Правовая деонтология

Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
§ 4. Користування землею
Земля може передаватися у користування. Користування буває постійним або тимчасовим. Постійним визнається землекористування без заздалегідь установленого строку.
Тимчасове користування може бути короткостроковим — до трьох років і довгостроковим — від трьох до двадцяти п'яти років.

У тимчасове користування земля може передаватися на умовах оренди. Земля надається в оренду на короткострокове користування — до трьох років і в довгострокове до 50 років.

Умови, строки, а також оплата за оренду землі, визначаються за угодою сторін і обумовлюються в договорі. Тимчасово невикористовувані земельні ділянки, що перебувають у колективній власності, можуть надаватися в оренду на строк до п'яти років. Громадяни — власники земельних ділянок мають право надавати їх в оренду без зміни пільгового призначення на строк до трьох років, а у разі тимчасової непрацездатності, призову на дійсну військову службу, вступу до навчального закладу — до'п'яти років. При успадкуванні земельних ділянок неповнолітніми допускається надання цих ділянок в оренду під контролем місцевих рад на строк до досягнення спадкоємцем повноліття.

У користування на умовах оренди земля може передаватися іноземним державам, іноземним інвесторам,

274

міжнародним організаціям та фізичним особам без громадянства.

Використання землі в Україні є платним.

Власники землі та користувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді земельного податку. Величина податку встановлюється у залежності від якості землі, її місцезнаходження. Для визначення якості земельних угідь спеціальними державними органами створюється земельний кадастр Під ним розуміють систематизований звш відомостей про правовий режим земель, їх розподш серед власників землі і землекористувачів, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель, у відіїо-відності з такою кадастровою оцінкою величина податку на землю повинна встановлюватися Верховною Радою. Для складання кадастру проводиться економічна оцінка якості землі, що називається бонітуванням землі.
вернуться к содержанию
вернуться к списку источников
перейти на главную страницу

Релевантная научная информация:

 1. Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія / За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с. - Правовая деонтология
 2. Розділ 8. Право власності - Международное право, европейское право
 3. Розділ 9. Зовнішньоекономічна діяльність - Международное право, европейское право
 4. 1.1. Загальне поняття управління та його види - Административное право
 5. 10.1 - Поняття підприємницької діяльності та її суб´єкти - Административное право
 6. § 4. Користування землею - Правовая деонтология
 7. § 5. Права та обов´язки власників землі та землекористувачів - Правовая деонтология
 8. Зразок позовної заяви про відведення земельної ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства - Юридические документы
 9. 1.1. Поняття та види майна - Хозяйственное право
 10. 4. Форми здійснення іноземних інвестицій - Хозяйственное право
 11. 4.2. Договірна форма іноземного інвестування - Хозяйственное право
 12. 3. Інші види спеціальних режимів господарювання - Хозяйственное право
 13. § 3. Право колективної власності - Хозяйственное право
 14. § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ - Хозяйственное право
 15. § 2. Правовий режим іноземних інвестицій - Хозяйственное право
 16. §4. Комерційні організації як юридичні особи - Гражданское право
 17. §2, Власність кооперативів - Гражданское право
 18. §4. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового регулювання режиму майна державних бюджетних установ - Гражданское право
 19. § 6. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду - Гражданское право
 20. § 3. Установчі договори - Гражданское право

Другие научные источники направления Правовая деонтология:

  1. О.Ф. Скакун, Н.И. Овчаренко.. Юридическая деонтология: [Учебник]. 1999