Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок договору про поставку товарів народного споживання
Договір

м. Київ

12 грудня 1996р.

Акціонерне товариство «Крокус» в особі директора Кіндратенка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту Акціонерного товариства, назване в подальшому «Постачальник», з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Атек» в особі директора Матвійчука Михайла Володимировича, що діє на підставі Статуту Товариства, назване в подальшому «Покупець», з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

/. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується виготовити і поставити продукцію, а Покупець — прийняти її і оплатити в термін, зазначений у доданій до цього договору специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

2.

Якість і комплектність продукції

2.1. Якість продукції, що підлягає постачанню, має відповідати державним стандартам і технічним умовам.

2.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що постачається, видати сертифікат, що посвідчує відповідність продукції вимогам стандарту або технічних умов.

2.3. Продукція, що постачається, підлягає обов'язковому маркіруванню згідно з вимогами стандарту або технічними умовами.

36

3. Тара і упакування

3.1. Продукція, що постачається, пакується у тару відповідно до вимог стандартів або технічних умов, зазначених у доданій до договору специфікації.

3.2. Кожне упаковане місце повинно мати маркірування на тарі, упаковці або бирці згідно з державним стандартом або технічними умовами.

4. Ціна продукції і умови франка

4.1. Постачальник відвантажує продукцію на адресу Покупця за цінами, передбаченими діючими прейскурантами. Дослідні зразки продукції оплачуються Покупцем за калькуляцією, розробленою Постачальником і погодженою з Покупцем.

4.2. Продукція, виготовлена за цим договором, відвантажується на адресу Покупця на умовах фран-ко — станція призначення.

5. Термін і порядок відвантаження продукції

5.1. Продукція, що постачається за цим договором, відвантажується на адресу Покупця щоквартально однаковими партіями.

6. Умови розрахунку

6.1. Розрахунок за цим договором між Постачальником і Покупцем провадиться виставленням рахунку на інкасо, тобто із застосуванням акцептованої форми розрахунків.

6.2. У випадку зміни Покупцем рознарядки на постачання продукції і зазначення' іншого вантажоодержувача Постачальникові надається право вимагати у нього виставлення акредитиву для попередньої оплати вартості продукції, що підлягає відвантаженню на його адресу.

7. Порядок кількісного і якісного приймання

7.1. Приймання продукції за кількістю і якістю провадиться Покупцем відповідно до інструкцій про

37

порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення, затверджених Державним арбітражем.

8. Додаткові умови договору

8.1. Після відвантаження Постачальником продукції за рознарядками Покупця на адресу організацій, розташованих за межами України, ця продукція підлягає відправленню в особливо міцній тарі, що виключає псування і ушкодження вантажу на шляху руху.

9. Майнова відповідальність сторін

9.1. Майнова відповідальність сторін регулюється нормативними актами, встановленими чинним законодавством.

9.2.

Кількість продукції, недопоставленої Постачальником у один здавальний період (квартал), додається до іншого здавального періоду. У цьому разі Покупець має право накласти на Постачальника штрафні санкції за загальну кількість недопоставленої продукції у межах шестимісячного терміну давності.

10. Порядок розглядання спорів і підсудність сторін

10.1. Усі спори з цього договору розглядаються в органах арбітражу: щодо кількості — за місцем знаходження Постачальника, стосовно якості — за місцем перебування Покупця.

11. Сума договору

11.1. Загальна вартість продукції, що підлягає постачанню, визначається у розмірі 740.600.000 (сімсот сорок мільйонів шістсот тисяч) грн.

Примітка. У випадку зміни ціни на продукцію, що поставляється, відповідно змінюється сума договору, і це оформляється додатковою угодою між сторонами.

12. Термін дії договору

12.1. Термін договору встановлюється з 1 січня до 31 грудня 1997 р.

13. Юридичні адреси сторін

13.1. Постачальник — м. Київ 252033, Проспект науки, 5/1 тел. 264-17-89.

Розрахунковий рахунок № 45374-837 у комерційному банку «Інко».

Покупець — м. Львів 745056, вулиця Стрийська, 45 тел. 78-25-18.

Розрахунковий рахунок № 15718-3456 в Інкобанку м. Львова.

Додаток: Специфікація на продукцію.

Покупець

Підпис (Матвійчук М. В.)

печатка Покупця

Постачальник

Підпис (Кіндратенко М. І.)

печатка Постачальника

Коментар

Договір поставки — це договір, за яким організація-постачальник зобов'язується передати у певні строки органі-зації-покупцеві (замовникові) у власність (оперативне управління, повне господарське відання) певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується прийняти продукцію і оплатити її за встановленими цінами. Сторонами договору поставки можуть бути державні, кооперативні, орендні, приватні та інші підприємства і організації. * -

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. 1.2. Договір поставки - Хозяйственное право
 3. § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства - Хозяйственное право
 4. § 3. Система господарського законодавства - Хозяйственное право
 5. § 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору - Хозяйственное право
 6. § 6. Виконання господарських договорів - Хозяйственное право
 7. § 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення - Хозяйственное право
 8. § 1. Поняття і значення договору поставки - Гражданское право
 9. § 4. Виконання договору поставки - Гражданское право
 10. Розділ 6. Юридичні особи у міжнародному приватному праві - Международное право, европейское право
 11. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 12. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 13. 7.3. Основні напрями державного регулювання економіки - Административное право
 14. 8.2. Методи прихованого, побічного протекціонізму - Таможенное право
 15. 8.3. Національні методи стимулювання експорту - Таможенное право
 16. 9.2. Основні вимоги до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу товарів - Таможенное право
 17. 9.6. Особливості змісту деяких видів посередницьких угод - Таможенное право
 18. Методичні рекомендації до курсу «Основи митного законодавства» - Таможенное право
 19. Додаток 2 Словник термінів - Таможенное право
 20. Зразок договору про поставку товарів народного споживання - Юридические документы

Другие научные источники направления Юридические документы: