Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 5. Права та обов'язки власників землі та землекористувачів
Власники земельних ділянок і землекористувачі мають право самостійно господарювати на землі, укладати договір застави з установами, які надають кредит під заставу виробленої сільськогосподарської продукції і доходів від її реалізації.
Власники та землекористувачі мають право також зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі та споруди за погодженням з сільською, селищною, міською радою народних депутатів. Зведення на орендованій земельній ділянці приміщень виробничого і невиробничого призначень, у тому числі житла, орендарі погоджують з орендодавцем.

Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов'язані: забезпечувати використання землі відповідно до її цільового призначення та умов надання, ефективно використовувати землю, підвищувати її родючість, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарської діяльності, своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату за землю. Землекористувачі та власники, а також орендарі, мають ще ряд інших обов'язків стосовно тих земельних ділянок, якими вони користуються

Якщо землекористувач не виконує своїх обов'язків, його право на користування земельним наділом може бути припинено. Право на користування землею може бути припинено у тому випадку, якщо землекористувач

275

або орендар систематично не сплачує земельного податку в строки, встанов-іені законодавством, нераціонально використовує земельну ділянку, використовує земельну ділянку такими методами, які призводять до зниження.

родючості грунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погіршення екологічної обстановки, використання землі не за цільовим призначенням, невикористання протягом одного року земельної ділянки, наданої для сільськогосподарського виробництва і протягом двох років для несільськогосподарських потреб.

В окремих випадках може бути припинено також і право власності на землю. Воно допускається тоді, коли власник землі систематично не сплачує земельного податку, земельна ділянка використовується такими способами, які ведуть до зниження родючості земель, земля використовується не за призначенням, земля не використовується протягом року і більше.

вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. § 5. Права та обов´язки власників землі та землекористувачів - Правовая деонтология
 3. 7.2. Суб´єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки - Административное право
 4. § 6. Суть проведення земельної реформи - Правовая деонтология
 5. § 1. Правові засади національної екологічної безпеки - Экологическое право
 6. § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку - Экологическое право
 7. 4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання - Хозяйственное право
 8. §3. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб - Гражданское право
 9. § 9. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин - Гражданский процесс
 10. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права - Трудовое право
 11. § 4. Зміст принципів трудового права - Трудовое право
 12. § 7. Диференціація трудового законодавства України - Трудовое право
 13. § 1. Поняття суб´єкта трудового права України - Трудовое право
 14. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб´єкт трудового права України - Трудовое право
 15. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст - Трудовое право
 16. § 2. Умови виникнення трудових правовідносин - Трудовое право
 17. § 4. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення - Трудовое право
 18. § 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання - Трудовое право
 19. § 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії - Трудовое право
 20. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999