Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 2. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність
До обставин, які виключають кримінальну відповідальність, відносяться: необхідна оборона, крайня необхідність та відмова від доведення злочину до кінця.

Під необхідною обороною розуміють право громадянина на захист від будь-якого нападу чи посягання.

При цьому, якщо громадянин, захищаючись, змушений буде нанести ушкодження нападникові, то він не буде нести

284

за це кримінальної відповідальності. Однак поняття необхідної оборони передбачає, що. захищаючись, громадянин не повинен перевищувати меж необхідної оборони. Так, якщо громадянин, захищаючись від посягань підлітка, які полягають у вимаганні невеликої суми грошей. нанесе йому тяжкі тілесні ушкодження, то в такому випадку суд може визнати перевищення меж необхідної оборони з боку того. хто захищався, і притягти його до кримінальної відповідальності.

Визначення меж необхідної оборони є дуже складною справою в судових засіданнях. Адже людині, на яку чиниться напад, буває дуже важко визначити ступінь небезпеки для її життя і не перевищити, захищаючись, меж необхідної оборони.

Під крайньою необхідністю розуміють такі дії особи чи фупи осіб, які містять у собі склад злочину, але спрямовані на те, щоб усунути ще більшу небезпеку для суспільства.

Розгляньмо такий приклад. Корабель, потрапивши в шторм, почав тонути. Прагнучи врятувати корабель і команду, капітан наказав викинути частину вантажу за борт. Вчинивши так, капітан врятував судно і людей, але в його діях міститься склад злочину. Адже він цілком свідомо заподіяв шкоду власникові вантажу. В даному випадку капітан може бути звільнений від відповідальності, оскільки він діяв в умовах крайньої необхідності.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 1. Поняття кримінальної відповідальності - Правовая деонтология
 3. § 2. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність - Правовая деонтология
 4. § 3. Ознаки судової влади - Правоохранительные органы
 5. Розділ 14. Позадоговірні зобов´язання - Международное право, европейское право
 6. Адвокатура Польщі - Адвокатское право
 7. Адвокатура США - Адвокатское право
 8. Адвокатура України - Адвокатское право
 9. 2.1. Предмет і метод адміністративного права - Административное право
 10. 4.2. Адміністративний примус - Административное право
 11. 5.2. Склад адміністративного правопорушення - Административное право
 12. 5.3. Адміністративна відповідальність - Административное право
 13. 6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення - Административное право
 14. ПРОГРАМА КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО Загальні методичні вказівки - Административное право
 15. § 4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх - Правовая деонтология
 16. § 4. Захисна промова - Риторика
 17. § 1. Поняття кримінального права, його предмет, методи та завдання. - Уголовное право
 18. § 45. Обставини, що виключають злочинність діяння (поняття, види). - Уголовное право
 19. § 47. Перевищення меж необхідної оборони. - Уголовное право
 20. § 1. Поняття кримінального права, його предмет - Уголовное право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999