Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
ВИСНОВКИ
Висвітлені теми дають можливість .студентам зрозуміти суть юридичної деонтології, визначити її проблеми та перспективи розвитку.

Так, у теорії юридичної деонтології важливу роль відіграє значення сутності та явища службового обов яз-ку.

особливо його внутрішнього імперативу. Тому першочерговим завданням філософії юридичної деонтології є визначення процесу пізнання цього обов'язку через логічне абстрактне мислення юриста Адже юридична абстракція побудована на філософських законах. Тому, вивчивши дану тему, студенти зможуть пояснити існуючі суперечності між зовнішнім і внутрішнім імперативом службового обов'язку юриста та знайти шляхи подолання суперечностей між абстрактним та конкретним, шо є у службовому обов'язкові.

Для майбутнього юриста дуже важливо глибоко осмислити можливі обов'язки, які будуть покладені на нього. Він повинен зрозуміти, шо основне значення мають службовий, професійний та функціональний обов'язки та їх внутрішні імперативи. Також внесені певні пояснення і в розуміння змісту тексту обітниці, яку складають практично усі юристи. Адже у ньому повинні бути відображені тільки внутрішні імперативи різних обов'язків юриста.

Ми дійшли висновку, що для формування внутрішнього імперативу службового обов'язку важливе значення має рівень правосвідомості юриста. Водночас деонто-логічна правосвідомість є наслідком дій внутрішнього імперативу, зовнішнім проявом, результатом.

Крім того, доведено велике значення деонтологічної правосвідомості у складних ситуаціях юридичної діяльності.

Студенти мали можливість коротко ознайомитись із такою наукою, як культурологія. Адже культура - це скарб народу. Тому це народне надбання необхшно найперше застосувати до формування внутрішнього імперативу службового обов'язку юриста.

Провідним питанням у юридичній деонтології є особа правника. Це зобов'язує зосередити всі зусилля на формуванні ідеальної моделі майбутнього фахівця права. Але процес формування повинен починатись хоча б з навчання у вищому навчальному закладі. Треба щоб студенти усвідомили, що навчання - це активний процес першої стадії професійної соціалізації юриста.

ЗОЇ

V навчальному посібнику показано роль такої форми навчання як семінарське заняття Зрозуміло, то тільки самостійна робота студента піл керівництвом викладача веде до УСПІХУ.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право
 2. § 2. Громадяни як суб´єкти трудового права України - Трудовое право
 3. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 4. § 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні - Трудовое право
 5. § 5. Переведення на іншу роботу - Трудовое право
 6. § 6. Підстави припинення трудового договору - Трудовое право
 7. § 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - Трудовое право
 8. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - Трудовое право
 9. §11. Порядок звільнення з роботи - Трудовое право
 10. § 2. Види тривалості робочого часу - Трудовое право
 11. § 8. Соціальні відпустки - Трудовое право
 12. § 9. Відпустки без збереження заробітної плати - Трудовое право
 13. § 10. Порядок надання відпусток - Трудовое право
 14. § 3. Тарифна система та її складові елементи - Трудовое право
 15. § 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій - Трудовое право
 16. § 6. Охорона праці жінок - Трудовое право
 17. § 7. Охорона праці неповнолітніх - Трудовое право
 18. § 8. Праця осіб зі зниженою працездатністю - Трудовое право
 19. § 7. Порядок відшкодування шкоди - Трудовое право
 20. Теорія держави і права в системі юридичних наук - Теория государства и права

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999