Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок скарги

на дії органів (службових осіб) у зв'яжу з накладенням адміністративних

До Московського районного суду м. Києва

Кривенка Анатолія Івановича, який мешкає за адресою ... відповідач: адміністративна комісія при виконавчому комітеті Московської районної Ради народних депутатів м. Києва, юридична адреса ...

Скарга

ЗО вересня 1996 р. постановою адміністративної комісії при виконавчому комітеті Московської районної Ради народних депутатів м. Києва стосовно мене накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу розміром 100 грн. за порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, передбаченого ст.

164 КпАП України.

Постанову адміністративної комісії про накладення штрафу вважаю незаконною; позаяк я продавав на ринку один власний килим, щоб за виручені кошти придбати для сім'ї продукти харчування та предмети одягу, що не є підприємницькою діяльністю.

На підставі статті 244 ЦПК України

Прошу:

1. Постанову адміністративної комісії при виконкомі Московської районної Ради народних депутатів м. Києва про накладення адміністративного стягнення стосовно мене скасувати і справу про адміністративне правопорушення закрити.

2. У порядку підготовки справи до слухання витребувати від адміністративної комісії при виконкомі Московської районної Ради народних депутатів м. Києва матеріали про накладення стосовно мене адміністративного стягнення.

144

3. Викликати в судове засідання свідків: Яременко Антоніну Миколаївну, яка мешкає за адресою ...

Возного Віктора Антоновича, який мешкає за адресою ...

Д о д а т о к:^

1. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення.

2. Копія скарги.

7 жовтня 1996 р. Підпис (Кривенко А. І.)

Коментар

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право, після використання всіх національних засобів правового захисту, звертатися за захистом своїх прав та свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Особи мають право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань.

Статтею 244 ЦПК України передбачено, що постанова про накладення адміністративного стягнення, інша постанова органу (крім суду) чи службової особи'у справі про адміністративне правопорушення у випадках, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, може бути оскаржена до суду особою, щодо якої винесено постанову, або потерпілим.

Скарга подається до районного (міського) суду за місцем знаходження органу чи місцем роботи службової особи. На постанову може бути подано скаргу протягом десяти днів з дня винесення постанови, а у разі якщо постанова про даний вид адміністративного стягнення підлягає попе-

145

редньому оскарженню до вищестоящого органу (вищестоящої службової особи) — протягом десяти днів з дня прийняття рішення по скарзі останніми.

У разі пропуску цього строку з поважних причин він може бути поновлений судом за заявою особи, щодо якої винесено постанову.

Особа, яка оскаржила постанову, звільняється від сплати державного мита.

Скарга розглядається судом із викликом заявника і, в разі потреби, представника органу чи службової особи, якими винесено постанову. Суд повинен розглянути скаргу не пізніше, як в 10-денний строк з дня її надходження.

Відповідно до ст. 248 ЦПК України, залежно від встановлених обставин суд постановляє одне з таких рішень;

1) про відмову в задоволенні скарги, якщо постанова у справі про адміністративне правопорушення є законною і обгрунтованою;

2) про скасування постанови і направлення справи про адміністративне правопорушення на новий розгляд, якщо органом чи службовою особою, що її постановили, не були з'ясовані обставини, які мають значення для справи, та якщо справа закрита всупереч закону; або про направлення справи на розгляд правомочного органу чи службової особи, якщо постанову було винесено неправомочним органом чи службовою особою;

3) про скасування постанови і закриття справи про адміністративне правопорушення, якщо встановлено обставини, які відповідно до закону виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення;

4) замінює стягнення у межах, передбачених законодавчим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено, якщо його було визначено без додержання цих меж або загальних правил накладення стягнень за адміністративне правопорушення.

Рішення районного (міського) суду по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення є остаточним і оскарженню у касаційному порядку не підлягає. Його можна опротестувати в порядку нагляду на загальних підставах.

Копію рішення в цих справах суд повинен надіслати органу чи службовій особі, постанова яких оскаржувалась.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на утримання батька (матері) - Юридические документы
 3. Зразок скарги на дії органів (службових осіб) у зв´яжу з накладенням адміністративних - Юридические документы
 4. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 5. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 6. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 7. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 8. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 9. Адвокатура України - Адвокатское право
 10. 2.2. Адміністративно-правові норми - Административное право
 11. 2.3. Адміністративно-правові відносини - Административное право
 12. 3.6. Об´єднання громадян - Административное право
 13. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 14. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 15. 8.4. Управління юстицією - Административное право
 16. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 17. § 1. Обов´язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції - Правовая деонтология
 18. § б. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду - Гражданское право
 19. § 10. Особливі відшкодування шкоди при ушкодженні здоров´я і заподіянні смерті громадянинові - Гражданское право
 20. Міжнародне право:5. Міжнародні акти про права людини і законодавство України - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Юридические документы: