Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про зміну договору найму

житлового приміщення

До Московського районного суду м. Києва

позивач: Коломієць Ігор Степанович, який мешкає у м. Києві по вул. Армійській, 35, кв. 1 відповідач: Коломієць Степан Петрович, який мешкає у м. Києві по вул. Армійській, 35, кв. 1 третя особа: ЖЕК-702, юридична адреса ...

Позовна заява

Я та мій батько, Коломієць С. П., проживаємо у квартирі № 1 будинку № 35 по вул. Армійській у м. Києві. Квартира складається з трьох кімнат розмірами: 14,5 кв. м, 15 кв. м, 19,8 кв. м, загальним розміром 49,3 кв. м.

У квартирі є два балкони, газ, централізоване опалення, роздільний санвузол.

165

Особовий рахунок на квартиру оформлений на мого батька.

Мені 28 років.

Я маю самостійне джерело доходу, заробіток становить 150 (сто п'ятдесят) грн. на місяць, веду своє господарство окремо від відповідача і мешкаю на спірній житловій площі в ізольованій кімнаті розміром 15 кв. м.

Вважаю, що зміна договору найму житлового приміщення і відкриття на моє ім'я окремого особового рахунку на кімнату розміром 15 кв. м не порушить житлових прав і інтересів відповідача.

Добровільно змінити договір найму спірного житлового приміщення відповідач відмовляється.

Згідно ст. 107 ЖК України

Прошу:

1. Змінити договір найму житлового приміщення квартири № 1 в будинку № 35 по вул. Армійській у м. Києві.

2. Зобов'язати ЖЕК-702 укласти зі мною окремий договір найму житлового приміщення і відкрити на моє ім'я окремий особовий рахунок на кімнату розміром 15 кв. м.

3. Для підтвердження поданих вимог викликати свідків:

Павлова Василя Вікторовича, який мешкає за адресою ...

Степаненка Артема Максимовича, який мешкає за адресою ...

Додаток:

1. Виписка з домової книги, копія особового рахунку.

2. План житлового приміщення.

3. Довідка про наявність у позивача заробітку або інших трудових доходів.

4. Копія позовної заяви.

5. Марка (квитанція) державного мита.

Підпис (Коломієць І. С.)

25 жовтня 19% р.

166

Коментар

Відповідно до ст. 103 ЖК України, договір найму житлового приміщення може бути змінено тільки за згодою наймача, членів його сім'ї і наймодавця за винятком випадків, передбачених законодавством.

Так, статтею 104 ЖК України передбачено, що член сім'ї наймача вправі вимагати, за згодою інших членів сім'ї, які мешкають разом з ним, укладення з ним окремого договору найму, якщо житлову площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді приміщення, яке відповідає вимогам ст. 63 ЖК України. Такими приміщеннями можуть бути окрема квартира, окреме ізольоване житлове приміщення, яке може складатися з однієї чи кількох кімнат у загальній квартирі, а також одноквартирний житловий будинок.

Право члена сім'ї наймача на зміну договору найму житлового приміщення виникає із закріпленої в ст. 64 ЖК України рівності прав і обов'язків всіх членів сім'ї щодо цього договору.

Обставини, через які виникає необхідність зміни договору найму житлового приміщення за вимогою члена сім'ї наймача, ч^ожуть бути різними і законодавством не визначені. Найчастіше вони виникають при припиненні шлюбних відносин, виділенні повнолітніх дітей в окрему сім'ю або відділенні батьків від сім'ї дітей, припиненні сумісного проживання і ведення загального господарства з колишнім членом сім'ї тощо.

У разі відмови членів сім'ї дати згоду на укладення окремого договору найму, а також у разі відмови наймодавця в укладенні такого договору спір може бути вирішено в судовому порядку.

Громадяни, які проживають в одній квартирі і користуються в ній житловими приміщеннями за окремими договорами найму, в разі об'єднання в одну сім'ю, вправі вимагати відповідно до ст.

105 ЖК України укладення з ким-небудь з них одного договору найму на все займане приміщення.

Найчастіше зміна договору найму житлового приміщення з цих підстав відбувається внаслідок вступу до шлюбу осіб, які проживають в комунальній квартирі, чи рішення родичів, близьких людей, яке зумовлене, як правило, станом

167

здоров'я, необхідністю надання допомоги близькій людині тощо.

У разі відмови наймодавця в укладенні одного договору найму спір може бути вирішено в судовому порядку. Відмова одного з наймачів дати згоду на укладення одного договору оскарженню в судовому порядку не підлягає.

Статтею 106 ЖК України передбачено, що повнолітній член сім'ї наймача вправі за згодою наймача та інших членів сім'ї, які проживають разом з ним, вимагати визнанням його наймачем за раніше укладеним договором найму житлового приміщення замість попереднього наймача. Таке саме право у разі смерті наймача або втрати ним права на житлове приміщення належить будь-якому членові сім'ї наймача (в тому числі і неповнолітньому, в особі його законного представника).

У разі відмови наймодавця у визнанні члена сім'ї наймачем за договором найму спір може бути вирішено в судовому порядку.

Зміна договору найму житлового приміщення не допускається у випадках, якщо житлове приміщення знаходиться: в будинку підприємств, установ, організацій найважливіших галузей народного господарства і отримано наймачем в зв'язку з трудовими відносинами, за винятком отримання наймачем житлового приміщення не у зв'язку з трудовими відносинами або коли наймодавець втратив право на його виселення; а також в будинках колгоспників та службових житлових приміщеннях, якщо наймодавцем не втрачена можливість виселення з них за підставами, передбаченими законом.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про зміну договору найму житлового приміщення - Юридические документы
 3. Зразок позовної заяви про визнання відмови у згоді на обмін житлового приміщення недійсною - Юридические документы
 4. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 5. Зразок позовної заяви про визнання авторства (співавторства) - Юридические документы
 6. Зразок позовної заяви про визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним - Юридические документы
 7. Зразок позовної заяви про визнання права користування житловим приміщенням - Юридические документы
 8. Зразок позовної заяви про примусовий обмін житлового приміщення в разі відмови у згоді на обмін членів сім´ї - Юридические документы
 9. §1. Юридичні факти та їх класифікація - Гражданское право
 10. § 2. У ступка вимоги і переведення боргу - Гражданское право
 11. § 2. Державне мито - Гражданский процесс
 12. § 7. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав - Гражданский процесс
 13. § 2. Повноваження суду, пов´язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень - Гражданский процесс
 14. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 15. § 4. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту - Трудовое право
 16. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 17. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 18. Адвокатура США - Адвокатское право
 19. Адвокатура України - Адвокатское право
 20. Адвокатура Франції - Адвокатское право

Другие научные источники направления Юридические документы: