Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 5 Органи юстиції
До правоохоронних органів відносяться ^^ ни юстиції, -їхня діяльність спрямовується Мініс.^т

вом юстиції. ,.. . „тнітії полягає V Основне завдання Міністерства юстиції п —^

розробці і підготовці законопроектів^ "^^тер Їо ються на затвердження Верховної Р^ ^ до ^ ,, юстиції також пропонує зміни та доповнення д -. ^.

ючих законів. , убезпечення Органи юстиції також мають функцію з.^ ^

організаційної діяльності суду (матеріально

299

т

безпечення судів, підготовка і перепідготовка суддів), реєстрації політичних партій.

ПИТАННЯ

1.

Якими є основні функції прокуратури"*

2. Що ви знаєте про структуру органів внутрішніх справ7

3. Які основні завдання виконує СБУ?

4. Які функції виконують, адвокати?

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Розділ 4. Проблеми застосування іноземного права (тлумачення, кваліфікація, застереження) - Международное право, европейское право
 3. § 3. Принципи діяльності адвокатури - Адвокатское право
 4. Адвокатура Німеччини - Адвокатское право
 5. § 5 Органи юстиції - Правовая деонтология
 6. Глава 3. Поняття правоохоронної діяльності, правоохоронних функцій та правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 7. Глава 1. Державні органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов´язана з діяльністю правоохоронних органів - Правоохранительные органы
 8. Міжнародне право:3. Припинення громадянства - Международное право, европейское право
 9. § 4. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії - Гражданский процесс
 10. § 14. Справи про заборону політичної партії і про анулювання реєстраційного свідоцтва - Гражданский процесс
 11. § 1. Правозахисна діяльність юстиції - Правоохранительные органы
 12. § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи - Правоохранительные органы
 13. ПЕРЕДМОВА - Правоохранительные органы
 14. § 3. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність - Правоохранительные органы
 15. § 1. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження - Правоохранительные органы
 16. § 2. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження - Правоохранительные органы
 17. Правоохранительные органы Учебники по праву
 18. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 19. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 20. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини - Трудовое право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999