Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок договору аренд» жатлового яриміщення
Договір №

м. Київ 10 жовтня 1996 f.

Власник житла Олексієнко Петро Матвійович, названий у подальшому «Орендодавець», і громадянин Огешенко Олексій Іванович, названий в подальшому «Орендар», уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві і членам його сім'ї у користування терміном на три роки квартиру загальною площею 41,5 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, будинок № 10, кв. № 5; характеристику квартири викладено в акті здачі квартири.

1.2. За згодою сторін договором встановлюється плата за оренду квартири розміром 100 (сто) грн. на місяць, до складу якої включено пропорційно переданій в оренду площі платежі на повне поновлення будинку, витрати на обслуговування і ремонт будинку і квартири, витрати на оплату комунальних та інших послуг і електроенергію.

2.

Обоє 'язки сторін

2.1. Орендодавець зобов'язується:

2.1.1. Надати в оренду належне йому на праві власності житло в придатному для проживання стані.

2.1.2. Здійснювати утримування будинку і технічних пристроїв квартири відповідно до вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2.1.3. Забезпечувати надання комунальних послуг.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Використовувати дану йому за договором оренди квартиру за призначенням.

2.2.2. Додержуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2Ш2

2.2.3. Своєчасно повідомляти Орендодавця про виявлені несправності елементів квартири і будинків.

2.2.4. Не пізніше останнього дня місяця вносити плату за оренду. За несвоєчасне внесення платежів оплачувати пеню з розрахунку 1 % від несплаченої суми за кожен прострочений день, але не більше 50 % суми заборгованості.

2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час, в квартиру, що здана в оренду, представників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств з обслуговування і ремонту житла для проведення огляду і ремонту конструкцій і технічних пристроїв квартири.

2.2.6. Звільнити житлове приміщення, яке орендується, після закінчення обумовленого в цьому договорі терміну оренди.

3. Права сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря додержання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення плати за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну договору оренди.

3.1.4. Продати Орендареві займану ним квартиру.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вселити в здане йому в оренду житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину і непрацездатних батьків. Вселення інших осіб допускається тільки за згодою Орендодавця.

3.2.2. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт по утриманню житлового будинку, квартири і прибудинкової території, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених договором оренди.

3.2.3. Викупити у Орендодавця за його згодою здане в оренду приміщення, уклавши договір купівлі-продажу.

203

3.2.4. Вимагати підстав, у разі збільшення плати за оренду після укладання договору оренди.

3.2.5. Вимагати перерахунку плати за оренду при невиконанні Орендодавцем обов'язків, передбачених в пп. 2.1.2, 2.1.3.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Орендодавця: 4.1.1. Орендодавець відшкодовує Орендареві матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок невиконання обов'язків, передбачених в пп. 2.1.2, 2.1.3 цього договору, в установленому законом порядку.

4.2. Відповідальність Орендаря: 4.2.1.

Орендар відшкодовує Орендодавцю матеріальну шкоду, завдану внаслідок невиконання зобов'язань, передбачених в пп. 2.2.1. і 2.2.2 цього договору, в установленому законом порядку.

5. Заключні умови

5.1. Цей договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої з сторін при наявності умов і в порядку, передбаченому житловим законодавством.

5.2. Спори, що виникають між сторонами при виконанні цього договору, вирішуються в установленому законом порядку.

5.4?. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких знаходиться в Орендодавця, а другий — в Орендаря.

5.4. Невід'ємною частиною цього договору є акт здачі квартири Орендареві.

5.5. Договір вступає в силу з моменту його підписання.

aaanЗразок акта здавання квартири орендаревіaaak

sssnАкт здавання квартири

м. Київ 10 квітня 1995р. Ми, які нижче підписалися, Орендодавець, Олек сієнко Петро Матвійович, і Орендар, Стешенко Олек сій Іванович, склали цей акт про те, що Орендодавець здав, а Орендар прийняв квартиру загальною площею 41,5 кв. м за адресою: м. Київ вул. Підгірна, будинок №10, квартира № 5 на другому поверсі п'ятиповер хового будинку.

Квартира складається з: однієї житлової кімнати площею 18,5 кв. м, кухні 12 кв. м, ванної кімнати площею 3 кв. м, туалету площею 1,5 кв. м, коридору площею 3 кв. м, комори площею 3,5 кв. м. Квартира обладнана гарячим і холодним водопостачанням, каналізацією, централізованим водяним опаленням, електроосвітленням, радіотрансляційною мережею, телефоном, газопостачанням.

У користування Орендаря передаються такі предмети домашнього вжитку і обстановки: меблевий гарнітур "Росинка", телевізор "Славутич-Ц415", кухонний гарнітур "Броварчанка".

У приміщенні кухні встановлена газова плита РТ-68 у справному стані.

Технічний стан житлового приміщення - придатний для проживання.

Орендодавець Орендар

Підпис (Олексієнко П. М.) Підпис (Стешенко О. І.)

Підпис (Олексієнко П. М.) Підпис (Стешенко О. І.)

Орендодавець Орендар

З Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями ознайомлений.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок договору аренд» жатлового яриміщення - Юридические документы
 3. Правовое регулирование хозяйственной деятельности Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. - Информационное агентство ИПБ-БИНФА, 2002 г. - Хозяйственное право
 4. Гражданское право. В 2-х томах. Том 2. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. — М.: Издательство БЕК, 1994. — 432 с - Гражданское право
 5. 4.2. Вещи как объект гражданских прав - Хозяйственное право
 6. 4.3.3. Правовой режим объектов промышленной собственности - Хозяйственное право
 7. 5.3. Основания приобретения и прекращения права собственности - Хозяйственное право
 8. 7.1.6. Прекращение обязательств - Хозяйственное право
 9. 7.2.1. Понятие и виды сделок - Хозяйственное право
 10. 7.4. Общие положения о договорах - Хозяйственное право
 11. 7.5.3. Договор аренды - Хозяйственное право
 12. § 4. Характеристика агроправовых норм и их использование в хозяйственной практике - Аграрное право
 13. § 2. Правосубъектность коллективных сельскохозяйственных предприятии - Аграрное право
 14. § 3. Правосубъектность крестьянских (фермерских) хозяйств - Аграрное право
 15. § 3. Внешнехозяиственные правоотношения - Аграрное право
 16. § 4. Правовые основы кредитования сельского хозяйства - Аграрное право
 17. § 1. Понятие крестьянского хозяйства - Аграрное право
 18. § 2. Создание крестьянского хозяйства - Аграрное право
 19. § 3. Землепользование крестьянского хозяйства - Аграрное право
 20. § I. Понятие гражданского законодательства и его соотношение с гражданским правом - Гражданское право

Другие научные источники направления Юридические документы: