Правовая деонтология

Ніх
то не може бути визнаний винним у скоєнні злочину і підданий кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду і у відповідності з законом.

Всі суди, які діють на території України, складають судову систему нашої Батьківщини. Вона складається з трьох основних частин; Конституційного Суду, арбітражних судів і загальних судів.

Основним завданням Конституційного Суду є перевірка відповідності законів, інших нормативних актів Конституції нашої держави. У випадку висновку про невідповідність Конституційний Суд має право відміняти прийняті закони

До компетенції арбітражних судів входить розгляд питань, які стосуються спорів між юридичними особа-292

ми. Тобто арбітражні суди здійснюють судочинство в окремих сферах, в яких діє цивільне законодавство.

Найбільш поширеними є загальні еуди. Умовно їх можна розділити на суди нижчої і вищої інстанцій. До судів нижчої інстанції відносяться районні суди. Районним судам підсудні більшість кримінальних і цивільних справ.

Судами вищої категорії є обласні суди, їм підсудні справи, які стосуються особливо небезпечних злочинів, а також найбільш складні цивільні справи.

Крім того, обласні суди розглядають касаційні скарги на рішення районних судів.

Найвищою судовою інстанцією, яка захищає права та інтереси громадян, є Верховний Суд України. Йому підсудні справи особливої складності і особливого громадського значення. Крім того, Верховний Суд може за власним бажанням приймати до розгляду будь-яку справу, що підсудна нижчим судам, а також може розглядати касаційні скарги на рішення обласних судів.

До загальних судів відносяться також військові суди — трибунали, які діють у військових гарнізонах і яким підсудні військовослужбовці.

Судову владу в судах уособлюють судді. На свої посади вони не призначаються, а обираються: судді Верховного Суду та обласних судів — Верховною Радою, судді районних судів — обласними радами народних депутатів.

Ніхто не може бути визнаний винним у скоєнні злочину і підданий кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду і у відповідності з законом.

Всі суди, які діють на території України, складають судову систему нашої Батьківщини. Вона складається з трьох основних частин; Конституційного Суду, арбітражних судів і загальних судів.

Основним завданням Конституційного Суду є перевірка відповідності законів, інших нормативних актів Конституції нашої держави. У випадку висновку про невідповідність Конституційний Суд має право відміняти прийняті закони

До компетенції арбітражних судів входить розгляд питань, які стосуються спорів між юридичними особа-292

ми. Тобто арбітражні суди здійснюють судочинство в окремих сферах, в яких діє цивільне законодавство.

Найбільш поширеними є загальні еуди. Умовно їх можна розділити на суди нижчої і вищої інстанцій. До судів нижчої інстанції відносяться районні суди. Районним судам підсудні більшість кримінальних і цивільних справ.

Судами вищої категорії є обласні суди, їм підсудні справи, які стосуються особливо небезпечних злочинів, а також найбільш складні цивільні справи.

Крім того, обласні суди розглядають касаційні скарги на рішення районних судів.

Найвищою судовою інстанцією, яка захищає права та інтереси громадян, є Верховний Суд України. Йому підсудні справи особливої складності і особливого громадського значення. Крім того, Верховний Суд може за власним бажанням приймати до розгляду будь-яку справу, що підсудна нижчим судам, а також може розглядати касаційні скарги на рішення обласних судів.

До загальних судів відносяться також військові суди — трибунали, які діють у військових гарнізонах і яким підсудні військовослужбовці.

Судову владу в судах уособлюють судді. На свої посади вони не призначаються, а обираються: судді Верховного Суду та обласних судів — Верховною Радою, судді районних судів — обласними радами народних депутатів.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Список використаної літератури - Теория государства и права
 3. § 1. Органи судової влади - Правовая деонтология
 4. § 2. Процес судочинства. Як працюють органи судової влади - Правовая деонтология
 5. Додатки - Правоохранительные органы
 6. § 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин - Гражданский процесс
 7. § 1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України - Правоохранительные органы
 8. § 3. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність - Правоохранительные органы
 9. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 10. § 1. Загальна характеристика судової системи України - Правоохранительные органы
 11. § 8. Конституційний Суд України - Правоохранительные органы
 12. РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ - Курсовые работы по праву
 13. Портал Юристъ - Ваш успешный экзамен, электронные книги и бесплатные учебники по праву, правовая помощь в учебе и работе
 14. Правоохранительные органы Учебники по праву
 15. М. Й. Штефан Цивільний процес, 1997 - Гражданский процесс
 16. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Віда. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с. - Правоохранительные органы
 17. Організація судових та правоохоронних органів [Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти/І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін.]; За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. — Харків: Право, 2000. - 272 с. - Правоохранительные органы
 18. § І. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація - Трудовое право
 19. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права - Трудовое право
 20. § 6. Значення керівних роз´яснень Верховного Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю - Трудовое право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999