Правовая деонтология

Фун
кції юридичної діяльності. Роль юридичної діяльності в розбудові правової державності та громадянського суспільства в Україні. Особливості професійної діяльності юристів. Соціальне призначення юристів. Соціальні та правові вимоги до професійної діяльності юристів. Психологічні особливості професійної діяльності юристів. Систему і сферу професійного спілкування юристів з метою забезпечення ефективного здійснення професійної діяльності. Забезпечення прав і свобод громадян як основний напрям професійної діяльності юристів. Особливості професійної діяльності та роль юристів в інших суспільствах.

Регулювання професійної юридичної діяльності. Роль соціальних норм в регулюванні професійної юридичної діяльності. Місце моралі серед інших соціальних норм. Взаємозв'язок моралі і юридичної діяльності. Право та професійна діяльність юриста. Правові норми та їхнє місце серед соціальних норм. Правові засоби регулювання юридичної діяльності та роль юридичних фактів в правовому регулюванні юридичної діяльності Правовідносини і юридична діяльність. Кваліфікаційну характеристику юриста як професіонала та категорії визначення професіоналізму юриста. Професійні вимоги, шо висуваються до юриста та особистісні якості юриста-професіонала. Організаційно-управлінські якості юриста.

Забезпечення комплексного формування професіоналізму юриста. Модель спеціаліста—юриста—випускника.

Поняття свідомості та професійної свідомості. Види свідомості та її структура. Модель професійної свідомості. Поняття та види культури. Умови формування професійної свідомості юристів.

Систему юридичної освіти в Україні. Зміст юридич-

305

но', освіти. Виші юридичні навчальні заклали. Навчальні заклали підвищення кваліфікації юристів. Передумо-віі пере6;іоБи юридичної освіти та конпер.ия розвитку юридичної освіти в Україні. Основні юридичні спеціальності. С~ь і роль юриста в суспільстві. Основні риси юрііліічної професії. Югя^т як професіонал. Осооли-вості. специфічні риси юридичної професії. Соціальна приналежність юриста. Юрист як державний службовець. Юрист як державний діяч..

Творчий характер професії юриста. Професійне мислення юриста. Спеціалізація юридичної діяльності по конкретних сферах застосування правових знань. Суддя. Правовий статус судді. Слідчий. Специфічні риси професії слідчого. Прокурор. Адвокат, Нотаріус.

Функції юридичної діяльності. Роль юридичної діяльності в розбудові правової державності та громадянського суспільства в Україні. Особливості професійної діяльності юристів. Соціальне призначення юристів. Соціальні та правові вимоги до професійної діяльності юристів. Психологічні особливості професійної діяльності юристів. Систему і сферу професійного спілкування юристів з метою забезпечення ефективного здійснення професійної діяльності. Забезпечення прав і свобод громадян як основний напрям професійної діяльності юристів. Особливості професійної діяльності та роль юристів в інших суспільствах.

Регулювання професійної юридичної діяльності. Роль соціальних норм в регулюванні професійної юридичної діяльності. Місце моралі серед інших соціальних норм. Взаємозв'язок моралі і юридичної діяльності. Право та професійна діяльність юриста. Правові норми та їхнє місце серед соціальних норм. Правові засоби регулювання юридичної діяльності та роль юридичних фактів в правовому регулюванні юридичної діяльності Правовідносини і юридична діяльність. Кваліфікаційну характеристику юриста як професіонала та категорії визначення професіоналізму юриста. Професійні вимоги, шо висуваються до юриста та особистісні якості юриста-професіонала. Організаційно-управлінські якості юриста.

Забезпечення комплексного формування професіоналізму юриста. Модель спеціаліста—юриста—випускника.

Поняття свідомості та професійної свідомості. Види свідомості та її структура. Модель професійної свідомості. Поняття та види культури. Умови формування професійної свідомості юристів.

Систему юридичної освіти в Україні. Зміст юридич-

305

но', освіти. Виші юридичні навчальні заклали. Навчальні заклали підвищення кваліфікації юристів. Передумо-віі пере6;іоБи юридичної освіти та конпер.ия розвитку юридичної освіти в Україні. Основні юридичні спеціальності. С~ь і роль юриста в суспільстві. Основні риси юрііліічної професії. Югя^т як професіонал. Осооли-вості. специфічні риси юридичної професії. Соціальна приналежність юриста. Юрист як державний службовець. Юрист як державний діяч..

Творчий характер професії юриста. Професійне мислення юриста. Спеціалізація юридичної діяльності по конкретних сферах застосування правових знань. Суддя. Правовий статус судді. Слідчий. Специфічні риси професії слідчого. Прокурор. Адвокат, Нотаріус.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Вступ - Теория государства и права
 3. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 4. 9.2. Управління освітою - Административное право
 5. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 6. § 2. Предмет та принципи правової (юридичної) деонтології. Джерела деонтологічних норм - Правовая деонтология
 7. § 3. Формування та значення деонтологічної правосвідомості юриста - Правовая деонтология
 8. Перелік питань для самостійної роботи з дисципліни «Юридична деонтологія» - Правовая деонтология
 9. Глава 2. Законодавство про правоохоронні органи. Концепція судово-правової реформи в Україні та її етапи - Правоохранительные органы
 10. § 3. Риторика середньовічного Заходу - Риторика
 11. § 1. Зміни в західноєвропейській риториці нового часу - Риторика
 12. § 2. Шляхи українського ораторського слова в XIV-XX ст. Українське ораторство XIV—XVIH cm. - Риторика
 13. § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації - Экологическое право
 14. 2. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею - Хозяйственное право
 15. РОЗДІЛ II ДОСТУП ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ПРАВА ТА ОБМЕЖЕННЯ Гарольд РЕЛЕЯ - Теория государства и права
 16. РОЗДІЛ V ЧИНОВНИЦТВО ПІД ПАРЛАМЕНТСЬКИМ КОНТРОЛЕМ Чарльз ВАЙЗ - Теория государства и права
 17. §2. ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВА СЛУЖБА міліції - Административное право
 18. §3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ - Административное право
 19. § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів - Правоохранительные органы
 20. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999