Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок позовної заяви

про стягнення аліментів

на утримання батька (матері)

До Залізничного районного суду м. Києва

позивач: Багров Денис Іванович, який мешкає за адресою ... відповідач: Багров Костянтин Денисович, який мешкає за адресою ...

Позовна заява

Мені 82 роки, я не працюю, пенсію за віком отримую в сумі 47 грн. Останні два роки тяжко хворію, інших джерел доходів, окрім пенсії, не маю, тому моє матеріальне становище є вкрай нужденним. Мій син Багров Костянтин Денисович, 1950 р. народження, матеріальну допомогу мені добровільно не надає.

Відповідач працює біржовим брокером на товарній біржі (пл. М. Кривоноса, 3), отримує заробітну плату 400 грн. у місяць, має сім'ю з трьох чоловік, утриманців не має і тому має можливість надавати мені матеріальну допомогу.

Відповідно до ст.

81 Кодексу про шлюб та сім'ю України

Прошу:

1. Призначити сплату аліментів з відповідача Багрова Костянтина Денисовича на моє утримання щомі-

140

Г л а в а X

ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ

ОРГАНІВ

І СЛУЖБОВИХ

ОСІБ

aaanЗразок скарги

на дії органів (службових осіб) у зв'яжу з накладенням адміністративнихaaak

sssnДо Московського районного суду м. Києва

Кривенка Анатолія Івановича, який мешкає за адресою ... відповідач: адміністративна комісія при виконавчому комітеті Московської районної Ради народних депутатів м. Києва, юридична адреса ...

Скарга

ЗО вересня 1996 р. постановою адміністративної комісії при виконавчому комітеті Московської районної Ради народних депутатів м. Києва стосовно мене накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу розміром 100 грн. за порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, передбаченого ст. 164 КпАП України.

Постанову адміністративної комісії про накладення штрафу вважаю незаконною; позаяк я продавав на ринку один власний килим, щоб за виручені кошти придбати для сім'ї продукти харчування та предмети одягу, що не є підприємницькою діяльністю.

На підставі статті 244 ЦПК України

Прошу:

1. Постанову адміністративної комісії при виконкомі Московської районної Ради народних депутатів м. Києва про накладення адміністративного стягнення стосовно мене скасувати і справу про адміністративне правопорушення закрити.

2. У порядку підготовки справи до слухання витребувати від адміністративної комісії при виконкомі Московської районної Ради народних депутатів м. Києва матеріали про накладення стосовно мене адміністративного стягнення.

144

3. Викликати в судове засідання свідків: Яременко Антоніну Миколаївну, яка мешкає за адресою ...

Возного Віктора Антоновича, який мешкає за адресою ...

Д о д а т о к:^

1. Копія постанови про накладення адміністративного стягнення.

2. Копія скарги.

7 жовтня 1996 р. Підпис (Кривенко А. І.)

Коментар

Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право, після використання всіх національних засобів правового захисту, звертатися за захистом своїх прав та свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Особи мають право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань.

Статтею 244 ЦПК України передбачено, що постанова про накладення адміністративного стягнення, інша постанова органу (крім суду) чи службової особи'у справі про адміністративне правопорушення у випадках, передбачених законодавством про адміністративні правопорушення, може бути оскаржена до суду особою, щодо якої винесено постанову, або потерпілим.

Скарга подається до районного (міського) суду за місцем знаходження органу чи місцем роботи службової особи.

На постанову може бути подано скаргу протягом десяти днів з дня винесення постанови, а у разі якщо постанова про даний вид адміністративного стягнення підлягає попе-

145

редньому оскарженню до вищестоящого органу (вищестоящої службової особи) — протягом десяти днів з дня прийняття рішення по скарзі останніми. У разі пропуску цього строку з поважних причин він може бути поновлений судом за заявою особи, щодо якої винесено постанову.

Особа, яка оскаржила постанову, звільняється від сплати державного мита.

Скарга розглядається судом із викликом заявника і, в разі потреби, представника органу чи службової особи, якими винесено постанову. Суд повинен розглянути скаргу не пізніше, як в 10-денний строк з дня її надходження.

Відповідно до ст. 248 ЦПК України, залежно від встановлених обставин суд постановляє одне з таких рішень;

1) про відмову в задоволенні скарги, якщо постанова у справі про адміністративне правопорушення є законною і обгрунтованою;

2) про скасування постанови і направлення справи про адміністративне правопорушення на новий розгляд, якщо органом чи службовою особою, що її постановили, не були з'ясовані обставини, які мають значення для справи, та якщо справа закрита всупереч закону; або про направлення справи на розгляд правомочного органу чи службової особи, якщо постанову було винесено неправомочним органом чи службовою особою;

3) про скасування постанови і закриття справи про адміністративне правопорушення, якщо встановлено обставини, які відповідно до закону виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення;

4) замінює стягнення у межах, передбачених законодавчим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено, якщо його було визначено без додержання цих меж або загальних правил накладення стягнень за адміністративне правопорушення.

Рішення районного (міського) суду по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення є остаточним і оскарженню у касаційному порядку не підлягає. Його можна опротестувати в порядку нагляду на загальних підставах.

Копію рішення в цих справах суд повинен надіслати органу чи службовій особі, постанова яких оскаржувалась.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на утримання батька (матері) - Юридические документы
 3. Зразок позовної заяви яро стягнення аліментів на утримання дитини (дітей) - Юридические документы
 4. § 3. Умови встановлення батьківства в судовому порядку - Семейное право
 5. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 6. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди у разі смерті годувальника - Юридические документы
 7. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 8. § 5. Зміни Сімейного кодексу УРСР у зв´язку з виданням Закону від 27 червня 1936 року та виданням Указу від 8 липня 1944 року - Семейное право
 9. § 7. Постанови Пленуму Верховного Суду України з питань шлюбно-сімейного права - Семейное право
 10. § 12. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав - Семейное право
 11. § 2. Умови стягнення аліментів на дітей - Семейное право
 12. § 3. Порядок та розмір стягнення аліментів на дітей - Семейное право
 13. § 9. Обов´язки дітей щодо батьків - Семейное право
 14. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 15. Зразок позовної заяви про відведення земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства - Юридические документы
 16. § 7. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин - Гражданский процесс
 17. § 3. Доказування - Гражданский процесс
 18. § 8. Встановлення фактів, що мають юридичне значення - Гражданский процесс
 19. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю. - Семейное право
 20. Встановлення батьківства в судовому порядку. - Семейное право

Другие научные источники направления Юридические документы: