Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
Людина. Громадянин. Фахівець
Суспільство. Право. Держава
Історія. Політика. Майбутнє
Частина перша.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Глава І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
§ 1. Об'єктивні причини виникнення правової деонтології. Характерні ознаки правової деонтології. Становлення системи деонтологічних знань
§ 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм
Глава II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
§ 1. Функції правової деонтології
§ 2. Філософія правової деонтології
Частина друга
УХОВНІСТЬ, КУЛЬТУРА. МОРАЛЬ - ОСНОВНІ СКЛАДОВІ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА-ЮРИСТА
Глава І. КОМПОНЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
§ 1.Професійні аспекти культури службової діяльності юриста
§ 2. Культурологічна концепція юридичної деонтології
§ 3. Культурологія права у юридичній деонтології
§ 4. Професійна культура юриста
§ 5. Інформаційна культура юриста
§ 6. Інші субкультури професійного спрямування
Глава II. ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРИ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

§1. Деякі субкультури психологічного напряму

§ 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста
§ 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста
Глава IV. МОРАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
§ 1. Поняття моралі та моральної культури
§ 2. Естетична та особиста культура юриста
§ 3. Зовнішня культура юриста
§ 4. Службовий етикет юриста
Глава V. ПРОФЕСІЯ ЮРИСТА. ОСОБА ЮРИСТА ТА ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ
§ 1. Формування юриста як професіонала
Глава VI. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИ ЮРИСТА
§ 1. Формування особистості
§ 2. Професійна соціалізація
§ 3. Засоби соціалізації юриста
§ 4. Механізми та принципи соціалізації
Глава VII. СЛУЖБОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК ЮРИСТА
§ 1. Обов'язки судді, адвоката, прокурора, працівника міліції
§ 2. Навчальний обов'язок студента
Глава VIII. ОБОВ'ЯЗОК ЮРИСТА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ
§ 1. Безпека людини і громадянина
§ 2. Віктимологічні аспекти самозахисту
Частина третя. УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
Глава І. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
§ 1. Поняття цивільного права
§ 2. Право власності
§ 3. Види масності
§ 4. Спадкове право
Глава II. УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
§ 1. Громадяни (фізичні особи)
§ 2. Юридичні особи
Глава III. ДОГОВІРНЕ ПРАВО
§ 1. Угоди, їх види
§ 2. Форми і види угод, їх дійсність і недійсність
§ 3. Зобов'язання
§ 4. Забезпечення виконання зобов'язань
§ 5. Деякі види угод
Глава IV. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
§ 1. Поняття підприємницького права
§ 2. Організаційні форми підприємницької діяльності
§ 3. Податкова система
Глава V ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
§ 1, Поняття і види цивільно-правової відповідальності
§ 2. Відповідальність за порушення зобов'язань
§ 3. Відповідальність, яка виникає внаслідок заподіяння шкоди
§ 4. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх
Глава VI. ТРУДОВЕ ПРАВО. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
§ 1. Поняття трудового права
§ 2. Укладення трудового договору
§ 3. Порядок розірвання трудового договору
§ 4. Гарантії працівникам, які втратили роботу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці
Глава VII. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
§ 1. Робочий час і час відпочинку
§ 2. Внутрішній трудовий розпорядок, трудова дисципліна
§ 3. Охорона праці
§ 4. Деякі питання оплати праці
Глава VIII. СІМЕЙНЕ ПРАВО
§ 1. Поняття сімейного права
§ 2. Порядок і умови укладення шлюбу, його припинення
§ 3, Права та обов'язки членів сім'ї
§ 4. Батьки і діти
§ 5. Усиновлення
§ б. Опіка і піклування
Глава IX. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
§ І. Земельне право і його завдання
§ 2. Види і призначення земельних угідь
§ 3- Власність на землю, зміна форм власності
§ 4. Користування землею
§ 5. Права та обов'язки власників землі та землекористувачів
§ 6. Суть проведення земельної реформи
Глава X. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
§ 1. Поняття адміністративного права
§ 2. Адміністративне правопорушення
§ 3. Адміністративне стягнення і способи його накладення
§ 4. Встановлення адміністративних стягнень
§ 5. .Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Глава XI. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЗЛОЧИН
§ 1. Поняття кримінального права
§ 2. Злочин — центральне поняття кримінального права
§ 3. Види злочинів
§ 4. Суб'єкти злочину
Глава XII. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВПЛИВ ОБСТАВИН
§ 1. Поняття кримінальної відповідальності
§ 2. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність
§ 3. Обставини, які обтяжують кримінальну відповідальність або пом'якшують її
§ 4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
Глава XIII. ПОКАРАННЯ І ЙОГО МЕТА
§ 1. Поняття покарання і ного види
§ 2. Смертна кара
§ 3. Виконання покарань
Глава XIV. ПОКАРАННЯ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ЗЛОЧИНІВ
§ 1. Державні злочини
§ 2. Злочини майнові
§ 3. Злочини проти життя, здоров'я і гідності громадян
§ 4. Посадові злочини
Глава XV, СУДОВА ВЛАДА
§ 1. Органи судової влади
§ 2. Процес судочинства. Як працюють органи судової влади
§ 3. Проблеми судової реформи
Глава XVI. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
§ 1. Прокуратура
§ 2. Органи внутрішніх справ
§ 3. Служба безпеки України
§ 4. Адвокатура
§ 5 Органи юстиції
ВИСНОВКИ
Додаток І Загальні методичні рекомендації до семінарських занять
Додаток 2 Як написати і оформити реферат
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Юридична деонтологія»
Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу «Юридична деонтологія»
Перелік питань для самостійної роботи з дисципліни «Юридична деонтологія»
ЛІТЕРАТУРА для вивчення питань, що даються на самостійне вивчення
Тематика рефератів

з курсу «Юридична деонтологія» (Вступ до фаху) для студентів юридичних вузів і факультетів

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Релевантная научная информация:

 1. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 2. Правовая деонтология Учебники по праву
 3. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 4. Людина. Громадянин. Фахівець - Правовая деонтология
 5. Суспільство. Право. Держава - Правовая деонтология
 6. Історія. Політика. Майбутнє - Правовая деонтология
 7. § 1. Об´єктивні причини виникнення правової деонтології. Характерні ознаки правової деонтології. Становлення системи деонтологічних знань - Правовая деонтология
 8. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 9. § 1. Функції правової деонтології - Правовая деонтология
 10. § 2. Філософія правової деонтології - Правовая деонтология
 11. § 1.Професійні аспекти культури службової діяльності юриста - Правовая деонтология
 12. § 2. Культурологічна концепція юридичної деонтології - Правовая деонтология
 13. § 3. Культурологія права у юридичній деонтології - Правовая деонтология
 14. § 4. Професійна культура юриста - Правовая деонтология
 15. § 5. Інформаційна культура юриста - Правовая деонтология
 16. § 6. Інші субкультури професійного спрямування - Правовая деонтология
 17. §1. Деякі субкультури психологічного напряму - Правовая деонтология
 18. § 2. Культурологія деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 19. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 20. § 1. Поняття моралі та моральної культури - Правовая деонтология

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999