Юридические документы

БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999
Зразок відзиву на позовну заяву
До арбітражного суду м. Києва 252030 м. Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 44-6, справа № 17/134 позивач: Центр розрахунків поштового зв'язку 252002 Київ-2, вул.
Вокзальна, 10

Відзив на позовну заяву № 03-01-01 від 15.06.98 р.

Згідно з укладеним договором № 15-16 від 09.01.99 p., товариство з обмеженою відповідальністю "Опто-сервіс" повинно було протягом ЗО днів після підписання договору поставити, змонтувати і встановити у приміщенні Центра розрахунків поштового зв'язку офісні меблі в асортименті, кількості та за вартістю, передбаченими специфікацією, що додається до договору. Відповідно до цього договору, Центр розрахунків поштового зв'язку попередньо оплатив указані роботи, перерахувавши на наш р/рахунок 42 000 грн.

Оскільки договором не був обумовлений конкретний виробник указаних у специфікації меблів, то ми розмістили замовлення на їх виготовлення на Житомирській меблевій фабриці, перерахувавши на її р/рахунок відповідні кошти. Про що було повідомлено позивача листом від 15.01.99 р. № 2-32-4.

Але позивач в своїй відповіді від 20.01.99 р. на наш лист відмовився від продукції Житомирської меб-

305

Штамп підприємства

30.08.99 р. № 03-77

левої фабрики і вимагав поставки імпортних офісних меблів.

У зв'язку з тим, що вимоги'позивача на поставку імпортних меблів виконати у визначений договором термін ми не змогли, то змушені були погодитись на його пропозицію від 05.03.99 р. № 01-03-385 про розірвання договору та повернення йому суми попередньої оплати. 25.04.99 р. платіжним дорученням № 172 на р/рахунок позивача нами було перераховано 10 000 грн.

Решту боргу 32 000 грн. через відсутність на нашому р/рахунку коштів ми зможемо повернути після реалізації виготовлених на Житомирській меблевій фабриці офісних меблів.

Позовну заяву позивача від 15.06.99 р. № 03-01-01 визнаємо.

Додаток:

1. Копія листа позивачеві від 15.01.99 р. № 2-32-4.

2. Відповідь позивача від 20.01.99 р.

3. Наряд-замовлення на виготовлення меблів на Житомирській меблевій фабриці.

4. Квитанція про відправлення копії відзиву позивачеві.

— перелік документів та інших доказів, що додадуться до відзиву (в тому числі про надіслання копій відзиву j доданих до нього документів позивачу, та іншим відповідачам, прокуророві).

Відзив підписується керівником підприємства, організації або його заступником.

Згідно зі ст. 60 АПК, відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним.

Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позову.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. БОЙКО Микола Дмитрович, СПІВАК Віктор Миколайович, ХАЗІН Михайло Аркадійович. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. 3-тє видання, виправлене й доповнене Київ, видавництво «Наукова думка», 1999 - Юридические документы
 2. Зразок заяви про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок незаконного засудження - Юридические документы
 3. Зразок відзиву на позовну заяву - Юридические документы
 4. Зразок заяви про перевірку рішення арбітражного суду в порядку нагляду - Юридические документы
 5. § 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг - Гражданский процесс
 6. § 5. Розгляд цивільних справ в судах іноземних держав - Гражданский процесс
 7. § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні - Гражданский процесс
 8. § 2. Повноваження суду, пов´язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень - Гражданский процесс
 9. § 4. Адвокат, його права та обов´язки - Правоохранительные органы
 10. § 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - Трудовое право
 11. Розділ 7. Держава як суб´єкт міжнародного приватного права - Международное право, европейское право
 12. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 13. Розділ 10. Міжнародні перевезення - Международное право, европейское право
 14. Адвокатура США - Адвокатское право
 15. Адвокатура України - Адвокатское право
 16. Адвокатура Франції - Адвокатское право
 17. 11.2. Контроль та його види - Административное право
 18. § 4. Промова державного обвинувача - Риторика
 19. Зразок позовної заяви про визнання авторства (співавторства) - Юридические документы
 20. Зразок позовної заяви про визнання шлюбного контракту (договору) частково недійсним - Юридические документы

Другие научные источники направления Юридические документы: