Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок шлюбного контракту
Шлюбний контракт

м. Київ

п 'ятого листопада тисяча дев 'ятсот дев 'яносто шостого року

Ми, Троцький Ігор Миколайович, що мешкає у м. Ромни Сумської області, по вул. Студентській, 15, та Євтушенко Оксана Миколаївна, що мешкає у м. Києві, по вул. Деміївській, 51, кв. 28, у присутності свідків Полив'ян Тетяни Дмитрівни, що мешкає у м. Києві по вул. Забайкальській, 18, та Сгрука Анатолія Григоровича, що мешкає у м. Києві по вул. Столетова, 127, маючи намір зареєструвати шлюб і врегулювати майнові права та обов'язки подружжя, уклали цей контракт про наступне:

1. Із майна, яке буде нажите нами за час шлюбу, 2/3 (дві треті) його частини належатимуть мені, Євтушенко Оксані Миколаївні, а 1/3 (одна третя) частина — мені, Троцькому Ігореві Миколайовичу.

Це право зберігається за нами і в разі, коли один із нас буде зайнятий веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.

2.

Належний мені, Євтушенко Оксані Миколаївні, на підставі технічного паспорту НУ № 961236, виданого МРЕВ ДАІ м. Прилуки Чернігівської області 12.06.92 p., автомобіль «Москвич-412», двигун № 653232, шасі № 841236, кузов № 121530, державний номерний знак А 5713 ЧН, зареєстрований в МРЕВ ДАІ м. Прилуки Чернігівської області 11.06.92 p., після укладення шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану переходить у нашу з чоловіком, Троцьким Ігорем Миколайовичем, спільну власність і підлягає перереєстрації на його (чоловіка) ім'я.

Медичні інструменти та обладнання, які придбані мною, Троцьким Ігорем Миколайовичем, до укладення шлюбу, а також ті, які я набуду за час шлюбу, належатимуть нам з дружиною, Євтушенко Оксаною Миколаївною, на праві спільної сумісної власності.

112

113

3. До нашого спільного майна буде належати і майно, отримане в дар кожним із нас у період перебування у зареєстрованому шлюбі, а також придбані нами за цей час коштовності та предмети розкоші.

4. Інше майно, яке належало кожному із нас до вступу в шлюб, а також одержане нами під час шлюбу в порядку успадкування, є власністю кожного із нас.

5. Я, Троцький Ігор Миколайович, зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, Євтушенко Оксаною Миколаївною, утримувати її непрацездатного батька — Євтушенка Миколу Івановича, надати йому можливість для проживання разом з нами, виділивши йому окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми розміром 100 грн. У зв'язку з цим у разі можливого розділу майна, яке буде набуте під час шлюбу, розмір частки Євтушенко Оксани Миколаївни зменшується відповідно на суму, що буде витрачена на утримання її батька.

6. Я, Євтушенко Оксана Миколаївна, зобов'язуюсь ощадне ставитися до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупок на суму більше 20 грн., про що ставити до відома чоловіка.

Придбання речей на суму більше 50 грн. здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому матеріальну допомогу розміром не менше 1 мінімальної заробітної плати щомісячно.

8. Обов'язковою умовою при укладенні шлюбу є обрання прізвища чоловіка як спільного прізвища подружжя.

9. Невиконання нами хоч однієї з викладених умов контракту чи прийнятих на себе зобов'язань може бути підставою для розірвання шлюбу.

10. Витрати по укладанню цього контракту сторони несуть порівну.

11. Цей шлюбний контракт складено у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах ... но-

114

таріальної контори, а два інші видаються кожному із подружжя по одному.

Підписи: 1. Євтушенко О. М. Свідки: /. Полив 'ян Т. Д. 2. Троцький І. М. 2. Струк А. Г. Посвідчення нотаріуса

Коментар

Законом від 23 червня 1992 р. (Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст. 528) Кодекс про шлюб та сім'ю України доповнено статтею 27-1. Названа стаття передбачає право подружжя на укладення шлюбного контракту. В «ій говориться про те, що особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням укладати угоду щодо розв'язання питань життя сім'ї (шлюбний контракт), в якій передбачити майнові права і обов'язки подружжя.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. № 457 затверджено Порядок укладання шлюбного контракту.

Порядок укладання шлюбного контракту

1. Шлюбний контракт між особами, які одружуються, укладається за їхнім бажанням до реєстрації шлюбу і набуває чинності з моменту його реєстрації.

За бажанням сторін шлюбний контракт може укладатись у присутності свідків ' .

2. У шлюбному контракті передбачаються майнові права та обов'язки подружжя, пов'язані, зокрема, з правом власності на рухоме або нерухоме майно, як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, одержане в дар чи успадковане одним з подружжя, а також питання щодо утриманням подружжя та ін. У шлюбному контракті можуть розв'язуватися питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. Можуть також передбачатися немайнові, моральні чи особисті зобов'язання.

Умови шлюбного контракту щодо переходу права власності на нерухоме та інше майно, якщо законодавством пе-

1 Про встановлення особи свідків та перевірку їхньої дієздатності робиться відмітка у посвідчувальному написі.

115

редбачений спеціальний порядок набуття цього права, вважаються виконаними лише після належного оформлення.

3. Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становища подружжя, гарантованого законодавством України.

4. Шлюбний контракт укладається за місцем проживання однієї із сторін або за місцем реєстрації шлюбу.

5. У випадках зниження шлюбного віку відповідно до чинного законодавства укладення шлюбного контракту неповнолітніми провадиться за згодою їхніх батьків чи інших законних представників їхніх інтересів.

6. Для укладання шлюбного контракту встановлюється обов'язкова нотаріальна форма.

7. Шлюбний контракт може включати положення про зміну його умов. Такі зміни можуть бути внесені за згодою сторін протягом існування шлюбу договором, який укладається у порядку, передбаченому для укладання шлюбного контракту.

8. Шлюбний контракт визнається судом недійсним у випадках недодержання умов цього Порядку, або укладання контракту після реєстрації шлюбу, а також у разі погіршення становища будь-якого з подружжя порівняно з гарантованим законодавством України.

9. У разі розірвання шлюбу та визнанні його недійсним майнові спори, спори про дітей та інші вирішуються судом на підставі чинного законодавства з урахуванням умов шлюбного контракту.

10. Кожна сторона у шлюбному контракті має право на судовий захист у разі недодержання іншою стороною умов шлюбного контракту.

11. Державне мито за посвідчення шлюбного контракту справляється у розмірі, передбаченому підпунктом «е» пункту третього статті 3 Декрету Кабінету Міністрів Укра'ши «Про державне мито».

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 4. Шлюбний контракт - Семейное право
 2. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 3. Зразок позовної заяви про визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним - Юридические документы
 4. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 5. Юридические документы Учебники по праву
 6. Індиченко С.П., Гопанчук B.C., Дзера О.В., Савченко Л.А. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 272 с. - Семейное право
 7. Опорний конспект з курсу “СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ” - Семейное право
 8. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 9. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 10. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 11. Розділ 5. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 12. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 13. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 14. § 2. Порядок і умови укладення шлюбу, його припинення - Правовая деонтология
 15. § 3, Права та обов´язки членів сім´ї - Правовая деонтология
 16. § б. Опіка і піклування - Правовая деонтология
 17. § 5. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів - Семейное право
 18. Глава 82 Загальні положення сімейного права - Семейное право
 19. Зразок шлюбного контракту - Юридические документы
 20. Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу і подія майна - Юридические документы

Другие научные источники направления Юридические документы: