Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок заяви

про перевірку рішення арбітражного суду в порядку нагляду

До арбітражного суду м. Києва 252030 м. Київ-30,

вул. Богдана Хмельницького 44-6 справа № 7/34

Директор ТОВ "Опто-сервіс"

Підпис (С. Р. Пушенко)

Коментар

В разі порушення арбітражним судом справи за позоз-ною заявою суб'єкта підприємницької діяльності, чиї права або законні інтереси були порушені, відповідач відповідно до ст.

59 АПК, не пізніше трьох днів з дня одержання ухш-ли арбітражного суду про порушення справи зобов'язаний надіслати арбітражному суду відзив (пояснення) на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову, а позивачу — копію відзиву.

Відзив повинен містити:

— найменування позивача і номер справи;

— мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обґрунтовують відхилення позовних вимог,

306

Заява

При розгляді арбітражним судом м. Києва справи № 7/34 за позовом Акціонерного товариства "Киї'в-спецбудмонтаж" до Торгово-виробничого об'єднання "Крокус" про стягнення з ТВО "Крокус" неустойки в сумі 7500 грн. за недопоставку продукції суддею Охріменко В.А. прийнято рішення від 25.05.99 р. № 7/34 про задоволення позовних вимог в повному обсязі і стягнення з ТВО "Крокус" на користь AT "Київспец-будмонтаж" неустойку в сумі 7500 грн. за недопоставку продукції та 375 грн. держмита.

З таким рішенням ми не можемо погодитись так як при його прийнятті не було враховано те, що до початку розгляду справи нами була поставлена продукція позивачу в повному обсязі, передбаченому договором № 35-15 від 15.01.99 р. Крім того, обставини,

307

що стали причиною прострочення поставки продукції, виникли не з нашої вини і їх необхідно вважати форс-мажорними.

Про це свідчать представлені нами документи, які були залучені до справи.

Враховуючи викладене, на підставі ст. 91, 101 АПК України

Просимо:

Скасувати рішення арбітражного суду м. Києва від 25.05.99 р. № 7/34 та передати справу на новий розгляд.

Додаток:

1. Платіжне доручення про сплату держмита.

2. Квитанція про відправлення копії заяви позивачу.

Генеральний директор ТВО "Крокус" Петренко І. П.

Коментар

Законність і обгрунтованість рішення, ухвали, постанови арбітражного суду, чи іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, можуть бути ІЕ-ревірені в порядку нагляду за заявою сторони чи протестом прокурбра або за ініціативою самого арбітражного суду.

Згідно ст. 91 АПК, заява сторони про перевірку рішення, ухвали, постанови перевіряється головою арбіраж-ного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його заступником, головою арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя чи його заступником та арбітражною колегією Вищого арбітражного суду по перегляду рішень, ухвал, постанов.

Перевірка рішення та ухвали, прийнятих суддею арбітражного суду області (інших прирівняних до обласних арбітражних судів) здійснюється одш-особово головою арбітражного суду області чи його застуї-ником. А рішення та ухвали, прийняті головою арбітражного суду області (інших прирівняних до обласних арбітражних судів), перевіряються в порядку нагляду у Вищому арбї-ражному суді арбітражною колегією. Рішення або ухвала,

308

прийняті Головою Вищого арбітражного суду або в засіданні під його головуванням перевіряються в порядку нагляду президією Вищого арбітражного суду.

Згідно з вимогами статей 100, 101, 102 АПК заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду подається в письмовій формі до арбітражного суду, який розглянув справу, не пізніше двох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови. Заява повинна містити найменування арбітражного суду, що прийняв рішення, ухвалу, постанову, номер справи та дату прийняття рішення, ухвали, постанови, найменування сторін, ціну позову, вимоги заявника, а також підстави, з яких порушено питання про перевірку з посиланням на законодавство і матеріали справи. Підписується заява керівником підприємства чи його заступником.

До заяви додаються документи, що підтверджують відправлення копії заяви і сплату державного мита.

Копії заяви надсилаються сторонам.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок заяви про перевірку рішення арбітражного суду в порядку нагляду - Юридические документы
 3. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 4. Адвокатура України - Адвокатское право
 5. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 6. § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки - Экологическое право
 7. § 2. Функціонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку - Экологическое право
 8. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 9. § 2. Умови здійснення підприємництва - Хозяйственное право
 10. § 4. Вирішення спорів арбітражним судом - Хозяйственное право
 11. § 2. Функції прокуратури - Правоохранительные органы
 12. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 13. § 5. Загальна характеристика основних функцій прокуратури - Правоохранительные органы
 14. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 15. § 2. Принципи утворення адвокатури - Адвокатское право
 16. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 17. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 18. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 19. 3.3. Органи виконавчої влади - Административное право
 20. 3.5. Громадяни України та іноземці - Административное право

Другие научные источники направления Юридические документы: