы: