Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок заяви про відшкодування шкоди,

завданої громадянинові внаслідок

незаконного засудження

До Печорського районного суду м. Києва

Зайченка Петра Максимовича, який мешкає за адресою ...

Заява

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 5 вересня 1996 р. я був засуджений по ч. 2 ст. 140 КК України до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ухвалою судової колегії з кримінальних справ Київського міського суду цей вирок стосовно мене було скасовано і кримінальну справу закрито, я визнаний невинним у вчиненні злочину.

Внаслідок незаконного засудження мені завдано матеріальної шкоди:

1. Втрачений заробіток за п'ять місяців у сумі 548 грн.

2. Витрати у зв'язку з наданням мені юридичної допомоги у сумі 250 грн.

Крім того, у мене конфісковано майно:

1.* Автомобіль ВАЗ-2106, державний номер А 36-14 КИ.

2. Телевізор «SONI», заводський номер 16182022-67.

Відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р.

Вимагаю:

1. Відшкодувати мені шкоду, завдану внаслідок незаконного засудження.

2. Повернути конфісковане моє майно, у випадку його відсутності відшкодувати вартість.

20 січня 1997 р. Підпис (Зайченко П. М.)

88

Зразок позовної заяви

про відшкодування моральної шкоди,

завданої громадянинові незаконними діями

органів дізнання та попереднього слідства,

прокуратури і суду

До Мінського районного суду м. Києва

позивач: Васильченко Іван Григорович,

який мешкає за адресою... відповідач: Мінське районне управління головного управління МВС України у м. Києві, юридична адреса ... вартість позову: 50 000 грн.

Позовна заява

20 квітня 1996 року, приблизно о 4 годині ранку я проходив по вул. Героїв Дніпра. У дворі будинку № 4 побачив чоловіка, який лежав на асфальті.

Я підійшов до нього, щоб побачити, що з ним сталося. Переконавшись, що у нього відсутні ознаки життя, я повідомив про це працівників міліції, які записали мої дані і повідомили про подію в районне управління міліції.

В цей же день мене затримали, а 23 квітня 1996 р.

я був заарештований прокурором Мінського району м. Києва is мені пред'явили обвинувачення по ст. 94 КК України.

21 вересня 1996 року відносно мене кримінальна справа була закрита за відсутністю в моїх-діях складу злочину. В цей же день мене звільнили із слідчого ізолятора, тобто я більше п'яти місяців був незаконно позбавлений волі.

У зв'язку з незаконними діями працівників органів попереднього слідства та прокуратури я був позбавлений конституційного права на навчання (до арешту я навчався на другому курсі СПТУ № 6 м. Києва). Перебування в місцях позбавлення волі призвело до порушення моїх нормальних життєвих

89

1

зв'язків, погіршення відносин з навколишніми людьми. По місцю проживання зі мною перестали вітатися сусіди, а на вулиці говорять, що я «вбивця», — у мене немає іншого виходу, як змінити своє місце проживання.

Окрім цього, під час незаконного утримання в місцях позбавлення волі я захворів і після звільнення знаходився на лікуванні, але так і не відновив здоров'я.

Моральну шкоду, завдану мені незаконними діями працівників слідства Мінського РУГУ МВС України в м. Києві — незаконне пред'явлення мені обвинувачення у вбивстві, арешт та позбавлення волі протягом п'яти місяців і одного дня, — я оцінюю на суму 50 000 грн., яку повинно відшкодувати Мінське РУГУ МВС України в м. Києві.

На підставі ст. 440, 443 ЦК України, ст. 13 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», керуючись пп. З, 9 Постанови № 4 Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди»,

Прошу:

Стягнути з Мінського районного управління ГУ МВС України в м. Києві моральну шкоду в сумі 50 000 гривень.

Додаток:

1. Постанова про закриття кримінальної справи (копія).

2. Постанова про звільнення з-під варти (копія).

3. Лікарняний лист.

4. Довідка з військкомату про стан здоров'я до арешту.

5. Відмова Мінського РУГУ МВС України у задоволенні поданого мною позову.

6. Копія позовної заяви.

25 жовтня 1996 р.

Підпис (Васильченко І. Г.)

90

Коментар

Відповідно до ст. 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданих незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 р. передбачено, що відшкодуванню підлягає шкода, завдана громадянинові внаслідок:

1. Незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинуваченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи, обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, шо обмежують права громадян;

2. Незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладення штрафу;

3. Незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, передбачених законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби э організованою злочинністю» та іншими актами законодавства.

У цих випадках завдана шкода відшкодовується у повному обсязі, незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

Право на відшкодування шкоди виникає у випадках:

1. Постановления виправдувального вироку суду;

2. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину;

3. Відмови у порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з цих підстав;

4. Закриття справи про адміністративне правопорушення. Право на відшкодування шкоди, завданої оперативно-розшуковими заходами, до порушення кримінальної справи

91

виникає за умови, що протягом шести місяців після проведення таких заходів не було прийняте рішення про порушення за результатами цих заходів кримінальної справи або таке рішення було скасовано.

У разі завдання шкоди незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду громадянинові відшкодовуються (повертаються):

1. Заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій;

2. Майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами дізнання чи попереднього слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт;

3. Штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, оплачені громадянином;

4. Суми, сплачені громадянином у зв'язку з наданням йому юридичної допомоги;

5. Моральна шкода.

Відшкодування шкоди у випадках, передбачених пунктами 1, 3, 4 і 5, провадиться за рахунок коштів державного бюджету. Розмір сум заробітку та інших грошових доходів, які підлягають відшкодуванню, визначається з врахуванням заробітку, не одержаного громадянином за час відсторонення від роботи (посади), за час відбування кримінального покарання чи виправних робіт, як адміністративного стягнення.

Майно, зазначене в п. 2, повертається у натурі, а в разі неможливості повернення в натурі його вартість відшкодовується за рахунок тих підприємств, установ, організацій, яким воно передано безоплатно. Вартість жилих будинків, квартир, інших приміщень відшкодовується лише у разі, якщо зазначене майно не збереглося у натурі і громадянин відмовився від надання йому рівноцінного жилого приміщення з безоплатною передачею йому у разі його згоди на це.

Вартість втраченого житла відшкодовується, виходячи з ринкових цін, що діють на момент звернення громадянина про відшкодування шкоди.

92

У разі ліквідації підприємств, установ, організацій, яким майно було передано безоплатно, або недостатності у них коштів для відшкодування шкоди, вартість майна (частина вартості) відшкодовується за рахунок державного бюджету.

Вартість майна визначається за цінами, що діють на момент прийняття рішення про відшкодування шкоди.

У разі пошкодження майна завдана шкода відшкодовується повністю.

У разі смерті громадянина право на відшкодування матеріальної шкоди у встановленому законодавством порядку переходить до його спадкоємців.

Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Моральною шкодою визначаються страждання, заподіяні громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, шо призвели до погіршення або позбавлення можливості реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру.

Якщо громадянин у зв'язку з незаконним засудженням був позбавлений військових або інших звань, а також державних нагород, йому поновлюються звання і повертаються нагороди.

У разі постановления виправдувального вироку, закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеності участі громадянина у вчиненні злочину, а також у разі закриття справи про адміністративне правопорушення орган дізнання, слідчий, прокурор чи суд зобов'язані роз'яснити громадянинові порядок поновлення його порушених прав і відшкодування іншої шкоди, а також на його прохання у місячний термін письмово повідомити про своє рішення трудовий колектив або громадські організації за місцем проживання.

Якщо відомості про засудження або притягнення громадянина до кримінальної відповідальності, застосування до нього як запобіжного заходу взяття під варту чи накладення

93

на нього адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт були опубліковані в пресі, то на вимогу цього громадянина, а в разі його смерті на вимогу його родичів чи органу дізнання, слідчого, прокурора або суду редакції протягом одного місяця роблять повідомлення про рішення, що реабілітує громадянина, відповідно до ст. 37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Розмір відшкодованої матеріальної шкоди (крім майна, яке було конфісковане, звернене у доход держави судом, вилучене органами дізнання чи попереднього слідства або на яке накладено арешт) у місячний термін з дня звернення громадянина визначають, залежно від того, який орган здійснював слідчі дії чи розглядав справу, відповідні органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суд, про що виносять постанову (ухвалу). Якшо справу закрито судом при розгляді її у касаційному порядку або в порядку нагляду, зазначені дії провадить суд, що розглядав справу у першій інстанції.

У разі незгоди з винесеною постановою (ухвалою) про відшкодування громадянин відповідно до положень цивільного процесуального законодавства може оскаржити постанову до суду, а ухвалу суду — до суду вищої інстанції у касаційному порядку. Оскарження до суду не позбавляє громадянина права звернутись із скаргою до відповідного прокурора.

Питання про відшкодування моральної шкоди та її розмір вирішується судом за заявою громадянина відповідно до чинного законодавства.

Відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом провадиться, виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом.

Заяву про оскарження постанови про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства чи прокуратури, на вибір громадянина може бути подано до суду за місцем його проживання або місцеперебуванням відповідного органу дізнання, попереднього слідства чи прокуратури. Сторони у цих справах звільняються від сплати судових витрат.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 2. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 3. Зразок позовної заяви про повернення права на користування житловим приміщенням громадянинові, який втратив це право внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 4. § б. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду - Гражданское право
 5. § 1. Поняття і види підсудності - Гражданский процесс
 6. - Конституционное право
 7. Розділ 13. Трудові відносини - Международное право, европейское право
 8. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 9. Зразок позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у порядку регресу) - Юридические документы
 10. Зразок позовної заяви про поновлення на посаді громадянина у зв´язку з незаконним притягненням його до кримінальної відповідальності - Юридические документы
 11. ЛІТЕРАТУРА - Юридические документы
 12. § 2. Державне мито - Гражданский процесс
 13. § 3. Цивільні процесуальні штрафи - Гражданский процесс
 14. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 15. РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 16. § 7. Порядок відшкодування шкоди - Трудовое право
 17. Розділ 11. Шлюбно-сімейні відносини - Международное право, европейское право
 18. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 19. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 20. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право

Другие научные источники направления Юридические документы: