Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок договору про купівлю-продаж майна з участю громадян
Договір

м. Київ другого жовтня тисяча дев 'ятсот дев 'яносто шостого року

Ми, які нижче підписалися, Кравченко Микола Павлович, мешкає в м. Києві по вулиці Броварській, 6, кв. 7, названий далі «Продавець», і Степанов Ігор Михайлович, мешкає в м. Києві по вулиці Житомирській, 10, кв. 1, названий далі «Покупець», уклали цей договір про наступне:

1.

Я, Кравченко Микола Павлович, продав Степанову Ігореві Михайловичу належний мені на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ № 00910 серії КІС, виданого МРЕВ № 4 м. Києва 16.10.93 р. мотоцикл «ИЖ-Планета-спорт» за № 011851648, реєстраційний № 01-12 КІА.

2. Зазначений предмет Кравченко Микола Павлович продає Степанову Ігореві Михайловичу за вісімсот грн., які Продавець одержав від Покупця під час підписання цього договору.

3. До укладання договору мотоцикл «ИЖ-Плане-та-спорт» № 011851648 нікому не проданий, не заставлений*, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває.

4. Витрати по укладенню цього договору несе Степанов Ігор Михайлович:

5. Цей договір складений у трьох примірниках, один із них зберігається у справах 2-ої нотаріальної контори за адресою:., інші видані Кравченку Миколі Павловичу і Степанову Ігореві Михайловичу кожному по одному.

Підпис (Кравченко М. П.) Підпис (Степанов І. М.) (Посвідчення нотаріуса)

40

Коментар

Серед юридичних документів договори (правочини) посідають важливе місце і є підставою виникнення зобов'язань. Під договором у цивільному праві треба розуміти угоду сторін, спрямовану на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

Для того щоб договір мав належну юридичну силу, він має відповідати ряду суворих вимог закону, які прийнято називати умовами дійсності угоди. Це умови стосовно: а) форми договору; б) сторін договору; в) змісту договору; г) відповідності внутрішньої волі і волевиявлення сторін в договорі; д) спрямування волевиявлення сторін на досягнення певних юридичних наслідків. Договір, вчинений із порушенням зазначених умов, визнається законом недійсним.

Особливо варто акцентувати увагу стосовно вимоги закону — форми угоди (договору). Форма угоди зумовлюється волевиявленням суб'єктів. Відповідно до ч. 1 ст. 42 ЦК України форма договору, зокрема, може бути усна або письмова (проста чи нотаріальна). Крім того, чинне законодавство дає вичерпний перелік угод (правочинів), у тому числі договорів, що повинні мати нотаріальне посвідчення.

У цих випадках йдеться про такі правочини, які потребують відповідного контролю з боку держави і офіційного засвідчення їх вірогідності. Нотаріального посвідчення потребують:

а) договори про відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання) жилого будинку, іншого нерухомого майна (ст.

227, 242, 244, 426 ЦК України);

б) договори про заставу нерухомого майна, транспортних засобів, космічних об'єктів, товарів в обороті або переробці (ст. 13 Закону України «Про заставу»');

в) договори про відчуження земельних ділянок, які перебувають у колективній або приватній власності (ст. 18 Земельного кодексу України; ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року «Про приватизацію земельних ділянок»);

г) договори купівлі-продажу майна державних підприємств (ст. 27 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», ст. 25 Закону України «Про приватизацію майна малих підприємств»);

41

д) довіреності на укладання угод, що потребують нотаріальної форми, а також на вчинення дій щодо державних, кооперативних та інших громадських організацій, за винятком випадків, коли законом чи спеціальними правилами припускається інша форма довіреності (ст. 65 ЦК України);

е) довіреності, які визначаються у порядку передоручення (ст. 68 ЦК України);

є) заповіти (ст. 541 ЦК України);

ж) шлюбні контракти (ст. 27-1 КпШС України);

з) інші угоди, для яких чинним законодавством передбачена обов'язкова нотаріальна форма (договір дарування майна або валютних цінностей більше зазначеної у ст. 244 ЦК України суми тощо).

За згодою сторін нотаріально можуть посвідчуватись і ті угоди, відповідно до яких законодавство цього не вимагає. Саме так вчинили сторони, уклавши договір купівлі-про-дажу мотоцикла «ИЖ-Планета-спорт».

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 3. Нормативні акти - Хозяйственное право
 4. §2. Предмет, метод і функції цивільного права - Гражданское право
 5. §2. Елементи цивільно-правових відносин - Гражданское право
 6. § 1. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві - Гражданское право
 7. § 1. Поняття і значення договору купівлі-продажу - Гражданское право
 8. § 5. Особливості окремих видів купівлі-продажу - Гражданское право
 9. § 1. Поняття кредитної системи України - Гражданское право
 10. § 3. Цінні папери - Гражданское право
 11. Розділ 2. Джерела міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 12. Розділ 3. Правові методи регулювання у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 13. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 14. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 15. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 16. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 17. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 18. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 19. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 20. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право

Другие научные источники направления Юридические документы: